HABER

Tekasür suresi okunuşu: Tekasür suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in 102. suresi olan Tekasür Suresi; Maun Suresinden önce, Kevser Suresinden sonra nazil olmuştur. Nüzul sırası bakımından 16. sırada olan sure, Cahiliye dönemindeki Arapların inançlarına değinen Tekasür okunuşu nasıldır? Tekasür suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Tekasür suresi okunuşu: Tekasür suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

İçindekiler

 • Tekasür Suresi Arapça Okunuşu
 • Tekasür Suresi Anlamı
 • Tekasür Suresi Faydaları
 • Tekasür Ne Demek?
 • Tekasür Suresi Kaç Ayet?
 • Tekasür Hangi Surede Bulunur?
 • Tekasür Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Tekasür Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?
 • Tekasür Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Tekasür Suresi Nasıl Ezberlenir?

Araplar, Cahiliye döneminde sayılarının çokluğuyla sık sık övünürdü. Tekasür Suresi bu durumu ele alarak üstünlüğün bu olmadığını, kimin daha üstün olduğunun ahirette ortaya çıkacağını söylemektedir. Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Tekasür Suresi, ayrıca insanların dünyadaki aldatıcı şeylerle oyalanmasını da konu edinir. İşte Tekasür Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Tekasür fazileti...

Tekasür Suresi Arapça Okunuşu

Yazımızın devamında Tekasür Suresi okunuşunu sizlerle paylaştık. Her iki okunuş üzerinden de sureyi okuyabilir ve kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız, internet üzerinde rahatlıkla bulunabilecek çeşitli tilavet örneklerini dinleyerek surenin doğru telaffuzu hakkında bilgi sahibi olabilir.

 1. Elhakümüt tekasür
 2. Hatta zürtümülmekabir
 3. Kella sevfe ta'lemun
 4. Sümme kella sevfe ta'lemun
 5. Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
 6. Le teravünnelcehıym
 7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn
 8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

Tekasür Suresi Anlamı

Son derece kısa bir sure olan Tekasür Suresi meali itibarı ile büyük önem arz eder. Kısa ve öz bir sure olan Tekasür, insanların dünya hayatının aldatıcılığına kapılmasına değinir. İnsanların ancak öldükten sonra gerçekle karşılaşacağını vurgulayan sure, her Müslüman tarafından bilinmelidir. Ayrıca Tekasür Suresi tefsiri yardımıyla surede bahsedilen hususlar hakkında daha derin bir bilgiye vakıf olabilirsiniz.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
1-2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

 1. Hayır; ileride bileceksiniz!
 2. Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!
 3. Hayır, kesin olarak bir bilseniz...
 4. Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
 5. Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.
 6. Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.

Tekasür Suresi Faydaları

Tekasür Suresi fazileti ve faydaları bakımından İslam alimlerinin sıklıkla üzerinde durduğu bir suredir. Nitekim pek çok İslami kaynakta Tekasür Suresinin havas ve esrarı hakkında bilgi verilmektedir.

 • Peygamber Efendimiz, Tekasür Suresini sıklıkla okuyan kişilerin manevi dünyada şükreden olarak anılacağını ifade etmiştir.

 • Ayrıca başka bir hadisinde Rasulullah; Tekasür Suresini okumanın Kur'an-ı Kerim'den bin ayet okumaya denk olduğunu söylemiştir.

 • Sık sık Tekasür Suresini okuyanların kabir azabından uzak olacağı aktarılmıştır.

 • Baş ağrısına şifa olması için özellikle ikindi namazının ardından Tekasür Suresi okumanın faydalı olduğuna inanılır.

 • Manevi ya da dünyevi olmak üzere herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak üzere günde üç kez Tekasür Suresi okumak tavsiye edilmiştir.

 • Her gün Tekasür Suresi okuyan kimselerin işlerinin açılacağı ve kazancının artacağı söylenmiştir. Ayrıca bu kimsenin ilahi bir hoşnutluğa mazhar olacağı ve dünyada bulduğu nimetler sebebiyle hesaba çekilmeyeceği belirtilmiştir.

 • Yağmur yağarken Tekasür Suresi okuyan kişiye Allah'u Teala'nın sayısız hesap vereceği rivayet edilmiştir.

 • Halk arasında Tekasür Suresi pazartesi çarşamba okumaları da son derece yaygındır. Zengin olmak için malının bereketlenmesini isteyenlerce bugünlerde Tekasür Suresi 40 defa okumak geleneği yaşatılmaktadır.

Tekasür Ne Demek?

Elhakümüttekasür ifadesi ile başlayan Tekasür Suresi, halk arasında bu isimle de anılmaktadır. Buradaki "tekasür" tabiri ise "çoklukta yarışmak, çok olmakla övünmek" şeklinde dilimize aktarılabilir.

Tekasür Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in son derece kısa surelerinden biri olan Tekasür Suresi 8 ayetten oluşur.

Tekasür Hangi Surede Bulunur?

Tekasür Suresi, kısa olması dolayısıyla sıklıkla başka bir surenin içerisinde bulunan bir bölüm zannedilebilmektedir. Ancak sure, Kur'an-ı Kerim'deki müstakil surelerden biridir ve başka bir surenin çatısı altında yer almaz. Ayrıca sure Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunur.

Tekasür Suresi Nerede İndirilmiştir?

Nüzul sırası itibarı ile 16. sırada olan Tekasür Suresinin Mekke döneminde nazil olduğu konusunda geniş bir ittifak vardır.

Tekasür Suresi Ne Zaman Okunur?

Tekasür Suresini uygunsuz olmadığı sürece herhangi bir zaman ya da mekanda okumak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi Tekasür Suresi hakkında da bu hususta bir kısıtlama mevcut değildir. Ancak surenin belirli zamanlarda okunmasının daha faydalı olduğuna inanılmaktadır.

 • Pazartesi ve çarşamba günleri 40 defa Tekasür Suresi okumanın rızkı bereketlendireceği ve maddi problemleri ortadan kaldıracağı inancı vardır.

 • İkindi namazının ardından Tekasür Suresi okumanın hafif ya da ağır baş ağrılarına iyi geldiği söylenir.

 • Yağmur yağarken Tekasür Suresi okuyanlara Allah'u Teala'nın hesapsız bir biçimde sevap vereceği çeşitli kaynaklarda rivayet edilmiştir.

Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?

Herhangi bir maksatla Allah'a niyaz etmek için Tekasür Suresi okunabilir. Aynı zamanda Tekasür Suresi farz ya da nafile namazlarda zamm-ı sure olarak da okunmaya uygundur. Bunun dışında İslam alimleri çeşitli faziletlerinden dolayı Tekasür Suresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

 • Sıklıkla Tekasür Suresini okumanın dünyada bol nimete kavuşmaya vesile olacağı söylenmiştir. Ayrıca bu nimetler dolayısıyla Allah'ın kulunu hesaba çekmeyeceği ifade edilmiştir.

 • Tekasür Suresini çok okumanın kabir azabından emniyette olmayı sağladığına inanılır.

 • Rasulullah sık sık Tekasür Suresini okuyanların ahirette çokça şükreden olarak anılacağını belirtmiştir.

 • Pazartesi ve çarşamba günleri 40 kez Tekasür Suresi okuyanın fakirlikten kurtulacağı inancı yaygındır.

 • Dünyevi ya da uhrevi ayırt edilmeksizin herhangi bir buhran ya da sıkıntıdan kurtulabilmek için günde üç defa Tekasür Suresini okumak tavsiye edilmiştir.

Tekasür Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir biçimde dokunmak İslam kaynaklarına göre uygunsuz bir durumdur. Dolayısıyla mushaf üzerinden Tekasür Suresi okumak için namaz abdesti almak gerekir. Ancak sureyi ezberden okumak için abdest almaya gerek yoktur.

Tekasür Suresi Nasıl Ezberlenir?

Yalnızca 8 ayetten oluşan ve Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Tekasür Suresini kısa bir sürede ezberlemek mümkündür.

 • Arap harflerini bilmeyen kişiler Latin alfabesi üzerinden sureyi ezberleyebilir. Ezber esnasında bir yandan surenin okunuşunu dinleyerek telaffuz eksiklerinizi gidermek oldukça kolaydır.

 • Arap diline yatkınlığı olmayanlar öncelikle tanıdık gelen kelime gruplarını ezberleyerek işe başlayabilir. Ezber kapasiteniz arttıkça daha fazla kelime grubu ezberlemeniz süreci daha basit bir hale getirecektir.

 • Özellikle kısa surelerin ezberinde sık sık tekrar yapmamak, surenin kolayca unutulmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden sıklıkla tekrar yapmayı ihmal etmemelisiniz.

 • Tekasür Suresi kısa surelerden biri olduğu için farz ya da nafile namazlarda da sıklıkla zamm-ı sure olarak ezberden okunmaktadır. Yazımızda bulunan Tekasür Suresi okunuşu üzerinden kolaylıkla sureyi ezberleyebilir ve namazlarınızda okuyabilirsiniz.

 • Yine de Tekasür Suresini ezberlemek hususunda muvaffak olamayanlar ya da sureyi bir an için unutanlar, Tekasür Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi okuyabilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler