Toptan'dan DTP önergesine ret

Ankara (AA)- TBMM Başkanı Köksal Toptan, DTP'li milletvekillerinin "tek tipleştirmeye" ilişkin Meclis Araştırma önergesini iade etti. Toptan, "Önerge, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına açıkça aykırılık içermektedir" dedi.

Toptan, DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve arkadaşlarınca imzalanan ve toplumu tek tipleştirildiği iddia edilerek, bu konuda Meclis Araştırması açılmasına ilişkin verilen önergeyi işleme almadı. Toptan, işleme alınmayan önerge hakkında DTP'li Bayındır'a gönderdiği yazıda, şu görüşlere yer verdi:

"Önergenizde, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, Anayasa ve bazı kanunlara dayanılarak asimilasyon politikası uygulandığı iddia edilmektedir. Önergede yer alan yorum, iddia ve ifadeler, Anayasanın başlangıçta belirtilen temel ilkelerine, Atatürk milliyetçiliğine bağlı millet anlayışına, Anayasada tanımlanan vatandaşlık kavramına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına açıkça aykırılık içermektedir. Bu nedenlerle kaynağını Anayasadan alan yasama ve denetim yetkilerini
kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisince, Meclis Araştırması konusu yapılması hukuken mümkün olmayan önergeniz işleme konmamıştır."

Söz konusu önerge DTP'ye iade edildi.