TSK'yı yıpratan Mater'e tazminat yok"

ANKARA (ANKA)-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘Mehmet'in Kitabı' adlı çalışmasıyla tanınan yazar Nadire Mater'in, kitabına yönelik on ayrı köşe yazısı yazarak eleştirilerde bulunan gazeteci-yazar Emin Çölaşan aleyhine açtığı tazminat davasının reddini onadı.

Mater, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak, Çölaşan'ın on gün süre ile yazdığı köşe yazılarında kendisini PKK yanlısı gösterdiğini, Türk askeri ile Türk ordusunu aşağılamakla ve CIA bağlantılı bir vakıftan para almakla suçladığını belirterek, toplam 20 bin YTL manevi tazminat talep etti.

Çölaşan, yazdığı köşe yazılarında şu görüşleri dile getirmişti: "…Amerika da MacArthur Foundation isimli bir vakıf var. CIA bağlantılı. Vakfın 1997 yılı para bağışları listesinde bir isim yer alıyor: Nadire Mater, İstanbul, 59 bin dolar, kitabı için…", "…Avrupa Birliği'nden aldığın 670 bin dolar için sözleşme imzaladın mı? Belgeyi açıklar mısın? Bu korkunç para sana neyin, hangi hizmetin karşılığında verildi? …", "… Nadire Mater, Ertuğrul Kürkçü ve benzerleri, okyanusta bir damladır. Amerika ve Avrupa onlara para uzatır, kullanır. Gerekçe hep aynıdır: ‘Demokrasi, insan hakları, fikir özgürlüğü'"

-MATER, CEZA DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Yazdığı kitap dolayısıyla Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devletin askeri kuvvetlerini basın yoluyla tahkir ve tezyif etmek suçundan yargılanan Mater'in ‘beraat'ine karar verildi. Ceza davasında yargılandıktan sonra beraat ettiğini belirten Mater, gazeteci yazar Çölaşan'ın yazdığı yazılar dolayısıyla tazminata mahkum edilmesini talep etti.
İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddederek şu kararı verdi:
"Emin Çölaşan'ın sütunundaki yazılarında davacı yazar Nadire Mater'in merkezi İsviçre de olduğu bildirilen ancak Amerikan kaynaklı olduğu bildirilen Mac Arthur Vakfından 59 bin dolar para aldığını, bu kitabın hazırlanmasında bu paranın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalı yazar Emin Çölaşan bu durumu eleştirmektedir. Ancak, kullanılan lisanın ağır olduğu görülmektedir. Buna rağmen yabancı bir kaynaktan para alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri hakkında incitici, itham edici sözlerin kitabın bir çok yerinde geçmesi sebebi ile yazarın beyanlarının incitici olmakla beraber eleştiri düzeyinde olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiştir."

-DAİRE, ÇÖLAŞAN'IN TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, mahkeme kararını oyçokluğu ile bozarak şu görüşlere yer verdi:
"Basının bu ayrıcalık taşıyan konumu ve özgürlüğü, tüm özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız değildir. Bundan dolayıdır ki, yayınlarında kişilik haklarına saygı göstermesi ve gerek Anayasanın temel hak ve özgürlükler bölümünde yer alan ve gerekse Medeni Kanun'un 24 ve 25. maddesinde ve yine özel yasalarda güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunmaması da yasal ve hukuki bir zorunluluk ve gerekliliktir."
Yargıtay'ın verdiği bozma kararına yerel mahkeme direndi. Dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Genel Kurul, rekor sayılacak bir rakamla yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. Genel Kurul'a katılan 41 Yargıtay üyesi, kararın onanması yönünde oy kullanırken, 2 Yargıtay üyesi kararın bozulmasını talep etti.