Tüzmen: Gerçek gündem ekonomidir

Tüzmen: Gerçek gündem ekonomidir

ANKARA (ANKA)- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "Gerçek gündem ekonomidir, Türkiye'nin kalkınmasıdır. Üretim, refah, istihdamdır. Küresel ekonomide rekabettir" dedi.

Bakan Tüzmen, Makine Sanayi Sektör Platformu Toplantısına katıldı. Artık endüstri toplumuna geçildiğini söyleyen Tüzmen, küresel rekabetin endüstriyel dönüşümü beraberinde getirdiğini ve makine sektörünün söz konusu dönüşümü iyi yansıttığını kaydetti. Makine ve aksamları ihracatının 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 1.2 milyar doları aştığını dile getiren Tüzmen, şöyle konuştu:

"Geçen yılın eş dönemi karşılaştırıldığında yüzde artış 35'in üzerindedir. Genel ihracat içerisindeki payı yüzde 5'i aşmıştır. 2007'deki sektörün toplam ihracat performansı 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Başka birliklerin faaliyet sahasında bulunan ama makine sektörünce de benimsenen diğer ürünleri de kattığımız zaman 9 milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediyoruz."

Tüzmen, söz konusu performansın makine sektörünün inovasyon ekonomisine geçiş sürecinde bir katalizatör görevi üstlendiğini kanıtladığını söyledi. Sektörün alt-ürün gruplarıyla incelendiğini kaydeden Tüzmen, sektörün son derece kompleks yapıya sahip olduğunu, yaşanılan sorunlara rağmen karşılaşılan fırsatlarında aynı derecede kompleks olduğunu dile getirdi. Tüzmen, 2007'de ortaya konulan "Ortak Satınalma Şirketleri" konseptinde olduğu gibi, yenilikçi adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Tüzmen, Platformun önemli görevinin, üyelerini "geleceğe hazırlamak" olacağını, geleceğin bilgi, inovasyon ve "bağlamlarüstü" işbirliği olduğunu dile getirdi.
Makine sektörü açısından özellikle bilgi olgusunu ön plana çıktığını kaydeden Tüzmen, şunları söyledi:

"Bu illa ki yeni buluşlar, patentler demek değildir. Bilginin üretilmesi, yeniden üretilmesi, dağıtımı, paylaşımı etkin kullanımı kritik öneme sahiptir. Bilgi odaklı bir network'ün merkez noktasının oluşturabilecek kapasite yaratabilirsek, sektörde bir ‘kuantum sıçrayışı' gerçekleştirebiliriz"

-2008'DE HEDEF 12 MİLYAR DOLAR
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da konuşmasında sektörün 2007 yılında 9 milyar dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdiğini, 2008 hedefinin ise 12 milyar dolar olduğunu söyledi.