Yabancı şirketler, Türkiye'de mülk edinemeyecek

ANKARA (İHA) - Anayasa Mahkemesi, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun, "yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık bölgelerde mülkiyet edinmelerine" olanak sağlayan hükmünü iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun 3. maddesinin (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin ikinci tümcesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, Kanun'un, "yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinmelerine" olanak sağlayan 3. maddesinin (d) bendini iptal etti. Heyet kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
Söz konusu hükümlerin yürürlüklerinin durdurulması istemlerini reddeden Anayasa Mahkemesi, aynı maddedeki diğer iki bendin iptal istemlerini de reddetti.