HABER

Yeni istihdam teklifi: AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ne içeriyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) koronavirüs salgınının istihdam alanındaki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni istihdam paketine ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Varlık barışı, hızlı işe dönüş ödeneği öngören yasa teklifine, vergi ve sigorta prim affı ekleneceği bildirildi.

Yeni istihdam teklifi: AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ne içeriyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) koronavirüs salgınının istihdam alanındaki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni istihdam paketine ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Varlık barışı, hızlı işe dönüş ödeneği öngören yasa teklifine, vergi ve sigorta prim affı ekleneceği bildirildi.

Yurt içi veya yurt dışındaki kayıt dışı döviz, altın gibi menkullerini kayıt altına aldıranlara vergi muafiyeti içeren "varlık barışı" uygulamasıyla af getirilirken, çalışanların hak kayıplarına yol açtığı için eleştirilen "esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışma"nın yolu belli yaş grupları için açılıyor.

İşe dönüşleri hızlandırmak için "hızlı işe dönüş ödeneği" öngörülen teklife komisyon aşamasında "vergi ve prim affı"nın da eklenmesi planlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide istihdam ve gelir kaynaklarının artırılması amacıyla hazırlanan yasa teklifi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Muş, soru üzerine vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, tamamlandığında teklifin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını bildirdi.

Muş, prim ve vergi borçlarına ilişkin düzenlemenin "borç yapılandırması" şeklinde olacağını, mükelleflerin ana para borcunu belli vade ve taksitlerle ödeyeceğini, borç faizinin silineceğini bildirdi.

Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

işçiler

Hızlı işe dönüş ödeneği:

İşsizlik ödeneği alanların, "kronik işsiz" dönüşmesini engellemek gerekçesiyle, hızlı işe dönüş desteği adı altında yeni bir destek primi devreye sokulacak.

Buna göre işsizlik ödeneği alırken, 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primleri, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Yeni destekler:

Kısa çalışmanın sona ermesinin ardından sağlanan normalleşme desteğine ilişkin süre, cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim destek İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Ayrıca yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası sağlanacak. İşsiz olanlar ile kaçak çalıştırılan kişiler ile iş akdi Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sona erenler, en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar için işverenlere, işverenin her ay ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere koşuluyla günlük 44 lira 15 kuruş destek verilecek.

Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39 lira 24 kuruş nakdi ücret desteği verilecek.

Süre uzatımı ve yürürlük ertelemesi:

İşsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama süreleri gereksinim duyulması halinde cumhurbaşkanı tarafından 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

Yine salgın nedeniyle "Ahilik Sandığı" uygulamasının yürürlük tarihi 2023, konaklama vergisinin yürürlüğü ise 2022'ye erteleniyor.

Evde üretim yapanlara internetten satış teşviki:

Evde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanlar gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınıyor.

Varlık barışı ile kayıtdışı menkullere af:

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirerek, kayıt altına aldıranlar ile Türkiye'de bulunan benzer menkul kıymetlerini kayıt altına aldıranlardan vergi veya herhangi bir ad altında para talep edilmeyecek.

Kısa çalışmaya yeni kriter:

Kısa çalışma süreleri uygulaması yeniden düzenleniyor. Buna göre normal koşullarda kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne düşürülüyor.

Genç işsiz ve 50 yaş üstüne esnek çalışma:

Yasa teklifi ile genç işsizler ile 50 yaş üstü kişiler için "esnek çalışma" ve "yarı zamanlı çalışma" modeli getiriliyor.

Başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışanlar açısından hak kaybına neden olduğu gerekçesiyle birçok işçi örgütünün karşı çıktığı düzenlemeye göre, 25 yaşını doldurmayan veya 50 üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin şartları düzenleniyor.

25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak süreli iş sözleşmeleri 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bir defa veya yenilenerek yapılan süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek.

Dernek genel kurullarına erteleme:

Yasa teklifi ile koronavirüs salgını nedeniyle, derneklerin yapması gereken genel kurullarının ertelenmesi konusunda İçişleri Bakanı'na ek süre veriliyor.

Buna göre İçişleri Bakanı'na 31 Temmuz 2020'den sonra bir kereye özgü verilen 3 aylık erteleme süresi, 3'er aylık dönemler halinde 3 kez olmak üzere uzatılıyor.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler