HABER

Yeni yılda yeni vergi ve cezalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Damga Vergisi ve harçlar ile trafik ve çevre cezaları, yarından itibaren yüzde 59 oranında artıyor.

Yeni yılda yeni vergi ve cezalar

Buna göre, trafik kurallarını ihlal edenler 32 milyon 100 bin lira ila 2 milyar 1 milyon lira arasında ceza ödemek zorunda kalacak. Yere tükürmenin veya izmarit atmanın bedeli ise, 1 milyar 135 milyon lira olarak belirlendi.

İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yeni yıla ait vergi ve harçlara yapılan artışlar, yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle, iğneden ipliği çeşitli kalemlerde yüzde 29.5-yüzde 59 oranlarında değişen artışlar uygulanacak. 2003 yılı vergi düzenlemeleri çerçevesinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Damga Vergisi ve harçlar ise yeniden değerleme oranı olan yüzde 59 artış görecek. Maliye Bakanlığı tarafından yarından itibaren yürürlüğe sokulacak uygulamaya göre, 1-6 yaş grubunda yer alan, 950 kilograma kadar ki otomobillerin Motorlu Taşıt Vergisi 111 milyon 860 bin liradan 177 milyon 850 bin liraya çıkacak.

1 yıllık pasaport harcı da 30 milyon lira zamlanarak, 80 milyon 820 bin liraya yükselecek. Defter tutma hadleri ve cezalar da yeniden değerleme oranı kadar artacak. Çevre Temizlik Vergisi tutarları ile Emlak Vergisi'ne tabi değerler ise yeniden değerlemenin yarısı kadar yüzde 29.oranında zamlanacak. Böylece, Çevre Temizlik Vergisi'nde en düşük tutar 380 bin lira, en yüksek tutar da 80 milyon 890 bin lira olarak uygulanacak.

YENİ YILDA TRAFİK CEZALARI

2003 yılında en düşük trafik cezası 32 milyon 100 bin lira, en yüksek ceza ise 2 milyar 1 milyon 100 bin lira olacak. Trafikte kırmızı ışık ve sesli işaret ihlali yapanlar, 64 milyon 700 bin lirayı gözden çıkaracak.

Öndeki aracı güvenli mesafe bırakmadan takip edenlere, sağa-sola ve döner kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmeyenlere, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlara, indirme, bindirme veya inme, binme kurallarına riayet etmeyenlere, aracın muayene süresini geçirmek veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması mecburi olduğu halde yaptırmayanlara, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara, emniyet kemeri bulundurulması mecburiyeti olan araçlarda, emniyet kemeri bulundurmayanlar ve kullanmayanlara, mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara, servis freni, lastikleri ve dış ışık donanımları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı araçları kullananlara, taşıt yolu üzerinde ve park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park edenlere 32 milyon 100 bin lira para cezası uygulanacak.
Hız sınırlarını yüzde ondan yüzde elliye kadar aşanlar, geçmenin yasak olduğu yerlerden geçenler, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmayan veya yetkililere göstermeyenler, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirenler, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal edenler, süresi bitmiş geçici trafik belgesi ve plakası ile araçları trafiğe çıkaranlar ve tescilli araçları satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almayanlar da 64 milyon 700 bin lira para cezası ödeyecek.

Hız sınırlarını yüzde elliden fazla aşmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek, kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre kullanmamak ve bulundurmamak, sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak da 131 milyon 900 bin lira para cezası ödemeyi gerektiriyor.

Ticari taşıt kullanma belgesi olmadan, ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve benzeri taşıtlarla yük veya yolcu taşımacılığı yapanlara, tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkaranlara da 265 milyon 300 bin lira para cezası uygulanacak.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak, sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermenin cezası da 332 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar, tescilli araçların satış veya devir işlemlerini 15 iş günü içerisinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmeyenlerin ödeyeceği ceza ise 532 milyon 600 bin lira.

Trafikte en yüksek para cezası olan 2 milyar 1 milyon 100 bin lira ödemeyi mecburi kılan durumlar ise şunlar: Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak ve katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmamak.

ÇEVRE CEZALARI

Çevre Kanunu'nun ihlali halinde verilen idari para cezaları, yarından itibaren yüzde 59 zamlandı. Çevre Bakanlığı'nın, "Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelgesi"ne göre, sigara izmariti yere atma ve tükürme ile arabadan madeni kutu, şişe gibi atıkları fırlatmanın cezası 1 milyar 135 milyon 673 bin lira olarak belirlendi.

Buna göre, her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ya da dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması ve uzaklaştırılmasıyla benzeri faaliyetlerde bulunan gerçek kişilere 1 milyar 135 milyon 673 bin, kuruluş ve işletmelere 3 milyar 407 milyon 99 bin, defter tutması gereken kuruluşlar ve işletmelere ise 5 milyar 678 milyon 589 bin lira para cezası uygulanacak. Bu çerçevede, yere sigara izmariti atan ve tüküren ile arabadan madeni kutu, şişe gibi atıkları fırlatanlar 1 milyar 135 milyon 673 bin lira para cezasına çarptırılacaklar.
Kirlenmeyi önleme, durdurma, etkilerini giderme veya azaltmak için gerekli tedbirleri almayan kişiler 5 milyar 678 milyon 589 bin, kuruluş ve işletmeler 17 milyar 35 milyon 784 bin ve defter tutması gereken kuruluşlar ise 28 milyar 393 milyon 027 bin lira ceza ödeyecekler.
Koruma alanlarının aşırı ve yanl ve hallerde park edenlere 32 milyon 100 bin lira para cezası uyış kullanımı, her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi sebebiyle ülkenin ekolojik dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin tahribine yol açanlara 1 milyar 135 milyon 673 bin ila 5 milyar 678 milyon 589 bin lira arasında değişen cezalar uygulanacak.

DENİZİ KİRLETMEK 567 MİLYAR

Bütün sahillerde, karasuları, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerde, tabii ve suni göller ile akarsularda kirletme yasağına uymayanlara getirilen idari para cezaları da şöyle:

Balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 (dahil) gros tona kadar olanlar 56 milyar 786 milyon 86 bin, 1000-5000 (dahil) groston arasındakiler 113 milyar 572 milyon 237 bin, 5000 gros tondan fazla olanlar ise 567 milyar 861 milyon 281 bin lira.
Tankerler dahil diğer gemilerden her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlardan 18 (dahil) ile 1000 (dahil) gros ton arasındakiler 56 milyar 786 milyon 86 bin, 1000 gros tondan fazla olanlar ise 113 milyar 572 milyon 237 bin lira, denizi kirleten ve sintine basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin egzoz kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarından ise 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan deniz vasıtalarına ise 3 milyar 407 milyon 99 bin lira para cezası kesilecek. Bu yasakların tekrarı halinde, uygulanacak para cezaları bir kat arttırılacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ CEZALARI
Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde standartlar üzerinde fabrika, atölye, eğlence yeri, konut ve ulaşım araçlarında gürültü çıkaran kişilere 567 milyon 820 bin, kuruluş ve işletmelere 1 milyar 703 milyon 541 bin ve defter tutması gereken kuruluş ve işletmelere ise 2 milyar 839 milyon 278 lira para cezası uygulanacak.

Müstakil veya ortak olarak arıtma tesisi kurmayan kuruluş ve işletmelere 11 milyar 379 milyon 840 bin, defter tutması gereken kuruluşlara ise 34 milyar 071 milyon 648 bin lira para cezası verilecek.

Her türlü atık ve artıkların arıtılması veya zararsız hale getirilmesi sırasında çevreye zarar vermeyen tedbirleri almayan kuruluş ve işletmeler 5 milyar 678 milyon 589 bin, defter tutması gereken kuruluşlar da 17 milyar 35 bin 784 lira para cezasına tabi olacaklar.

İşletme faaliyetlerinde değişiklik yapma ve tesisini büyütme durumunu önceden mahallin en büyük mülki amirine bildirmeyen kuruluş ve işletmelerden 3 milyar 407 milyon 99 bin, defter tutması gereken kuruluş ve işletmelerden de 10 milyar 221 milyon 458 bin lira para cezası alınacak.

Kullandıkları yakıt ve çıkardıkları atık ve artıklarının özellik ve miktarlarına dair bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemeyen, belgelemeyen ve Çevre Bakanlığı'na bildirmeyen kuruluş ve işletmelere 5 milyar 679 milyon 589 bin ila 17 milyar 35bin 784 lira arasında değişen para cezaları verilecek.

YASAK AVLANMA CEZALARI DA ARTTI

Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü 2002-2003 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarına göre de, korunan türlerden olan 'Akdeniz foku ve Foça ayı balığını avlayanlar 6 milyar, geyik, alageyik, yaban koyunu, ayı, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, ceylan, şahin, doğan ve kartal avlayanlar 4.5 milyar, su samuru, yaban kedisi, karakulak ve vaşak avlayanlar 3 milyar, yırtıcı kuşlar, toy, yaban horozu, keklik, mezgeldek, sülün, turaç, pelikan, turna, flamingo, leylek, balıkçıl ve kuğu avlayanlar 1.5 milyar, porsuk, gelincik, kokarca, kakım, sincap, çilkeklik, kervançulluğu, korunan yaban ördekleri ve yaban kazları avlayanlar 350 milyon lira para cezası ödeyecek. Avı bütün yıl yasak olan diğer türlerin avlanılması halinde uygulanacak para cezası ise 300 milyon lira.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön