YÖK'e Danıştay freni

YÖK'e Danıştay freni

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerde başörtüsünün serbest olduğu yönündeki yazısını genelge kabul etti ve "yetki yönünden" reddine karar vererek yürütmesini durdurdu. Danıştay, "YÖK Başkanı'nın tek başına işlem tesis etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı"na karar verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan'ın 25 Şubat'ta rektörlüklere gönderdiği başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını öngören değişikliklerin yapıldığı Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerine göre uygulama yapılabilmesi için ayrıca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığı" yönündeki yazısına Danıştay 8. Dairesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay 8. Dairesi YÖK Başkanı'nın rektörlüklere gönderdiği yazıyı yetki yönünden reddine karar verdi. Söz konusu yazıyı genelge olarak değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, oy birliğiyle "genelgenin" reddine karar verirken, "YÖK Başkanı'nın tek başına işlem tesis etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı"na karar verdi.

YÖK Başkanı'nın karara, itiraz hakkı bulunurken, itiraz etmesi halinde davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

ANKA