HABER

Yoklama yaptırmayana ceza

Yoklama yaptırmayana ceza

Sınır ötesi operasyon çalışmaları gündemde ağırlığını korurken, askerlik kanununda birçok değişiklik öngören ve seferberlik kadrolarını artırmaya yönelik değişiklinde bulunduğu, 4 ayrı yasa bu hafta TBMM genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM Genel Kurul'da 20 Kasım Salı günü görüşülmesine başlanacak konular arasında; GATA Kanunu, Yedek Subaylar Kanunu, Askerlik Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununda Değişiklik öngören tasarılar bulunuyor.

Genel Kurul'da görüşülecek 4 ayrı kanun tasarısı ve yeni getirilecek düzenlemeler şöyle;

YOKLAMA YAPTIRMAYANLARA PARA CEZASI

Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına göre, askerlik çağına girdiği halde, her ne sebeple olursa olsun ilan edilen listelerde ismi olmayan veya kimlik bilgilerinde yanlışlık bulunanlardan düzeltme yaptırmayan veya ilk yoklamasını yaptırmayanlara verilen ceza günün koşullarına uygun hale getirilecek.

Buna göre, ilk yoklamasını yaptırmayan, yoklama defterine ismini yazdırmayanlardan son yoklamasının devam ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden veya ele geçenlere verilen bin kuruşluk cezalar, 20 YTL'ye yükseltilecek. İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde son yoklamanın devam ettiği günler içinde bulunduğu yerin askerlik meclisine veya elçilik ve konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi hakkında yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk tertibinin sevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlere 20 YTL ceza uygulanacak.

İlk yoklama defterlerine ismini yazdırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulundukları yer askerlik meclislerine veya şubelerine gelmemiş ve gelmemeleri hakkında bu konuda yazılı bir sebep olduğuna dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele geçen veya kendiliklerinden gelenlerden, 30 YTL alınacak.

SEFER KADROLARI ARTIRILIYOR

TSK'da yardımcı sınıflarda birlik ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla "Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, TSK'nın seferi kadrosunun yüzde 100 düzeyine çıkarılması ve bu seviyede tutulmasının yanı sıra, nitelikli personele sefer görevi verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını öngörüyor.

Tasarı ile gerekli görülen durumlarda yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbelerdekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla kanunda belirtilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına ve diğer yedek subayları da yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlayarak orduya alınmaları sağlanacak.

DİSİPLİNLİ ASKERE ÖDÜL

Kabul edilen Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısına göre de lisans eğitimini tamamlayanlara 2 yıl, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara ise 1 yıl askerliğini tecil etme hakkı tanınıyor. Disiplinli ve başarılı erbaş ve erlere ise mevcut izinlerine ek olarak 7 gün izin verilmesi öngörülüyor.

ASKERDE KIDEM YILI TOP 3 YIL OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ilave eğitim alan subayların nasıplarıyla ilgili maddeyi (atamalarını) yeniden düzenlerken, Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara 2 yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olanlara da ayrıca 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl ilave kıdem verilecek. Harp Akademileri Komutanlığı'nca düzenlenen komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subaylara; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kendi namına olmak üzere ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylar 1'er, bunlardan doktora yapanlar 1, doğrudan doktora yapanlar 2, doçent olanlar da ayrıca 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl kıdem alacak.

BAŞKASININ ESERİNİ KENDİ ESERİ GİBİ GÖSTERENLERE AĞIR CEZA

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısına göre, GATA'da, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi gösteren öğretim elemanlarının görevlerine son verilecek.

ASKERLERİN BESLENMESİ

Tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin beslenmesiyle ilgili 1928 ve 1934 tarihli yasaların ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısıyla, mevcut yasalarda hasta beslenmesinde derecelendirme olmadığı için hastaların standart beslendiği ve kanunda yer almayan yiyeceklerin hastalara verilmesini de düzenleyen tasarı, beslenme işlemlerinin daha kaliteli bir hale getirilmesini amaçlıyor. Tasarı, gıda maddelerinin seçimi yetkisini doktor ve diyetisyenlere bırakıyor. Tasarı, hasta beslenmesinin normal ve diyet olarak ikiye ayrılmasını sağlarken, tedavi yerleri dışında da hastanın beslenme işlemine devam edilmesini öngörüyor.

Geri Dön