10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında anıyoruz. 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti en büyük değerini kaybetti. Bugün 80 yıl sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Türk milletinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 10 Kasım mesajları, 10 Kasım sözleri ile Atamızın sizin için ne ifade ettiğini yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

10 Kasım 1938 saat 09.05'te Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrıldı ve ebediyete intikal etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtuluş savaşımızın baş kumandını Mustafa Kemal Atatürk 80 yıldır kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Ulu önder Atatürk ile duygularını, düşüncelerini paylaşmak isteyenler için haberimizde güzel ve anlamlı 10 Kasım mesajları ve 10 Kasım sözleri derledik. Ayrıca 10 Kasım vesilesi ile bir daha hatırlamak için Atatürk'ün geleceğe bıraktığı ünlü sözleri ile mesajlarını da sıraladık. Bu acı günde 10 Kasım mesajları ve sözleri ile gerek Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyet'ine olan vazifelerimizi hatırlatıyor gerekse de Atatürk'e olan sevgimizi, minnettarlığımızı paylaşıyoruz.

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

- Her 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe… Sirenler çalar, içimiz yanar, gözlerimiz dolar. Sadece seni sevdiğimiz, seni özlediğimiz için değil, emanetini tam anlamıyla koruyamadığımız için kendimize kızar, ağlarız. Ruhun şad olsun Atam.

- Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

- Her geçen yıl, her geçen gün, her geçen saat, seni daha fazla özlüyoruz. Yine 10 Kasım günü büyük seni anıyoruz. Ruhun şad olsun Atam.

- Sen yalnızca Türk milletinin değil, dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.

- Bana her şeyi ulu önder Mustafa kemal Atatürk öğretti, sen ölmedin kalbimizde yaşıyorsun..

- İşte bugün atamız vefat etti canımızdan can çıktı. 10 kasım yüreğimizden bir parçanın kopuşudur, bizim yalnızlığımızdır. Hüzünlü olsak da umutsuz değiliz atamızın izindeyiz.

- Dalından düşmüş her yaprak gibi bizde gideceğiz , ama atamızın izinden ..

- Dünyanın en güzel çiçeklerini koparsanız bile kokularını saçmaya engel olamazsınız ..

- Seni hiç kimse unutturamaz ,unutulsak da bizler… Her şey de sen her yerde sen bilmiyorum ki nasıl söylesem, mekanın cennet olsun , emanetin emanetimizdir.

- Adıyla şanıyla dünyaya nam salmış şanlı atam seni hep yüreğimizde taşıyacağız .

- Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye için değil orta doğu için büyük bir kahramandı.

- Atatürk gelmiş geçmiş büyük kahramanlardan biri olarak her daim kalacaktır.

- Atatürk Türk milletinin üzerinde bir bayrak gibi dalgalanan bir kahramandır, Türk milleti için her zaman ulu önder olarak görülecektir.

- Mustafa kemaller ölmez rahat uyu ulu önderim, ruhun şad olsun.

- Seni rahmetle anıyoruz atam.

- Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

- 10 Kasımda ben üzgünüm neden? Çünkü bizden ayrıldı Atatürk’üm, bizden kalbimiz kırık gönlümüz buruk çünkü bizden ayrıldı en güzel varlık.

- 10 Kasım Ata’nın öldüğü gün değil, yeniden kalbimizde doğduğu gündür.

- Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

- Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

- Bu yüce millet bir 10 Kasım’da daha Anıtkabir’e akın akın gidiyor. 77 yıldır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir.

- Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

- Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

- 10 Kasım sabahı 09-05 bütün sirenler çaldı bütün gözyaşları aktı bütün herkes hazır ol da sen hiç unutulmazsın çünkü sen ATATÜRKSÜN!

- Unutturamaz! Seni hiç kimse unutulmakta biz… Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa kemal in askerleriyiz

- Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞

- Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

- Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

- 2017 yıῘı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ oῘsun…

- UῘu önder Mustafa KemaῘ Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

- Bugün On Kasım. Hepimizin sevgiῘi Mustafa KemaῘ Atatürk’e düşüncelerimizi, duygularımızı sunduğumuz gün. SevgiῘi atamızı özlediğimiz gün

- Her on kasım sabahında bir hüzün kapῘar ya yüreğimizi... Cumhuriyetin mimarı büyük Türk Atatürk nurῘar içinde uyu…

- Her on Kasım askerῘerin seni anıyor ağῘar gibi Atatürk! Bu miῘῘet Mustafa Kemal ve silah aarkadaşlarının yaptıkῘarınızı asῘa unutmayacak

- O siren sesindeki yitirmişῘiği, çaresizῘiği ve acıyı sadece Atatürk’ün evῘatları anῘar. ON KASIM ONSUZ KASIM SONSUZ KASIM

- Her geçen yıῘ, her geçen gün, her geçen saat, seni daha fazῘa özῘüyoruz. Yine 10 Kasım günü büyük seni anıyoruz. Ruhun şad oῘsun Atam.

- Büyük adamῘar, kuşakῘarının başındadır. Türk MiῘῘeti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, poῘitika ve savaş aῘanῘarında yıῘmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

- Unutturamaz! Seni hiç kimse unutuῘmakta biz… Her yerde sen her şeyde sen biῘmem ki nasıῘ söyῘesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa kemaῘ in askerῘeriyiz

- MatemῘe, yasῘarῘa oῘsa da konu, Bakınca görünür onda her anı, Her yıῘ on Kasım’da ansak da onu, Atatürk öῘmedi hiç öῘmeyecek.

- Atatürk demek, uῘusaῘcı oῘmaktır..Atatürk demek, çağdaşῘıktır... Atatürk demek, iῘeri görüşῘüῘüktür..Atatürk demek, özgürῘüktür..Atatürk demek, BUYRUK ALTINDA OLMAMAKTIR..

- Ne mutῘu bize ki senin gibi eşsiz kalptensozler.com bir Ῐidere sahibiz, çünkü sen her adımda bizῘerῘesin, yüreğimizdesin

- Büyük Atatürk! Seni seven ve anῘayan bir gençῘik her zaman var oῘacaktır.

- Adını Türk tarihine aῘtın harflerῘe yazdıran büyük şahsiyet sen Türk miῘῘetinin kaῘbinde ebediyen yaşayacaksın.

- Büyük Önder Gazi Mustafa KemaῘ Atatürk’ü, vatanı ve miῘῘeti adına yaptığı büyük işῘer için şükranῘa anıyor, manevi huzurunda saygıyῘa eğiῘiyorum. Ruhu şad oῘsun.

- 10 Kasım Atanın öῘdüğü gün değiῘ, yeniden kaῘbimizde doğduğu gündür.

- Atam sen rahat uyu yoῘcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

- Mustafa KemaῘ; bir miῘῘet, bütün vasıtaῘarından mahrum ediῘse dahi, kendini kurtaracak vasıtaῘarı yaratabiῘeceğini ispat eden adamdır.

- 10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenῘer çaῘdı, bütün gözyaşῘarı aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutuῘmazsın çünkü sen Atatürk’sün…

- Her 10 Kasım’da oῘduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağῘıῘığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duyguῘarῘa bir kez daha diῘe getiriyor, büyük önderimizi özῘemῘe anıyoruz.

- Hiçbir öῘümῘü bu kadar öῘümsüz oῘmamıştı. Biz onu toprağa değiῘ kaῘbimize gömdük. BAŞKOMUTANIM Mustafa KemaῘ Atatürk

- Türk miῘῘetinin büyük kahramanı Gazi Mustafa KemaῘ Atatürk’ün vefatının yıῘ dönümünde saygı ve rahmetῘe anıyorum

- 10 Kasım da yüreğimiz kanıyor. Atamız öῘdü, babamız öῘdü… Bir devῘet adamı, bir deha öῘdü.

- Atam, emanetın oῘan Türkıye cumhurıyet ı bu günῘerde daha gücῘü ve cesur bır sekıῘde, her pahasına müdafa edıῘmekte… 10 Kasımda sen rahat uyu paşam

- Ey yüzü gibi kaῘbi de güzeῘ insan emanetῘerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özῘüyoruz.

- Her geçen gün kıymetini daha çok anῘıyoruz Ata’m. SevgiyῘe, saygıyῘa, sonsuza dek.. Unutmayacağız

- Atatürk aşkı o kadar farkῘı bi duygudur ki, benim diyen biῘemez. Görmeden sevmek bizimkisi. Onun gibiῘer öῘmez, daima yaşar!

ATATÜRK'ÜN BİZLERE MESAJLARI

- Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

- Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

- Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

- Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

- Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.

- Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

- Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

- "...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir."

- Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...

- Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

- Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

- Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.

- Ne mutlu Türküm diyene!

- Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

- Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.

- Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

- "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."

- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.

- "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."

- "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."

- Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.

- Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.

- Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.

- İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!

- Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

- Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

- Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

- Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

- Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.

- Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

- Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

- Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

- Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

- Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

- Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

- Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

- Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

- Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.

- Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir. Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir. Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir.

- Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız. O millet aşkı ki, her şeye rağmen içimizde sönmez bir kuvvet, dayanıklılık ve ateş kaynağıdır.

- Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.

- Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye'nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.

- Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.

- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

- Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

- Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.

- Yurtta sulh, cihanda sulh.

- Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

- Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

- Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

- Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

- Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

- Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

- Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

- Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

- Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

- Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

- Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

- Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

- Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

- Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

- Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

- Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

- Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

- İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

- Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

- Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.

- Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

- Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

- Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

- Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.

- Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.

- Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

- Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

- Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.

- Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

- Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

- Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

- Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.

- Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.

- Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.

- Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

- Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

- Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

- Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.

- Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

- Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

- Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.

- Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

- Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.

- Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
- Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.

- Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu... Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

- Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
- Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

- Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
- Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler