HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

9. Yargı Paketi'nde yok yok! 'Aile bütünlüğü' gerekçesiyle kadının soyadını kullanması iptal edilebilir

11 Temmuz Perşembe günü "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi komisyonda görüşülecek. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, komisyon sürecine 9. Yargı Paketi'nin içinde 20 kanunda değişiklik ve teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

9. Yargı Paketi'nde yok yok! 'Aile bütünlüğü' gerekçesiyle kadının soyadını kullanması iptal edilebilir

Yeni yargı paketinde evlenen kadının eşinin soyadını alması, sosyal medya üzerinden hakaret, uzlaştırma kapsamından çıkararak önödeme kapsamına alınacak. Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde teslim alınmayan araçların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemeler de içeriyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, son 22 yılda "güven veren ve erişilebilir adalet" yaklaşımıyla Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile İnsan Hakları Eylem Planlarının hazırlandığını, bu kapsamda çıkarılan kanunlarla önemli reformların hayata geçirildiğini belirtti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "9. Yargı Paketi, yargısal süreçlerin hızlandırılmasından suçla ve suçluyla etkin mücadeleye kadar geniş bir çerçevede önemli düzenlemeleri içermektedir." diye ekledi.

"KADININ SOYADINA" İLİŞKİN DÜZENLEMEYE GİDİLİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin "kadının soyadına" ilişkin iptal kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılacağını bildiren Yüksel, şöyle devam etti:
"Evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeye gidiyoruz. Aile, Türk toplumun temelidir ve en önemli değerlerindendir. Soybağının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve kaydedilmesi için devletin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu çerçevede de yapılacak yeni değişiklikle, koca, ana veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Ana doğumdan, çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Ayrıca evlat edinmede ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılabilecek."

tbmm-aa-1554690

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

  1. Yargı Paketi'nde yer alan sosyal medya üzerinden hakaret suçlarına ilişkin yeni bir düzenleme teklifte yer alıyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, bu düzenlemeyle hakaret suçlarında daha etkin mücadelenin amaçlandığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden hakareti, uzlaştırma kapsamından çıkararak ön ödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına dahil edilecek. Ayrıca Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek." diye konuştu.

CEZA ALANINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLUNA GİDİLİYOR

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel ceza alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın yargının iş yükünü azalttığını ve başarıyla uygulandığını, uzlaştırmacılarla ilgili de "hukuk mezunu olma" şartının getirileceğini söyledi.
Yüksel, şunları ifade etti:
"Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı tanınacak. Böylece, hak arama hürriyeti kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı güvence altına alınacaktır. Hukuk uyuşmazlıklarındaki arabuluculukta yeni uygulamalara gidiyoruz. Bu kapsamda da anlaşma belgesinin taraflarından biri, icra edilebilirlik şerhi verilmesinden sonra tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilecek. Tapu müdürlüğünce taşınmaza ilişkin mevzuatta öngörülen gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra resmi senet düzenlenmeksizin tescil talebi yerine getirilecek. Bunun yanı sıra zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabulucu olabilecek."
İcra ve İflas Kanunu'ndaki değişiklikle elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışla ilgili yeni uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Yüksel, bu düzenlemeyle de sistemin etkin ve verimli şekilde işlemesinin sağlanacağını vurguladı.

tbmm-ant-icme-2055311

"SINAVLARIN İÇERİK İTİBARIYLA İLGİLİLERİN HUKUK ALANINDA YETKİNLİĞİ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR''

Daha önce hukuk fakültesi mezunlarının sınavsız hakim ve savcı adaylığı sınavına girebildiğini, avukatlık stajına başlayabildiğini anımsatan Yüksel, bu uygulamanın 2019'da kaldırıldığını dile getirdi. Yüksel, hukuk fakültesi mezunlarına, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarılı olma şartının getirildiğini anımsattı.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavının soru sayısının 100'den 120'ye çıkarılacağını bildiren Yüksel, ayrıca bu sınavlarda soru sorulabilecek alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku" ve "sosyal güvenlik hukukunun" ekleneceğini belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Bu düzenlemelerle, sınavların içerik itibarıyla daha kapsayıcı olması, ilgililerin hukuk alanındaki yetkinliğinin artırılması ve daha etkin şekilde ölçülmesi hedeflenmektedir." dedi.

YEDİEMİN OTOPARKINDA BULUNAN, SAHİPLERİ TARAFINDAN TESLİM ALINMAYAN ARAÇLARA DÜZENLEMEYE GİDİLİYOR

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 9. Yargı Paketi'nde yer alan kanun teklifiyle yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlarla ilgili de düzenlemeye gidileceğini ve bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacağını söyledi. Ayrıca, "Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde teslim alınmayan araçların ekonomiye kazandırılmasına, ekonomik değerlerini yitirmelerinin önlenmesine ve hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacaktır." dedi.
Teklifle ilgili düzenlemelerin Adalet Komisyonu'nda değerlendirilecek.

Cüneyt Yüksel, "9. Yargı Paketi'ni, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız. Teklifte yer alan maddeleri, komisyonumuz üyesi tüm milletvekillerimizle birlikte ele alacağız, görüşleri ve değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Komisyon sürecinin ardından teklif, Genel Kurula sevk edilecektir." diye hatırlattı.
11 Temmuz Perşembe günü görüşülecek olan "9. Yargı Paketi"nde ayrıca temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, hak arama yollarının artırılması, yargıdaki reform iradesi olmak üzere 20 kanunda değişiklik ve düzenlemeleri içeriyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler