HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ashab-ı Bedir duası ne için okunur? Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir duası nasıl okunur?

Ashab-ı Bedir, gündemde yer alan konulardan biridir. Ashab-ı Bedir, Müslümanlar ile müşriklerin arasında yapılan savaşa denilmektedir. Mübarek Ramazan ayını ibadetlerle geçiren Müslümanlar, Ashab-ı Bedir duası hakkında araştırmalara başladı. İşte Ashab-ı Bedir duasının ne olduğu ve nasıl okunduğuna dair detaylar!

Ashab-ı Bedir duası ne için okunur? Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir duası nasıl okunur?

Ashab-ı Bedir duası 11 ayın sultanı Ramazan ayında araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed'in, İslam dinini Mekke'de yayma çabaları zorlu süreçlerden geçmiştir. Tapındıkları putlardan vazgeçmeyen Kureyşliler, Peygamber Efendimize ve İslamiyet'i kabul edenlere karşı zulme varan hareketlerde bulunuyorlardı. İşte Ashab-ı Bedir duası, faziletleri ve dahası...

ASHAB-I BEDİR DUASI NASIL OKUNUR?

Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir. Sahih kaynaklara göre sayıları 313'tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke'den Medine'ye göç edenler), 8'i de ensardır. (Medine halkına verilen isim)

Peygamber Efendimizin savaş dehası, yönetimi ile Ashabı Bedir'in gözü pek savaşmaları onlara zafer getirmiştir. Kendilerinden kat ve kat fazla düşman ordusu karşısında geri çekilmeyerek, büyük bir cesaret örneği vermişlerdir. Bu nedenle Bedir Savaşı'na katılanların rütbeleri yükseltilmiştir. Savaş sırasında Ashabı Bedir'e yardım için meleklerin geldiği de rivayet ediliyor. Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik oldukları Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Sahabeden Cafer B. Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz "Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' buyurmuşlardır.

"O, Bedir'de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hallerine muttali oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu" Peygamber efendimizin bizzat bu savaşçılara söylediği hadis bu şekildedir. Bu savaşçılar sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir. Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir. Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır. Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

Savaşa katılan bazı sahabeler;

Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

ASHAB-I BEDİR DUA FAZİLETİ NELERDİR?

Bedir Savaşı'na katılan Ashabı Bedir sayısı 313'tür. Bazı kaynaklarda bu sayı, 319, 331 veya 333 olarak geçmektedir. Bedir Savaşı'na katılan bütün Müslümanların mertebeleri yüksek ve cennetlik olsa da bazı isimler savaş içinde ön plana çıkıyorlar.

Peygamber Efendimiz, savaş stratejisi ve ön görüsü sayesinde savaşın kazanılmasında etkin rol oynamıştır. Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler savaş içindeki maharetleriyle düşmana korku salmışlardır. Amr ile Afra kardeşler savaş esnasında Ebu Cehil'i öldüren kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.

Ashabı Bedir isimlerini sayarken muhacirlerin isimlerinin sonlarına mutlaka "el-Muhaciri" eklemeyi unutmayınız. Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olunduğu alimlerce rivayet edilmiştir. Hastalığınıza karşı Ashabi Bedir isimlerini okuyup, sonra şifa talep ediyorsunuz.

Express


En Çok Aranan Haberler