HABER

Aziz Barnabas Günü nedir? Barnabas İncili nedir?

Hristiyanlık inancının inanışlarından biri olan Aziz Barnabas Günü her yıl 11 Haziran tarihinde kutlanmaktadır. Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusu olarak bilinen Barnabas’ın Kıbrıs'ta öldürüldüğüne dair inanış mevcuttur. Peki Aziz Barnabas Günü nedir? Barnabas İncili nedir? İşte ayrıntılar...

Aziz Barnabas Günü nedir? Barnabas İncili nedir?

Aziz Barnabas Günü, hristiyanlık inancının inanış günlerinden olup her yıl 11 Haziran tarihinde kutlanmaktadır. Bir Hristiyan azizi olarak bilinen ve Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusu olan Barnabas’ın Kıbrıs'ta öldürüldüğüne dair inanış bulunmaktadır. Peki Aziz Barnabas Günü nedir?

AZİZ BARNABAS GÜNÜ NEDİR?

Havariler Çağı'nda yaşayan ve Pavlus ile anlaşmazlığa düşen, dini mektupları heretik sayılan Hristiyan azizi olarak bilinen Barnabas, Levi Kabilesi'ndendir. Kıbrıslı olan Barnabas; Pavlus'a, Kıbrıs ve Anadolu'ya yapılan 1. Misyon Gezisi'nde eşlik etmiştir. Ayrıca Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusudur. Barnabas’ın Kıbrıs'ta öldürüldüğüne dair bir inanış da bulunmaktadır. Her yıl 11 Haziran günü "Aziz Barnabas Günü" olarak anılıp kutlanmaktadır. Havari Petrus'un akrabası olan ve İncil yazarlarından Markos'un arkadaşı olarak bilinen Barnabas, 1. Misyon Gezisi'ne Pavlus ile birlikte çıksa da daha sonra yolları ayrılmıştır. Barnabas, Pavlus'un yaptığı yeni yorumlarını çok fazla eleştirmiştir. Aynı zamanda Sünnet Geleneği'ni savunmuştur. Gezi anılarını yazan Luka ise bu anlaşmazlık sonucunda Pavlus'un yanında durmuştur.

BARNABAS İNCİLİ NEDİR?

Kimi kaynaklara göre Barnabas'ın havarilerden olduğu iddia edilmektedir ve Barnabas'a atfedilen bir İncil daha bulunmaktadır. Barnabas İncili; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinden bir yönüyle farklılık göstermektedir: İsa'nın kişiliği bu İncil'de Tanrı'nın oğlu olmaktan çok örnek bir insan modeli halindedir. Hz İsa bu İncil'de örnek ve önder bir insan şeklinde tanıtılmıştır. Teslis inancı ile pek uyuşmayan bu İncil, günümüzdeki teslis inancına sahip Hristiyanlıkça kabul görmez. Muhammed'in geleceğinin bu İncil’de müjdelendiği söylenmektedir. 325 senesinde yapılan İznik Konsili'nde 300 civarında İncil arasından yalnızca teslis inancına uygun olan 4 İncil seçilmiş, diğer İnciller ise yasaklanmıştır. Hz İsa'nın anadili olan Aramice kullanılarak yazılmış Barnabas'ın İncil'i de bu İncillerden birisidir. Barnaba (Barnabas İncili) 1709’dan kalma İtalyanca'dan çevrilmiş ve günümüze ulaşmıştır.

Bazı söylentilere göre Barnabas İncili olduğu düşünülen bir kitap, 1981 senesinde Uludere'de bir mağarada bulunmuştur. Rivayetlere göre bu İncil Genelkurmay tarafından korunmaktadır, Vatikan ve diğer pek çok dini kurum ise bu İncil’i istemektedir. Barnabas İncili'nin, Hristiyan inancını tamamıyle yok edeceği düşüncesi İran medyası tarafından öne sürülmüştür.


Geri Dön