Başsavcı takdir hakkını kullandı

Başsavcı takdir hakkını kullandı

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, "eleştirilerin sınırı zorlanmamalı, hakarete varan mahiyette yazı, haber ve yorum yapılmamalıdır" dedi.

BAŞSAVCI YALÇINKAYA'NIN KORUMA SAYISI ARTIRILDI

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AKP hakkında açtığı kapatma davası sonrası yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Gerçeker, eleştirilerin sınırının zorlanmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görev yetki ve sorumluluk kapsamında tasarrufta bulunarak ve takdir haklarını kullanmak suretiyle bir siyasi parti hakkında kapatma sistemi ile Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Bu süreçte talep ile ilgili değerlendirme yapması ve son kararı vermek Anayasa Mahkemesi'ni yetkisi kapsamında bulunmaktadır. Demokratik hukuk devletinde hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olarak tüm bireyler ve kurumlar, yasalara uygun davranmak ve saygı kurallarının dışına çıkmamak koşulu ile eleştiri haklarını kullanabilirler ancak; eleştirinin sınırları zorlanmamalı. Hakarete varan mahiyette yazı, haber ve yorum yapılmamalıdır. Yazılı ve görsel basına düşen görev yasal ve etik sınırları aşmadan toplumu bilgilendirmektir.

ANKA