HABER

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı kaç rekat? Evde kılınabilir mi? Bayram namazında okunacak dualar neler?

Bayram namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı sebebiyle konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, konu hakkındaki bilgileri internet sitesinde yayımladı. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Evde kılınabilir mi? Bayram namazında okunacak dualar neler? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı kaç rekat? Evde kılınabilir mi? Bayram namazında okunacak dualar neler?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı münasebetiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2 Mayıs Pazartesi (bugün) ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Evde kılınabilir mi? Bayram namazında okunacak dualar neler? İşte detaylar...

Bayram namazı nasıl kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Selimiye Camii’nde bayram namazı

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

1. REKAT:

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

Selimiye Camii’nde bayram namazı

2.REKAT:

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

Selimiye Camii’nde bayram namazı

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Biyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR NELER?

İşte bayram namazında okunacak dualar:

  • Ettehiyyatü

  • Allahumme salli

  • Allahumme barik

  • Rabbena

  • Fatiha

Selimiye Camii’nde bayram namazı

ETTEHİYATÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Ettehüyatü duasının okunuşu:

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehüyatü duasının Türkçe anlamı:

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Moskova’da Müslümanlar bayram namazı için Merkez Cami’ne akın etti

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Allahümme Sali duasının okunuşu:

Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.

Allahümme Sali duasının anlamı:

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK DUASI NASIL OKUNUR?

Allahümme Barik duasının okunuşu:

Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik duasının anlamı:

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde teravih namazı kıldırdı

RABBENA DUASI NASIL OKUNUR?

Rabbena atina duasının okunuşu: Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli duasının okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

Rabbena atina duasının anlamı: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenağfirli duasının anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla

FATİHA SURESİ NASIL OKUNUR?

Fatiha suresinin okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha suresinin anlamı:

Bismillahirrahmânirrahîm

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler