HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Peygamber Efendimizin dilek duası oku: Yüce Allah'ın geri çevirmediği dilek duası nedir?

Dua, Müslümanların Allah'a yönelerek istekte bulunmaları ve O'na yakınlaşmaları için önemlidir. Peygamber Efendimizin dilek duası da bu amaçla kullanılan bir dua olarak kabul edilir. Bu dua, Allah'ın rızasını kazanmak, güçlüklerin üstesinden gelmek, hastalıkların şifası gibi birçok konuda yardım talep etmek için kullanılabilir. Her türlü hayırlı amaç için Allah'a niyazlarımızda bize kılavuzluk edecek, dileklerin kabul olması için dualar hangileridir?

Peygamber Efendimizin dilek duası oku: Yüce Allah'ın geri çevirmediği dilek duası nedir?

İçindekiler

 • Peygamber Efendimizin dilek duası nedir?
 • Evliyaların dilek duası nedir?
 • 4444 dilek duası - Salat-ı Tefriciye edir?
 • Tesbihle dilek duası nasıl yapılır?
 • İsmi Azam duası dilek için nasıl okunur?
 • 100 kere okunan dilek duası

Bir kulun imanının en güzel emaresi duadır. Her derdimize çareyi Yüce Allah'a (C.C.) yaptığımız duada ve zikirde bulabiliriz. Günlük dua ve zikirlerle ilgili olarak birçok ulema, kıymetli eserler kaleme almışlardır. Bu eserler vasıtasıyla kaynağını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber'in hadislerinden alan çok kıymetli dualar, bizlere ulaşmıştır. Bunlar içerisinde pek çok hacet ve dilek duası bulunmaktadır. Dileklerin kabul olması için dualar nelerdir, duaların kabul olması için hangi sureler okunabilir? İşte Peygamberimizin dilek duası ve diğer önemli dualar...

Peygamber Efendimizin dilek duası nedir?

Allah’tan dileği olan bir kişi, ilk önce peygamber duaları ile Allah’a dua etmeli ve niyazda bulunmalıdır. Kişi en mükemmel biçimde ve eksiksiz olarak dilek duası yapmak istiyorsa âlemlere nur olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dilek duasını okumalıdır. Peygamber Efendimizin dilek duası Arapça okunuşu şu şekilde okunur:

Taberânî'den rivayetle: Kişi, muradına ermek için Allah'a namaz ve niyaz ile seslenmelidir.

 • "Allahumme eslıh zate beynina ve ellif beyne gulubina vehdina subule's-selami ve neccina mine'z-zulumati ile'n-nuri ve cennibe'l -fevahişe ve zahera minha ve ma betan. Allahumme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente't-tevvabu'r-rahim. Ve'c-alna şakirine li ni'ğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna." - Taberani, Hakim

Peygamber Efendimizin dilek duası anlamı nedir?

Peygamber Efendimizin dilek duası sadece dünya nimetlerini istemek için değil, ahiretteki nimetleri kazanmak için de edilebilir. Bu dua, her türlü istek ve dilek için kullanılabilir ve Allah'ın rızası doğrultusunda kabul edilmesi umulur. Peygamber Efendimizin dilek duası anlamı:

 • "Allahım, aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir ve bizi esenlik yollarına ilet, bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur, bizi açık, gizli bütün kötülükeleden, fenalıklardan uzaklaştır. Allahım kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, çoluk çocuğumuz ve neslimiz hususunda bize feyz-u bereket ver. Tevbelerimizi kabul eyle, şüphe yok ki Sen tevbeleri kabul eden büyük rahmet sahibisin. Bizleri sayısız nimetine sena ederek Sana şükredenlerden eyle ve nimetini üzerimize tamamla."

Hz. Peygamber'in dilinden saniyede kabul olan dua nedir?

Tirmizi'den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur.

Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai’nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmeyen bir kimse gelip, "ya Resulallah! Allahü tealaya düa et, gözlerim açılsın" dedi. Peygamber efendimiz de kendisine (Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.

Evliyaların dilek duası nedir?

Salih bir niyet ile okunduğunda çok tesirli olan bu dua, muradımıza kavuşmamıza vesile olur. Evliyaların dilek duasının Arapça okunuşu:

 • “Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme inni es’elüke ya Kadimü.Ya Daimü,Ya Ferdü.Ya Vitru.Ya Ehadü.Ya Samedü.Ya Hayyü.Ya Kayyumü.Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.”**

Evliyaların dilek duasının manası nedir?

Hz. İsa Peygamber'in ölüleri diriltmek için bu mübarek duayı okuduğu rivayet edilir. Evliyaların dilek duasının meali ve Türkçesi şu şekildedir:

 • “Rahman(Esirgeyen) Rahim (Bagışlayan) Allah’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim.”

Evliyaların dilek duası nasıl okunur ve faziletleri nelerdir?

Büyük bir veli olan Hz. Süleyman b. Mukadil'den öğrendiğimiz kadarıyla bu duayı sabah namazlarından sonra kıbleye yönelerek yüz defa okursak, temiz bir kalp ile talep ettiğimiz bütün dileklerimiz gerçekleşir. Fevkalade kuvvetli bir dua olduğundan çok dikkatlice okunması gereken bu dua, 7, 14 veya 21 gün boyunca tekrar edilir.

4444 dilek duası - Salat-ı Tefriciye edir?

Diğer bir ismi Salat-ı Nâriye olan bu muazzam salavat-ı şerifenin; dertleri, kederleri, belâ ve musibetleri ateş misali yakıp yok ettiği, İslam alimlerince defalarca tecrübe edilmiş dilek duası olduğu söylenir.

Salat-ı Tefriciye'nin Arapça okunuşu nedir?

 • Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Salat-ı Tefriciye'nin (Hacet Duası) anlamı nedir?

Salat-ı Tefriciye, 4444 kere okunması tavsiye olunan çok etkili dilek duasıdır. Salat-ı Tefriciye'nin (Hacet Duası) mesai ve Türkçesi:

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

4444 Hacet Duasının faydaları nelerdir ve nasıl okunur?

''Salat-ı Tefriciye'' İslam alimleri tarafından defalarca denenmiş ve sonuç alınmış dualar arasında gösterilir. Çok istediğin bir şeyin olması için dua ederken belli bir adaba ve usule dikkat edilmelidir. Salat-ı Tefriciye duası 4444 defa okunmak istenirse bu, ancak bir kaç günde tamam olur. Bu nedenle kişi, kendisi tek başına okuyabileceği gibi başkalarıyla paylaşarak da okuyabilir.

Salat-ı Tefriciye'yi okumaya niyet eden kişi önce hangi dileği için bu duayı okuyacağına karar verir. Sonrasında güzelce bir namaz abdesti alır ve iki rekat Allah rızası için namaz kılar. Namazı kılıp selam verdikten sonra 100 defa tövbe ve istiğfar eder. Ve ardından 4444 defa Salat-ı Tefriciye okumaya niyet eder. Dilek ve muradını dile getirir, Allah'a niyazda bulunur. Bu hazırlıklar namaz secdesindeyken yapılır. Ve ''Eûzü Besmele'' çekip şu ayeti kerimeyi okuruz:

 • Ahzab Suresi, 56. Ayet: İnna(A)llâhe vemelâ-iketehu yusallûne ‘alâ-nnebiy(yi)(c) yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû sallû ‘aleyhi vesellimû teslîmâ(n)
 • Daha sonra Salat-ı Tefriciye'yi okumaya başlarız ve bittiğinde de ''Allah'ım, okuduğum bu dua hürmetine benim şu muradımı ver....'' diye dua ederiz.

Reddedilmeyen dilek duası için makbul zamanlar hangileridir?

''Şu vakitte dua edilmelidir'' diye kesin bir kural yoktur. Ancak duaların geri çevrilmeyeceği özel zamanlar vardır. Bu mübarek vakitlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Perşembe gecesi dilek duası nedir, nasıl okunur?

Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, İslam aleminde mübarek kabul edilen gecedir. Bu mübarek gecelerden dua ederek istifade edebileceğimiz gibi bu gecelerde çok istediğin bir şeyin olması için zikir de çekebiliriz. Bu dua ve zikirlerden bazıları "Kumeyl Duası"dır. Bu dua çok derin esrara sahip, anında kabul olan mucize dua olarak kabul edilir.

Kumeyl Duasının Arapça okunuşu:

Hz. Ali tarafından ashabı Kumeyl b. Ziyad'a öğretilmiştir.

 • Bismillahirrahmanirrahim
  Allahumme innî es'eluke bi-rahmetikelleti ve-siat kulle şey'in ve bi-guvvetikelletî gaharte biha kulle şey'in ve hazaa leha kullu şey'in ve zelle leha kullu şey'in ve bi-ceberûtikelletî galebte bi-ha kulle şey'in.

Kumeyl Duasının anlamı:

Her cuma gecesinde düşmanlarımızdan emin olmak, rızkımızı arttırmak, muradımıza ermek ve huzur bulmak için okunur. Kumeyl duasının meali şöyledir:

 • Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
  Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına; her şeye gâlip gel-diğin ceberûtun (azametin) hakkına; (senden niyaz ederim.)

Perşembe gecesi okunacak zikirler:

Bu mübarek gecede ''Ya Allah'', ''Ya Kadir'', ''Ya Rahim'', ''Ya Kaviyyü'' zikirleri okunursa kişinin her ne dileği var ise mutlaka kabul olunur. Bu zikirlerin her birinin 70 defa okunması ve bu sayıya riayet edilmesi gerekir. Çünkü dualarda ve zikirlerde sayıların, bir anahtarın dişleri gibi olduğu rivayet edilir.

Cuma saati okunacak dilek duası nedir?

Cuma günü akşam ezanı vaktinden kırk beş dakika öncesinde 100 defa ''Ya Meliki, muktedir sensin Allah'ım, yardımcım ol'' duasını okur ve ardından dileğimizi söylersek kabul olunacağı rivayet edilir.

Sela vakti okunacak dilek duası nedir?

Cuma günleri üzere sela ile ezan vakti arasında yapılacak duaların geri çevrilmediği bildirilmiştir. Bu hususi vakitte 100 kere şu salavatı okursak dileklerimizin kabul edileceği ve 80 senelik günahlarımızın af olunacağı müjdelenmiştir.

 • Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
 • Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
 • Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
 • İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
 • Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
 • Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
 • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
 • Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
 • Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
 • Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
 • Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
 • Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
 • Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
 • Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
 • Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
 • Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
 • Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
 • Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
 • Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
 • Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
 • Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.
 • İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
 • Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.
 • Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.
 • Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
 • Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.
 • Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
 • Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve asûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
 • Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
 • Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi. Amin.

Kadir Gecesi dilek duası nedir?

Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilen Kadir Gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez, günahlar affedilir ve dileklerimiz kabul olur. Bu mübarek gecede şu şekilde dua edebiliriz:

 • Allâhumme inneke afuvvun tuhibbül afve fa’fu annî. (Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi pek seversin, beni de affet.)

Hıdırellez dilek duası nasıl okunur, ne anlama gelir?

Kökeni çok eski geleneklerimize kadar dayanan Hıdırellez, 5 Mayıs gecesi başlayan ve 6 Mayıs günü boyunca devam eden, duaların yapıldığı ve dileklerin dilendiği kutsal bir gün olarak kabul edilir. Hıdırellez duasının okunuşu ve manası şu şekildedir:

 • Bismillahirahmanirahim

 • Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammedin Resullullah yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.

Arife Günü dilek duası nasıl yapılır?

Tirmizi (r.a)'ın rivayetine göre arife gününde dualar geri çevrilmezmiş. Bu özel günde anında kabul olan dilek duasına şu örnekleri verebiliriz:

 • "Ey Allâh ! Dediğimiz gibi ve dediğimizden daha hayırlı olarak hamd yalnız Sana’dır. Ey Allâh ! Namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm yalnız Senin içindir. Dönüşüm yalnız Sana’dır, bütün bıraktıklarım ancak Sana âittir. Ey Allâh ! Kabir azâbından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım. Ey Allâh ! Rüzgarın getirdiği şeylerin şerrinden Sana sığınırım."

Yağmur yağarken en etkili dilek duası nedir?

Halk dilinde yağmur yağdığında ''rahmet yağıyor'' şeklinde bir deyiş vardır. İnanılır ki kişi, yağmur yağdığında Tekvir Suresi'ni okursa her ne muradı varsa ona kavuşur.

Tekvir Suresi Arapça okunuşu nasıldır?

Bismillahirrahmanirrahim

 1. İzeşşemsu kuvviret.
 2. Ve izennucumunkederet.
 3. Ve izelcibalu suyyiret.
 4. Ve izel'işaru 'uttılet.
 5. Ve izelvuhuşu huşiret.
 6. Ve izelbiharu succiret.
 7. Ve izennufusu zuvvicet.
 8. Ve izelmev'udetu suilet.
 9. Bieyyi zenbin kutilet.
 10. Ve izessuhufu nuşiret.
 11. Ve izessema'u kuşitat.
 12. Ve izelcahıymu su''ıret.
 13. Ve izelcennetu uzlifet.
 14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
 15. Fela uksimu bilhunnesi.
 16. Elcevarilkunnesi.
 17. Velleyli iza 'as'ase.
 18. Vessubhı iza teneffese.
 19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
 20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
 21. Muta'ın semme emiynin.
 22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
 23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
 24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
 25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
 26. Feeyne tezhebune.
 27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
 28. Limen şae minkum en yestekıyme.
 29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne

Tekvir Suresi anlamı nedir?

İsmini, surenin başında bahsedilen ''güneşin dürülmesinden'' almış olan bu sure, anlam bakımından derin bir muhtevaya sahiptir.

1-Güneş, dürüldüğü zaman,
2- Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
3- Dağlar, yürütüldüğü zaman,
4- Gebe develer salıverildiği zaman.
5- Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
6- Denizler kaynatıldığı zaman,
7- Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
8-9- Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10- Amel defterleri açıldığı zaman,
11- Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
12- Cehennem alevlendirildiği zaman,
13- Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14- Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15-16- Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
17- Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
18- Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
19-21- O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
22- (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
23- Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
24- O, gayb hakkında cimri değildir.
25- Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26- (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27-28- O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

İkindi namazından sonra okunacak dilek duası nedir?

İkindi namazından sonra güneş batana kadar olan süre içerisinde şu dua ile Allah'a niyaz edersek dileklerimizin kabul olacağı söylenir. İkindi namazından sonra okunacak dilek duası Arapça okunuşu:

 • "La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram” Cuma namazından sonra işe şu dua okunmalıdır; -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

İkindi namazından sonra okunacak dilek duası anlamı:

Özellikle cuma günleri ikindi namazından sonra okunması tavsiye olunan bu dua, anlamı bilinerek içten bir şekilde okunmalıdır.

 • "Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme!"

Tesbihle dilek duası nasıl yapılır?

Gizli yapıldığında kabul olunduğuna inanılan ''Dilek Tesbihi'' duası için 99'lu bir tesbih ile kıbleye doğru yönelerek otururuz. Önümüze koyduğumuz tesbihe 7 Fatiha Suresi'ni, ardından da üç kere Fusulet Suresi'nin 34. ayetini okuruz. Surenin okunuşu:

 • Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (7 kere okunur)
 • Velâ testevî-lhasenetu velâ-sseyyi-e(tu)(c) idfa’ billetî hiye ahsenu fe-iżâ-lleżî beyneke ve beynehu ‘adâvetun ke-ennehu veliyyun hamîm(un) (3 kere okunur)

Tam bir teslimiyet ile niyetimizi edip duamızı okuduktan sonra bu tespihi, bir ay yerini değiştirmemek üzere saklarız. Bir ay sonrasında ihtiyacı olan birisine hediye ederiz.

İsmi Azam duası dilek için nasıl okunur?

Müşkülümüzde, bir dileğimiz olduğunda saniyede kabul olan dua arar; öğrenmek ve o dua ile Allah'a niyazda bulunmak isteriz. İşte böyle bir dua olan İsmi Azam, ''en büyük isim'' demektir. Allah'a en büyük ismiyle dua etmek, dualar içerisinde en hayırlı olanlardandır. Dolayısıyla Esmâ'ül Hüsna içerisinde yer alan bu isimle yapılan duaya, anında kabul olan mucize dua diyebiliriz. Yani bir dileği olan kimse, bu duayı okuyup ''Yüce Allah'ım İsmi Azam hürmetine'' diye isterse duası kabul olur, muradına erer.

İsmi Azam duasının Arapça okunuşu

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

İsmi Azam duasının anlamı

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

100 kere okunan dilek duası

Her gün sabah namazından sonra kıbleye yönelerek 100 defa Âyetü’l-kürsî okursak dert ve kaygılarımız son bulur, üzerimizdeki belalar kalkar, Allah isteklerimize kavuşmamızı nasip eder.

Âyetü’l-kürsî Arapça okunuşu

Kur'an ayetlerini okurken ve ezberlerken manasında bir değişikliğe sebebiyet vermemek için telaffuzuna çok dikkat etmeliyiz.

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
 • ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Âyetü’l-kürsî anlamı

Tefsir alimleri, bu ayetteki ''kürsi'' kelimesi ile ilgili; ''O, arştır; O, İsmi Azam'dır; O, Yüce Allah'ın mülkü, saltanatı ve kudretidir.'' buyurmuşlardır. Bu hususa binaen Ayetel Kürsi'nin anlamını bilmek çok faziletlidir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

 • Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
 • bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
 • Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
 • Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
 • O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
 • ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
  ChefGPT


En Çok Aranan Haberler