HABER

Duaların kabul olduğu bir saat var mı? İşte Peygamberimizin işaret ettiği saatler…

Cuma günü içerisinde duaların kabul olduğu saatler bulunuyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cuma günü için 'Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Yüce Yaradan’dan her ne istemişse onu Allah kendisine kesinlikle verir' şeklinde buyuruyor.

Duaların kabul olduğu bir saat var mı? İşte Peygamberimizin işaret ettiği saatler…

Allahû têâlânın Cuma gününe özel lütufları bulunuyor. Cuma günü, duaların kabul olduğu gün olarak biliniyor ki Allah kulunun hiçbir zaman geri çevrilmez. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de duaların kabul olduğu bir saat olduğunu buyurmuştur.

DUALARIN KABUL OLDUĞU BİR SAAT VAR MI?

İslam’da aktarılan bilgilere göre; dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletli sayılır. Allahû teâlâ, o zamanlarda dua edenin isteğini geri çevirmeyeceği gibi bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Arefe gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve günleridir. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler bulunuyor.

CUMA GÜNÜ DUA SAATİ: Bu vaktin ne zaman olduğu ile ilgili değişik ifadeler vardır. Abdullah ibn Selam, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle paylaşıyor: “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu.

CUMA GÜNÜ DUA VAKTİ: Ben de; ‘‘Bu vakit (Cumanın) hangi vaktidir?’ diye sordum Bana, ‘O vakit gündüzün saatlerinin sonudur’ diye cevap verdi. Ben: ‘Bu saat namaz vakti değildir.’ deyince bana şu cevabı verdi: ‘Evet, mümin kul namaz kılar, sonra müteakip namazı beklemek maksadıyla oturursa o, sevap yönüyle aynen namaz kılıyor gibidir.”

TAM SAATİ KAÇ?: Cuma gününde, duaların kesinlikle kabul olunduğu o saatin gizli olduğu söyleniyor. Hz. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile yaptığı konuşmayı şu şekilde aktarıyor : "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem cuma gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu hâlde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir."

Bunu söylerken (Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu.

Duaların kabul olduğu bir saat var mı? İşte Peygamberimizin işaret ettiği saatlerr

Ebu Hureyre Cuma gününün o kıymetli vaktinin hangi saatte olduğunu sorunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in cevabı şöyle oldu: "Bize: “Bu saati ben biliyordum. Lakin sonradan Leyle-i Kadir bana unutturulduğu gibi bu da bana unutturuldu.” buyurdu.

CUMA GÜNÜ DUA VAKTİ RİVAYETLERİ: Cuma günü içerisinde duaların kabul olduğu vakitle alakalı bir rivayette şöyle deniliyor : Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den naklediyor: "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in: “Cumadaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim.

Başka bir rivayette ise; Cumadaki duaların kabul olma saati, Kadir Gecesi yapılan iyiliklere en az 10 katı verilerek 700 ve katlarıyla sevap verilmesi Allah'ın biz Müslüman kullarına verdiği sayısız imkân ve fırsatlardan bazılarıdır. Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.(Riyazu’s-Salihin)

Cuma günündeki bu saatin gizli kalmasının nedenlerinden biri; Cuma gününün her saatini kıymetten düşürmemek ve diğer saatlere de aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.


Geri Dön