HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

En'âm suresi 122. ayet tefsiri ve meali nedir? En'âm suresi 122. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için yol göstericidir. Bu kitapta yer alan sureleri ve ayetleri okumak ve anlamlarını bilmek çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim’in en önemli surelerinden biri olarak En'âm suresi öne çıkar. "Elhamdu li(A)llâhi-lleżî" ile başlayan 5 sureden ikincisi olduğu bilinir. En'âm suresinin 122. ayeti de Müslümanlar için önemlidir. Bu nedenle ayetin nasıl okunduğu araştırılır. En'âm suresi 122. ayetin okunuşu nasıldır, tefsiri ve meali nedir?

En'âm suresi 122. ayet tefsiri ve meali nedir? En'âm suresi 122. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • En'âm suresi 122. ayet nasıl okunur?
  • En'âm suresi 122. ayet ne anlama gelir?
  • En'âm suresi 122. ayet tefsiri nedir?
  • En'âm suresi 122. ayet fazileti nedir?
  • En'âm suresi 122. ayeti niçin okunur?

En'âm suresi, Kur'an-ı Kerim’de altıncı sırada yer alır ve toplam 165 ayetten oluşur. Doğru yolu bulmak isteyen kişiler için En'âm suresi büyük bir öneme sahiptir. Allah’ın varlığı ve birliğinin anlatıldığı surede, iman etmeyenlerin gazabından bahsedilir. Allah’ın birliği, sıfatları, yeniden diriliş, peygamberler, batıl inançların reddi gibi konular anlatılır. Bu nedenle Allah’ın rızasını kazanmak ve onun yolundan ayrılmamak için En'âm suresi sık sık okunmalıdır. İslami inanç açısından önemli olan En'âm suresinin 122. ayeti, maddi ve manevi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinir.

En'âm suresi 122. ayet nasıl okunur?

En'âm suresi 122. ayet okunuşu konusunda oldukça fazla araştırma yapılır. Dinine olan inancını kuvvetlendirmek isteyen müminler, bu ayetin nasıl okunduğunu öğrenmek ister. En'âm suresi 122. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

enam122

Arapça yazılışı öğrenildikten sonra Türkçe okunuşu da öğrenilmelidir. Bu sayede ayet daha kolay ezberlenebilir. En'âm suresi 122. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

  • Eve men kâne meyten feahyeynâhu vece’alnâ lehu nûran yemşî bihi fî-nnâsi kemen meśeluhu fî-zzulumâti leyse biḣâricin minhâ(c) keżâlike zuyyine lilkâfirîne mâ kânû ya’melûn(e)

En'âm suresi 122. ayet ne anlama gelir?

En'âm suresi 122. ayet anlamı sayesinde bu ayette ne denmek istediği öğrenilebilir. Sureyi bilmek kadar ne anlama geldiğini bilmekte de fayda vardır. Böylece hangi durumlarda okunması gerektiği de daha iyi anlaşılabilir. En'âm suresi 122. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

  • Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir.

En'âm suresi 122. ayet tefsiri nedir?

Ayetlerin mealleri yalnızca Arapçadan Türkçeye çevirisidir. Ancak tefsirler, o ayetlerin detaylı bir analizi ve yorumlamasıdır. En'âm suresi 122 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirini okumak da gerekir. En'âm suresi 122. ayet tefsiri şudur:

Bir önceki âyette müşriklerin, şeytanların telkinleri altında müminlere karşı mücadele açmasından söz edildikten sonra bu âyette, belirtilen iki kesimin durumu parlak bir temsille değerlendirilmektedir. Burada müminlerin İslâm’ı kabul etmelerinden önceki durumu, bir ölü gibi bütünüyle hayır ve faydadan yoksun kalmış olanın durumuna benzetilmiştir. Çünkü küfür ve şirk, insanın hakkı bâtıldan ayırarak kurtuluş yolunu bulmasına engel olur. Buna karşılık Allah’ın kendisine İslâm’ı nasip ettiği kişi ise, yeniden hayata kavuşmuş insan gibi, gerçeği gerçek olmayandan, doğru ve yararlı olanı yanlış ve zararlı olandan ayırt etme imkânına kavuşmuştur; böylece iman nuruyla zihni ve kalbi aydınlanan kişinin bu sayede yolu da aydınlık olur. İnkâra saplanmış olan için ise, küfrü devam ettiği sürece karanlıktan kurtuluş ümidi de kalmamıştır. 121. âyette belirtildiği üzere inkârcılar, şeytanların telkin ettiği vesveselerle muhâkeme ve değerlendirme disiplinlerini kaybettikleri için yaptıkları çirkin işler de artık kendilerine güzel gösterilmiştir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 464)

En'âm suresi 122. ayet fazileti nedir?

En'âm suresi 122 ayet fazileti ve sırları sayesinde Müslümanlar, o ayeti hangi durumlarda okumaları gerektiğini öğrenebilir. En'âm suresi 122. ayetin faziletleri şöyle sıralanabilir:

  • En'âm suresi 122. ayetini okumaya devam edenler, maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulabilir.
  • Ramazan ayında En'âm suresi okuyan kişiler, imanını tazeler. Ayrıca bereket elde etmek için de okunması gerekir.
  • En'âm suresini okuyan kişilerin geçmişteki günahlarının affedileceği söylenir.

En'âm suresi 122. ayeti niçin okunur?

Allah’ın varlığı ve birliğini hatırlamak, onun yolundan çıkmamak ve rızasını kazanmak için En'âm suresi 122. ayet okunabilir. Ayrıca hem maddi hem de manevi hastalıklara şifa bulmak için de En'âm süresinin etkili olduğu söylenir. Her türden tehlikeye karşı korunmak, Allah tarafından yaratılan ve kişi için tövbe eden 70 bin meleğe sahip olmak için de En'âm suresinin okunması gerekir.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler