HABER

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler 


Belediyelerin memur alımı ilanları yayımlandı. Resmî Gazete’de Belediyelere memur alımı ilanları yayımlandı. KPSS’den en az 60 puan ile 93 Belediye memuru alımı yapacak. Resmi Gazete’nin 21 Mart 2021 tarihli yayımlanan Belediye Personeli Alımı ilanlarına göre; 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 93 memur alımı yapacak.

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler 


Belediye memur alımı için adaylardan KPSS şartı isteniyor. Başvuru şartları ve belediyelerce yayımlanan ilanlar açıklandı. Yalova'ın Termal, İstanbul’un Fatih ve Üsküdar ile Tokat’ın Çat belediyelerinde çeşitli kadrolarda alım yapılacak.

KPSS EN AZ 60 PUAN ŞARTI ARANACAK!

Söz konusu belediye memur alımı ilanları için adayların 2020’de yapılan KPSS sınavlarından Ön Lisans için KPSSP93, lise için KPSSp94 ve Lisans mezunu için KPSSp3 puan türünden en az 60, 65 veya 70 puan almış olmak gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

21 MART 2021 TARİHİ İLE YAYIMLANAN BELEDİYE MEMURU ALIMLARI:

İstanbul Fatih Belediyesi:

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

istanbul fatih

İstanbul Üsküdar Belediyesi:

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

istanbul üsküdar

Yalova Termal Belediyesi:

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

yalavo

Tokat Çat Belediyesi:

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

tokat çat

ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ÖZEL ŞARTLARI:

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Geri Dön