HABER

İçişleri Bakanlığı personel alımı başladı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı olacak mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımına dair sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanından sonra birçok kişi personel alımı başvuru detaylarını ve şartlarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı personel alımına dair binlerce kişi başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

İçişleri Bakanlığı personel alımı başladı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı olacak mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor, başvuru koşullarının neler olduğu da merak edildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'na yapılacak olan 60 personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MI YAPILACAK?

Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Göç idaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.” Denildi.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- ilan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli işçi kadroları için Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarım gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 - 27/05/2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.

2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

3- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

4- iki adet vesikalık fotoğraf.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler