HABER

İhracatı serbest ticaret anlaşmaları kurtardı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle toplam ihracatın 2009 yılının ilk 9 ayında önceki yıla göre yüzde 30.5 oranında azalma gösterdi.

ANKARA (ANKA)-Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, küresel ekonomik kriz nedeniyle toplam ihracatın 2009 yılının ilk 9 ayında önceki yıla göre yüzde 30.5 oranında azalma gösterirken aynı dönemde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan ülkelere ihracatın yüzde 10,6 oranında arttığını söyledi.

Bakan Çağlayan Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Morityus’un Doğu ve Güney Afrika ülkeleri arasında Türkiye’nin STA imzalanmasına yönelik girişimlerine olumlu yanıt veren ilk ülke olduğunu belirterek, “Morityus’la STA imzalanması diğer Doğu ve Güney Afrika ülkelerine açılım sağlamamızda katalizör görevi görecek” dedi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bütçe görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiği sorulara yazılı yanıt verdi. Türkiye’nin bugüne kadar 25 adet Serbest Ticaret Anlaşması(STA) imzaladığını kaydeden Bakan Çağlayan, AB’nin genişlemesi sonucu feshedilenler dışında halen 12 adet STA’nın (EFTA,İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk ve Gürcistan) yürürlükte bulunduğunu ifade etti. Karadağ, Sırbistan, Şili ile imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesine yönelik iç onay süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Çağlayan, şu bilgileri verdi:

“AB’nin STA’sı olan ülkelerden ise bugün itibariyle sadece Cezayir, Meksika, Güney Afrika Gümrük Birliği, Ürdün, Faroe Adaları ve Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri ile STA’mız bulunmamaktadır. Bu ülkelerle STA müzakerelerini tamamlama/başlatma girişimlerimiz devam etmekte olup, bu ülkelerle müzakerelerin başlatılamamasının veya tamamlanamamasının sebebi söz konusu ülkelerin konuya isteksiz yaklaşmalarıdır.”

-STA ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI-

Güney Kora, Körfez İşbirliği Konseyi, Mercosur, Andean topluluğu ve Orta Amerika Topluluğu ile STA müzakerelerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Çağlayan, Dış Ticaret verileri dikkate alındığında çabaların olumlu sonuç verdiğinin görüldüğünü kaydetti. 2000-2008 yılları arasında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 375 oranında artarken, yürürlükte olan 12 STA ülkesine ihracatın aynı dönemde yüzde 465 oranında artış kaydettiğini vurgulayan Bakan Çağlayan, “Yine bu süre zarfında toplam ithalatımız yüzde 270 oranında artış kaydederken, aynı dönemde 12 STA ülkesinden yapılan ithalatımız yüzde 298 oranında artış göstermiştir. Görüldüğü üzere STA ülkelerine yapılan ihracatımız, dünyaya yapılan ihracatımızın oldukça üzerinde bir artış göstermiş, STA ülkelerinden olan ithalat artışımız ise dünya genelinden yapılan ithalattaki artış oranına çok yakın bir seyir izlemiştir. Dahası, küresel kriz sebebiyle toplam ihracatımız 2009 yılının ilk 9 ayında 2008 yılının ilk 9 ayına göre yüzde 30,5 oranında azalma gösterirken, aynı dönemde STA ülkelerine ihracatımız yüzde 10,6 oranında artış göstermiştir” dedi.

-MORİTYUS KATALİZÖR OLACAK-

Hint Adası’nda bir ada ülkesi olan Morityus’la ilgili bir soruya ise Bakan Çağlayan, “Morityus ekonomik büyüklük itibariyle küçük bir ekonomi olarak değerlendirilebilir. Ancak Doğu ve Güney Afrika ülkeleri arasında ülkemizin STA imzalamasına yönelik girişimlerimize olumlu yanıt veren ilk ülke Morityus olmuştur. Morityus ile bir STA imzalanması diğer Doğu ve Güney Afrika ülkelerinin de ülkemizle STA görüşmelerine başlaması açısından önem arz etmekte olup tamamlanması halinde bu pazarlara açılım sağlamamızda katalizör görevi ifa edecektir” karşılığını verdi.

ANKA

Geri Dön