Karayılan'dan hükümete Eylül uyarısı

KCK'nın silahlı kanadının başına geçen Murat Karayılan gündemdeki konular ve "yeniden yapılanmaya" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayılan'dan hükümete Eylül uyarısı

ANKARA(ANKA) - PKK yöneticisi Murat Karayılan çözüm sürecinde ikinci aşamanın Eylül ayına kadar tamamlanmaması durumunda tehlikeli bir sürece kapı aralanmış olacağını belirterek, "Kürt halkı için farklı seçeneklere dönük arayışlar gündeme girer. Ortadoğu bölgesi halen kaynıyor. Bugün Rojava Kürdistanı kaynıyor. Kürtlerden tercih isteniyorsa Önder Apo tercihi koydu. Tamam, siz de tercihinizi koyun. Hükümet iradesini ortaya koymalıdır, olmazsa Kürtler de farklı seçenekler üzerinde yoğunlaşmak zorundadır" dedi.

Karayılan, Ergenekon cezalandırmaları konusunda " "Ergenekon'a bu kadar ceza verilmişken KCK'lilerin bırakılmış olması rahatsızlık yaratır' deniliyormuş. Ne alakası var? Ben Ergenekon Davası'nın haklı veya haksız olduğu konusuna girmek istemiyorum. Öyle görülüyor ki çok birbirine karıştırılmış bir davadır" dedi.

ANF'ye açıklama yapan Karayılan KCK'nın çözüm sürecinin ikinci aşamasının Eylül ayında tamamlanması isteğinin yerine gelmemesi durumunda ne olacağına ilişkin soruya Karayılan şu yanıtı verdi:

"Buna gelinmezse ne olur, buna gelmezlerse yeni tehlikeli bir sürece kapı aralamış olurlar. Kürt halkı için farklı seçeneklere dönük arayışlar gündeme girer. Ortadoğu bölgesi halen kaynıyor. Bugün Rojava Kürdistanı kaynıyor. Kürtlerden tercih isteniyorsa Önder Apo tercihi koydu. Tamam, siz de tercihinizi koyun. Eğer devletle bir Kürt uzlaşması olacaksa ve Kürt ile Türk halklarının ortaklığı gelişecekse, bu devleti temsil eden hükümet iradesini ortaya koymalıdır. Bunu ortaya koymazsa Kürtler de farklı seçenekler üzerinde yoğunlaşmak zorundadır."

-"TÜRKİYE'YE KOMÜNİZM GEREKİRSE BİZ GETİRİRİZ..."-

Karayılan, süreçte şu anki durumu, "Hani eskiden tüm Komünist Parti üyelerini içeri atmış ve "eğer Türkiye'ye bir Komünizm gelecekse onu da biz getiririz' demişlerdi ya,şimdi AKP de gelenekselleşmiş bu Türk usulünü devam ettiren bir üslup ve usul sorunu yaşamaktadır. Yani, "eğer sorunun çözülmesi gerekiyorsa bunu ben kendim yaparım, sen kim oluyorsun' dercesine yaklaşılarak tek taraflı bir biçimde paketleri kendine göre hazırlayıp çözeceğini sanmak abeste iştigaldir... Bu ne tek başına bizim adımlarımızla ne de AKP'nin kendine göre çıkardığı ve çıkaracağı bazı paketlerle başarıya gidebilecek bir süreç değildir" anektoduyla anlattı.

-"BİZLERİN İKNA OLMASI LAZIM"-

"Yapılan görüşmeler gizli, gidiş gelişler gizli ve kendileri kapalı kapılar ardında paket hazırladıklarını söylüyorlar. Bu böyle olmaz. Bu sorun ağır bir sorundur" diye yakınan Karayılan şöyle devam etti:

"Bizlerin ikna olması lazım. Kürt halkının ikna olması lazım. Neye? Devletin samimiyetine ve gerçekten bu sorunu çözmek istediğine. Bu süreci başlatan ve sürecin mimarı olan Önder Apo halen tecrit altındadır; halen avukatları yanına gidemiyor; halen doğru dürüst kimse kendisiyle görüşemiyor; halen yaşadığı sağlık sorunları var. Milyonlarca insanın önder olarak gördüğü bir kimseyi sömürgeci yasalarla yargılayıp suçlu olarak ilan edersen ve bunu her gün her yerde teşhire dönüştürürsen bu çözüm nasıl gelişir?"

-"ERGENEKON BİRBİRİNE ÇOK KARIŞTIRILMIŞ BİR DAVA GİBİ"-

Sorular ve Karayılan'ın verdiği yanıtlardan bir bölümü şöyle:

"Şimdi de "Ergenekon'a bu kadar ceza verilmişken KCK'lilerin bırakılmış olması rahatsızlık yaratır' deniliyormuş. Ne alakası var? Ben Ergenekon Davası'nın haklı veya haksız olduğu konusuna girmek istemiyorum. Öyle görülüyor ki çok birbirine karıştırılmış bir davadır. Fakat savcılığın Ergenekon Davası'ndan yargılananlar hakkındaki iddiaları çok ağırdır. Buna göre Ergenekoncular darbe yapmaya kalkışmışlardır. Büyük oynamışlardır. Devlet içinde devlet kurmuşlar, seçilmiş bir hükümeti devirmek istemişlerdir. Bu özel mahkeme tarafından her ne kadar Kürdistan'daki insanlık dışı suçları, katliamları suç saymayıp bunları yargılamamış olsa da, bugün Ergenekon davasından ceza alanların önemli bir kısmı Kürdistan'da ağır insanlık suçu işlemişlerdir. Peki, Kürt siyasetçileri ne yapmış? TC yasalarına göre siyaset yapmış, bu sorunun barışçıl yollarla çözümünü savunmuş, barıştan yana kimlikli bir duruş sergilemiş. Bunun dışında ne yapmışlar? Şimdi içeride olan ve herkesin tanıdığı Kürt siyasetçileri, Kürt belediye başkanları, milletvekilleri darbe yapmaya mı kalkışmışlar, silahlı mücadele mi yürütmüşler? Hayır. Kürt kimliğine sahip çıkmışlar ve Kürt sorununa barışçıl-demokratik çözümü savunmuşlar. Sömürgeci yasalar bunları suç sayıyor. Bunlar özünde hiçbir suç değildir. Kürt siyasetçileri suçsuz bir biçimde rehin olarak tutulmaktadırlar. Bu nedenle KCK tutuklularıyla Ergenekon tutuklamalarını aynılaştırmak doğru değildir ve konuları tersinden ele almaktır.

-Kısaca, hükümet Kürt sorununu çözmek istiyorsa, tarihin bu önemli aşamasında cesaretli yaklaşmalı, adım atmalı ve bunu Önderliğimizle diyalog içerisinde, bir proje çerçevesinde pratikleştirerek kalıcı çözümün zeminini geliştirmelidir. Halkımızın beklentisi de budur. Eğer bu olmazsa o zaman bu süreç tıkanır ve tıkanmasından biz sorumlu olmayız. Çünkü biz üzerimize düşenlerin gereklerini yerine getirdik. Gereklerini yerine getirmeyen taraf, bu sorunun tıkanmasından sorumlu olan taraf olacaktır.

-ZAMANIN RUHU KANDİL'E UĞRADI-

-HPG güçlerinin buna karşı pozisyonu ne olur?

-HPG, içinde bulunmuş olduğu yeniden yapılanma süreciyle birlikte daha fazla Önderlik çizgisinde derinleşme, daha fazla politik bir duruşu sergileme çabası içerisinde olacaktır.

-Kongra Gel 9. Genel Kurulu'yla birlikte yeni bir dönem başladı. Meşru savunma alanı Halk Savunma Merkezi olarak düzenlendi. Bu değişiklik neleri içeriyor?

Doğrudur. Kongra Gel 9. Genel Kurulu hem toplumsal-siyasal alanda, hem de askeri-savunma alanındaki yapılanmalarda dönem ruhuna uygun bir takım değişiklikler yapmıştır. Özellikle sistemimizi paradigmasal anlayışımıza uygun hale getirmede önemli bazı düzeltmeler yapmıştır. Bu çerçevede savunma sisteminde de bir takım değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu anlamda yeni bir dönemdir tabii; her alanda olduğu gibi, HPG güçleri açısından da yeni bir dönemin başlamış olduğundan bahsetmek mümkündür.

-PKK GENEL BİR KURMAY TEŞKİLATI İLE "APOLLO" AKADEMİSİ KURDU-

-Daha önce HPG Anakarargâh Komutanlığı vardı. Yine Halk Savunma Komitesi biçiminde KCK'yle ortaklaşma halkasını oluşturan bir kurumlaşma söz konusuydu. Şimdi bu her iki kurum da kaldırıldı ve her ikisinin yerine Halk Savunma Merkezi oluşturuldu. Buna Halk Savunma Merkezi Komutanlığı da denilebilir. Ama genel adı Halk Savunma Merkezi'dir. Halk Savunma Merkezi'ne bağlı 4 alt karargâh bulunmaktadır. Bunlar, HPG Kuzey Kürdistan Karargâhı, HPG Medya Savunma Alanları Karargâhı, HPG Özel Kuvvetler Karargâhı ve HPG Apollo Akademiler Komutanlığı Karargâhı'dır. Bu biçimde dört ayrı karargâh Halk Savunma Merkezi'nde birleşmekte ve bu merkezden yönetilmektedir. HPG'nin geliştirilen yeni sistemi özet olarak bu şekilde ifade edilebilir.

-"PROFESYONEL GERİLLA" GELİYOR-

Her alanda daha fazla ideolojik, daha fazla siyasal, içeriği zengin olan, daha fazla disiplin ve Önderlik çizgisini güçlüce uygulayabilen profesyonel bir gerilla olunması hedeflenmektedir. Esas olarak süreci uygulamada planlı ve disiplinli hareket eden, gerektiğinde savunmayı da profesyonelce yapabilen bir kabiliyete, yeteneğe ve manevra gücüne ulaşması gerekiyor. Bu, Önderliğimiz tarafından başlatılan yeni sürecin sağlıklı ve güvenlikli yürütülmesi ve pratikleşmesi açısından gerekli ve önemli bir husustur. Yani HPG güçleri de kendini bu yeni sürece göre konumlandıracak ve her anlamda bir profesyonelleşmeyle süreç görevlerini başarıyla yerine getirmeye hazır olacaktır.

HPG, diğer parçalardaki savunma güçleriyle dayanışma içinde olmayı da bir ilke olarak kabul eden bir savunma kurumudur. Hem Güney Kürdistan'daki KDP ve YNK peşmergeleri, hem Doğu Kürdistan'daki HRK, yine Batı Kürdistan'da bugün direnen YPG güçleri ile Ulusal Kongre platformunun kararları çerçevesinde dayanışma içinde olmayı "ilke olarak" kabul etmiştir.

-Gerillanın esrarla bağlantılandırılması konusunda ne diyorsunuz?

Tersine PKK hareketi toplumları uyuşturan ve sarhoş eden bütün maddelere ilkesel düzeyde karşıdır ve bu konuda mücadele yürütmektedir. Türk devletinin bu iddiası tamamen bir uydurmadır... Ve bu işi yapanlar genellikle devlete yakın, devletle işbirliği içinde olan kesimlerdir. Belki bazı sıradan-halktan insanlar da zaman zaman ekim yapıyor olabilirler ama onlarınki uzun süreli değildir. Ya altı ay ya da en fazla bir yıl sürer. Genellikle devlet tespit eder ve gelip ektikleri ne varsa toplar götürür. Eskiden beri bu böyleydi. Bölgede sadece devletle işbirliği halinde olanlar esrar ekebilmektedirler... Devlet orada bir yaprak bile kımıldasa farkında oluyor. Çünkü her gün Heronlarla her taraf keşif ediliyor. Bırakalım koskoca onlarca dönüm arazinin ekilmesini, tek bir ağaç bile ekersen Heron hemen tespit eder.

-15 Ağustos geçen yıl devrimci savaş hamlesi ortamında karşılanırken, bu yıl o sürecin de kazanımlarıyla gerçekleşen çözüm süreci dönemine denk geliyor. Bu sürece gelinmesinde 15 Ağustos'un nasıl bir rolü var?

-... 15 Ağustos Atılımı'nı başta devlet doğru kavrayamadı. Klasik bir ayaklanma olabileceğini sandı. Daha sonra öyle olmadığını görünce, "3-5 kişilik bir çapulcu girişimidir" denildi. Bunun yanı sıra içte de anlamayan, anlamaya yanaşmayan, dolayısıyla gereklerini doğru yerine getirmeyen ve boşa çıkaran tavır ve tutumlar bir hayli gelişti. Özellikle Egîd (AGİT) yoldaşın öncülüğünde başlatılan hamlenin başarılı bir biçimde pratikleşmiş olması ve ilk adımın doğru yerli yerine oturtulması, gereken mesajı vermişti. Ama sonrasında devamı istenilen düzeyde getirilemedi. Bir taraftan Önderliğin bu çizgiyi doğru pratikleştirme mücadelesi, öbür taraftan da çeşitli biçimlerde ortaya çıkan çeteci yaklaşımların kendini dayatmaları ve saptırma çabaları biçiminde gelişen bir iç mücadeleyle 15 Ağustos'un devamı olarak gelişen bir gerilla süreci vardır.

... Başta Turgut Özal gibi gerçekleri görme durumunda olan siyasi liderliklerin çözme çabaları olsa da devletin derinliklerindeki Ergenekoncu anlayış ve uluslararası hegomonik çıkar çevreleri bu sürece müdahale etmiştir... Şimdi gelinen aşamada da çok önemli bir süreç gündemdedir. Elbette ki 15 Ağustos atılım ruhu bu sürecin zeminini yaratmış ve açığa çıkartmıştır. 15 Ağustos Diriliş Devrimi'nin dayandığı bir felsefe vardır. Bu felsefenin yarattığı irade ve yükselttiği direniş, bugünkü çözüm sürecinin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır.

Bu zemin bugünkü Ulusal Kongre çalışmalarını ve Rojava Devrimi'nin alt yapısını oluşturmuştur..."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 175 yorum
Adam başbakan gibi açıklamış. Biz de bunu yayınladık, okuduk ve öğrendik. Neymiş? PKK ve elebaşları birer orospu çocuğudur. Tekrar edin bakiim.
kufur eden kufurden başkası olmaz demekı onu kendıne yakıştıdın
doğru tespit
kesinlikle eminimki senin gibi bir asalak bu haberi okumadan başlıga bakarak yorum yapıyor.zaten yaptıgın yorumdanda ne türde bir aptal oldugu anlaşılıyor..politik olun biraz
akp ye oy verenler ölen şehitlerimizin elleri yakanızı bırakmayacak vatan hainleri sizi, böyle şerefsizleri konuşturan AYRANCI yada yazıklar olsun allahından bul tayyip ve orkestrası.
TAYİP SİZİN BAŞ TACINIZDIR.OLAYA DA GELİNDE BİR GÜN TÜRKİYE MISIR SURİYE GİBİ OLSA SANA DA GELİNDE KAÇACAK DELİK ARARSIN VALLAHİ BİLLAHİ ÇÜNKÜ ARTIK İŞ SOKAK ÇATIŞMASINA DÖNER VE SENİN GİBİLERİ DE SİLAH KULANMASINIDA BİLMMEZ SENİDE ESİR ALIP ÖYLE BU BU LAFLARINI TOPLAR .?
aminnnnnnnnnnn nerde o günler Allah çok büyük ya sabır deyip beklememiz lazım.
ya böyle kokarcaları konuşturuyorsunuz ya ne diyeyim size ey hükümettttttt.siz değilmiydiniz o kandile sözdde bomba yağdıran.yoksa daha iyi beslensinler diye ekmekmi atıyordunuz.birde bizim esrarla işimiz olmaz diyorlar.ulen size taze para gelmesi için siz ananızı bacınızı bile satarsınız.gerçi o sizdede ayıp değil.gayet normal yaptığınız iş zaten.balık parası adı altında.
ALi ÖZEL, bunu yayınlayan da Mynet. Mynet istemezse yayınlamaz. Zaten yıllardır bu adamlar konuşuyor. Yeni olan bir şey değil yani. Bazı mynet gibi kuruluşlar yayınlıyor. Amaç Hukümeti aciz göstermek.
eyer insanlıkta zere kader nesiplenseydın ağzını kuruden açmazdın
kokarca dediğin adamların lafını önemseyip ciddiye alıyorsan yazık sana..
halendaha seyirciyiz yazık yani çıkıpta türkiye cumhuriyetine zaman süre veriyor ama neyazıkki bunlara böyle fırsat verenlere yazıklar olsun .
adamların nihai amacı belliyken daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce tedbir alınmalı ve gereken yapılmalıdır.
Allah akp nin de bu şerefsiz katillerin de belasını versin. İNADINA NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
akp yle bunları aynı keseye koyamazsın...
AKPKK.bunları bu hale getiren akepe dir.şen ortaklar
niye koyamıyorsun bunlara yol veren oy verdikleriniz değil mi?
eline sağlık yüreğine sağlık kardeşim sana katılıyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
vay anasını be, ülkemdeki durumu teröristlere yorumlatacak hale geldik, ne hale getirdiniz bizi %39 milletim, yazık değilmi bu vatana, canını vermiş askerlerimize, ahirette nasıl helallik alacaksınız çanakkale şehitlerinden, dedelerinizden,bizlerden, allah yardımcınız olsun çünkü bizden size helallik yok...
ne olmuş türkiyeye demokratikleşmesi büyüktürkiye olması bu kadarmı zor sizin için..bir dünyaya bakın kendinize kuş bakışı yapsanız oturur ağlarsınız..helebi deki bu olmuş ne olmuş türkiyeyede ah getiriyorsun...
akp lilerr mutlu mudur bu verdkleri oylarlaaa sorun bakalım kılları ters dönmüşmüü
Gayet mutluyuz ölümüne TAYYİP ölümüne AKP
sende haklısın oyunu kişiliğini makarna ve kömüre satan adamdan TÜRKİYE ye sahip cıkması beklenemez yakında yaşasın pkk diyede bağırırsınız apoya özgürlük diye sokaklara da dökülürsünüz.
helal olsun be ADAM sana adamın dibisin dibi
bu olmuşda ne olmuş demişsin aşağıda bir yorumda. ne olacak senin gibi hainler ortalıkta kol geziyor. ülkeyi parçalayacağız diyor adamlar açık açık. hiç bir demokrasi buna izin vermez.
senin ideolojin belli vatanına ihanet edenlerdensin. bari insanları tahrik edip küfür ettirme kendine bizi günaha sokuyorsun be.
profesyonel terörist...ah ah bunları duymakda varmış...
rte sağolsun
TEK UMUT HEPAR -- OSMAN PAMUKOĞLU -- (HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ)
NE MİLLETTE İSTİKLAL RUHU NEDE İKTİDARDA MİLLİYETÇİLİK.BU İŞ BİTMİŞTİR.YAZIK
İKTİDARDA MİLLİYETÇİLİK VAR AMA KÜRT MİLLİYETÇİĞİ GARİPTİR: )
bunları konuşturanlar ölmesin sürüm sürüm sürünsün. allah onlara dert versin derman vermesin. bu pezeventleri adam yerine koyanlar birgün vatan hainliğinde yargılanacaklar allahın izniyle o günler çabuk gelir inşallah. şehitlerimizin ruhu onları rahat bırakmaz inşallah.
6 aydır anneler ağlamıyor ya hani batıyor dimi size.
kurtuluş savaşında analar ağlamasaydı şimdi burda böyle konuşamazdın!
2 seçenek var. Ya böyle kıyamete kadar çatışacağız analarımız ağlayacak gençlerimiz ölecek Türkiye ezik kalacak en sonunda olan olucak. 2. seçenek ise bu şekilde anlaşarak ortamı yumuşatmak 6-7 aydır analarımız ağlamıyor, gençlerimiz ölmüyor. Öldüre öldüre bitirmek mümkün değil. Tüm dünyada müslümanları katlederek yok edeceklerini zannedenler nasıl yanılıyorsa aynı şekilde pkk'yı öldürerek bitirmek hayal 30 yıldır onlar öldürüyo biz öldürüyoruz. Dağa cıkanda garibin oğlu erde garibin oğlu. Ama kuklayı oynatanlar hiç bir zaman zarar görmüyor.
onlar oldurumuyorlar sehıtlerımız hıcbır zaman olmez otuzbın sehıt daha verırız bır karıs toprak vermeyız sütü bozuk seni
30 yıldır seni oynatan kuklayı dünya alem biliyorda bir pkk çözemedi bu kadar gerizekalı insansınız işte yada çok akıllısınız işinize gelmiyor.. kardeşçe yaşamak varken onun bunun kuklası olmak hoşunuza gidiyorsa 30 yıl daha savaşırız ne yapalım..
KÜRTLER ADAM GİBİ OTURSA BİR SORUNUMUZ YOK AMA İHANET OLUNCA DA GÖRMEZLİKTEN GELİNMİYOR KARDEŞ. SİZİN TAVUĞUNUZA KİŞT DİYEN YOK AMA TUTTURDUNUZ Bİ DAVA GİDİYOR.BU KAVGAYI TÜRKLER ÇIKARMADI, PKK YI DA TÜRKLER KURMADI. SEN NE DİYON ŞİMDİ??????????????????????
HADİ LEN ORADAN. SEN GİT KENDİNİ KANDIR. AKP YE OY VERDİM DİYE ÜLKEYİ BÖLSELER GIKIN ÇIKMAZ. BİRDE VATANSEVER OLACAKSINIZ. SEVSİNLER SİZİN HEM ABD UŞAĞI OLMANIZI HEMDE VATAN SEVER OLMANIZI.
Kıyamete kadar size toprak yada ülke yok. Allahın Takdiri bu yapacak bişey yok... Peygamberimizin bu konuda duası var. Kürt kardeşlerimize Allah devlet nasip etmesin diye duası var. Zira Kürt kardeşlerimiz saf kalpliler söylenene inanırlar bu sebeple duygularla yönetilecek bir devletleri olursa diğer devletlerin başına bela olurlar. Ama bu ülke TÜrkiye Müslüman ülkesi Müslüman olan tüm Türk-Kürt-Laz -Çerkezlerin vatanı siz kafir pkklılara ise asla devlet nasip olmayacak. Dağlarda çile içinde öleceksiniz hepiniz. Bugün dağdan indiniz yine çıkacaksınız ama içten parçalanacaksınız...
peygamberimizin hangi hadisinde (allah kürt kardeşlerimize devlet nasip etmesin diye duası var) hadisin isimini kaynağınıda açıklasan seviniriz.kafana göre uydurduysan sen yarın islamıda kafana göre uydurursun kürt sorunuyla peygamberimizin ne alakası var ama illede çekmeye çalışıyorsan peygamberimizin bir hadisindede diyorki aslını inkar eden insanlar bizden değildir diye bir hadiside var bunuda okuki yanlış yönetimler yüzünden aslını inkar eden milyonlarca kürt var bununda günahı senin gibi yanlış düşünen insanların boynunadır..ben türküm diyerek bütün dünyaya kabul ettiririm ama allaha asla
bunların epsini asıcal
işte akp nin size 11 yılda vaad ettikleri oylanızı artık kına niyetine bi yerinize süründee bakıp bakıp hainlinizi görürüsünüz gt kılları
Ne yapacaksın sütü bozuk seni Allah belanızı versin emi, şerefsiz köpekler, size bu kadar yüz verende suç. Şuna bak adam olmuş koskoca Türkiye Cumhuriyetini tehdit ediyor, kimsin sen , ne sanıyorsun kendini.
ASIL SİZİN GİBİLER KÜRTLERİN HAKKINA TECAVÜZ ETTİLER ZAMANINDA HAİN KALLEŞLER SİZİN GİBİLERİ TOPRAK BİLE KABUL ETMEZ
günü geldiğinde bunlar ayaklanacak o zaman orada karşılarında biz olacağız...
Evet kardeşim dim dik ayakta bekliyoruz onların ayaklanmalarını. Tarih Türklerin neler yapabileceklerini o zaman görecek 1900- 2000 lü yıllara Değerli devlet adamı Hitler Damga vurdu 2000 - 2100 lü yüz yıla da Türkler Damga vuracak.
Hay eylül de boynunuz altında kalsın.
eeee teröristlerle oturup pazarlık yaparsan olacağı bu zaten. Siz dua edin de ana avrat küfür etmiyor adam. Sadece uyarıyor verdiğiniz sözü tutun diyor. Adam haklı kardeş. Kabahat bizim yöneticilerimizde.
oh oh suyundanda koy koskoca Türkiye cumhuriyetine süre veriyor. artı yeniden yapılanma profesyonel ordu.. demekkiii kürdistan devleti sözü verilmişşş yavaş yavaş işliyorlar.... Sürekli pembe tablo çizen seçmenler ayıklasın pirincin taşını.. güya kendini muhafazakar olarak nitelendiren bu seçmenlerii.. Size soruyorum sizce Allah var mı diğer tarafta insanlar yaptıklarından dolayı bir ceza olucak mı acaba siz bunlara inanarak mıı böyle bir siyasi partinin peşinde koşuyor destek oluyorrsunuz??.. hiç mi şehit asker vatan millet din iman sevgisi yok içinizde?
bide kendilerini ergenekoncularla kıyaslıyorlar neymiş ergenekoncular direk devlete darbe yapmaya kalkışmışlardır. Büyük oynamışlardır. Devlet içinde devlet kurmuşlardır.. komik ya ergenekonculara terörist diyor kendilerine onlardan farklı olduğunu söylüyor :)))
bu adamları konuşturan medeya şerefsız bence asıl pkk medyadır
Bunları konuşturan medya değil bu AKP hükümeti bundan 10 sene öncesine kadar bunlar böyle çıkıp demeç verebiliyolarmıydı kaçıcak delik arıyolardı ama şimdi artık koskoca Türkiye Cumhuriyetine süre veriyolar...Bu günleride gördük ya bakalım daha neler görücez...Sen çok yaşa RTE...
ne sanıyor bunlar kendini acaba
İŞTE BÖYLE KARŞIMIZDAKİNİ "ne sanıyor bunlar kendini acaba" DİYE DİYE KÜÇÜMSEYEREK BU NOKTAYA GELDİK. KARŞISINDAKİNİ KÜÇÜMSEYEN İNSANIN ZATEN KENDİSİ KÜÇÜKTÜR. ihbar et
Böyle bir tehdit karşısında cidden birşey yapmaya başlarlarsa ben eminim ki Türkiye tekrar Tek yumruk olur . Bu işin sağcısı solcusu dini milleti olmaz bu vatanı savunuruz. Ancak hepimizin üzüldüğü nokta kesinlikle şu ki bu adamlar nasıl bizi tehdit etmeye başladı ? Bu duruma gelene kadar neden önlemler alınmadı ? O kadar Savunmaya para yatırılıyor madem Pkk yı bitiremeyeceksiniz Savunmaya yatırılan parayı Eğitime Sağlığa harcayın bari
kim yapacak,komik olma,hiçmi haber seyretmiyosun sanki ilk defa tehdit ediyo,bişey yapcak olan bunları böle konuşmadan kafasını ezer,çünkü senden benden iyi biliyorlar ne yılan olduklarnı,yenimi çıktı bu yılan piyasaya,hep ordaydı,istedikleri anayasayı geçirmye çalışcaklar,geçiremezse pkk yine silaha davrancak çünkü ortada verilmiş bi söz var,geçirirse millet bunu hazmedemez,yani aşağısı sakal yukarısı bıyık,ama bu millet yine kanar anayasada şu var bu var derler bunlarn isteklrnide araya sıkıştırıverirler karşı çıkanlarada bunlar demokrasi düşmanı din düşmanı kandan beslenirler der,olur biter
bu karayılan kim be bdp nin parti üyesimi adamlar kafa tutuyor nasıl bir iş anlayamadıkki
Ergenekon soruşturması , ABD ve onun taşeronları Fethullah ve Tayyip tarafından hazırlamış büyük bir tertiptir. Arka planında ise APO'ya özgürlük yolu açacak olan takas anlaşması yatmaktadır. Bu iddiayı lütfen bir yerlere yazılı olarak not ediniz., zira toplum olarak her şeyi çabuk unutuyoruz. APO ve Kandil'in serbest kalması daha doğrusu siyaset yapabilmesi için böyle bir genel affa yol açacaklar, tabiii ki bu afla birlikte Ergenekon tertibi ile müebbet cezası alanlarda serbest bırakılacak, böylece plan tıkır tıkır yürüyecek..
akp'ye laf ettirmiyorsunuz peki bunlar ne zamandır bu kadar ağızları açıldı coştular.ne zamandır tabelalara kürdistan yazıp pkklılarla mezarlıklar açıp gezip yayla şenlikleri yapmaya başladılar düşünün bakalım.
aynen öyle 10 yıl önce böyle şeylerin olunacagı söylense gülüp geçinirdi.adamlar kürdistan degil ortak bi sınır olup türkiyeyede gelmek istiyolar
aynen öyle 10 yıl önce böyle şeyler olsa güler geçerdik
başımızdaki boşbeyinli takımı!!!şu pislikleri eylüle kadar ya imha edin !yada kandilden getirin de sizlerle guru duyalım!!
yapın bu katillerin reklamlarını yapın
PYD=PKK PROFESYONEL ORDU GELİYOR TANKLARLA TAYYİP AMCAM BİRYERİN DAHA SÖZÜNÜ VERİR YETERKİ OY GELSİN PARTİMİZE.....
Türk milleti uyumaya devam etsin, Mısır bayraklarıyla dolanıp Mısırı kurtarsın, Vatan elden gidiyor kimsenin ruhu bile duymuyor.
haklısın...
önceliğimiz mısır ya..! yıllarca araplardan çekmediğimiz kalmamış şimdi dünyada onları savunan tek millet olmuşuz.. hükümet sanki olayları göremiyor gizli kapı arkasında yapılan pazarlıklarda ne vaat edilmiş? kılıcdaroğlu ve bahçeli gibi pasif siyasetçilerimiz oldukça da neler daha gidecek göreceğiz
çıkar kck yı al ergenekoncuları
Büyük Usta Apo ya Apoda büyük ustaya bir kazık atacak ama dur bakalım bu nasıl olacak. Büyük usta nın kankası Apo ama büyük usta kime kardeşim dedi ise tersini yaptı. Demek Apo suçsuz genelkurmay başkanı terorist başı. bu millet buna inanırsa herşeyi de hak ediyordur.. Mursi diyip duruyor. ya mursi taraftarı neden seçimleri beklemiyor buyük usta. sen gezi parkı gençlerine böyle diyordun.. Müslüman kardeşler Allah adı ile kafa kesiyorlar. müslmanlık yerlerde. herkes artık nefret ediyor. müslümanlar emirliklerle krallıklarla yönetilmeyi seviyor daha bunu anlamadın mı?
sizi klavye silahşörleri sizi oturmuşsunuz pc başına yaz babam yaz.30 yıllık savaşta binlerce insan öldü binlerce aile perişan oldu binlerce çoçuk yetim kaldı barışın gelmesi bu kadar mı zorunuza gidiyor.askerlik zamanında doğu çıkmaması için gece gündüz dua ediyorsunuz bedelli askerlik yapıyorsunuz pc başına geçip vatanseverlik gösterisi yapıyorsunuz biraz gelin doğu da yaşayın halkın yaşadıklarını görün tabi o cesaret varsa sizde.işiniz gündüz uyuyup gece hayatı yaşamak ya da sadece kendi hayatıma bakarım modundasınız.yaşasın insanlık diyene.yaşasın barış diyene
ne alakası var doğu- batı sentezi yapıyorsun. "Zaman herşeyin ilacıdır" diye niye hiç düşünülmedi. Varsa yoksa paylaşım, ayrım, parçalama, bölme diye düşünüldüğünden bahsettiğin olaylar yaşanmış olamaz mı?
ya karayılan bu ülkede kürtler kadar kimse rahat yasayamaz üstelik en yakın arkadaşlarım kürtler sorun nerede anlamadım garıp bızım bır sorunumuz yok bulamıyoruzda bu ülkenın ismi kürdistan olsa ama yiyecek ekmege muhtac olsam ne işe yarar önemlı olan ülkenın ismınden zıyade ne kadar güçlü oldugu ve halkına ne kadar yansıdıgı ve refah yaşadıgıdır . Allah bu dünyayı hepimiz için yarattı oyuna gelmeye gerek yok .surıye filistın.lubnan.mısır mıhammar dogu türkistan olmanın anlamı yok güçlü olmamız için güçlü olmalıyız cocuklarımızın gelecegı ıcın
O KADAR KESKİN ZEKAYA SAHİP İNSANLAR VARKİ TOPLUMUMUZDA.LAKİN O ZEKİ İNSANLAR MANTIKSIZ İŞLER YAPIYORLAR ÇOĞU….BİR GÜN RESTOURANTTA ADAMLA OTURUYORDUK ADAM BANA DEDİ COCA COLAYI İÇERKEN BİZ BUNU İÇİYORUZYA FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE YARDIM EDİYORUZ DEDİ.BAKIN NE KADAR GÜZEL NOKTAYA DEĞİNMİŞ O ADAM.ÇÜNKÜ COCA COLA ABD FİRMASI OLUP ORTAKLARDAN İSRAİLLE TİCARET EDENLER VARDI…..EE MADEM BİLİYORUZ BUNLARIDA BATININ ABDNİN HER MALINI NİÇİN KULLANIYORUZ.????
dün mısırla ilgili haber sayfasnda ne kadar akp,li varsa ordaydı,elin ülkesi hakkında atıp tutuyolardı,sanki dinleyen varmış gibi,senin devletin bu gibi adamlardan tehdit yerse o devleti kimse takmaz,zaten yan taraftada haberi var iç işlerimize karışamazsınız demişler,başka ülkeleri bırakında burayada gelin içinizde gerçek vatan bayrak ve millet sevgisi varsa şu adama bi yorum yapın görelm.bu süreç pazarlık süreci pkk,ya ne vadedildi dendi,sayın başbakan cvp olarak hç bişey dedi, bunların amacı başka dendi,siz kandan besleniyosunuz dedi,yani trörist kaale alındı ülkenin yüzde ellisi alınmadı
Bu baykuşun ve bunun gibilerinin sesini keseceklerine,böyle tehditlerine boyun eğiyorlar ya valla helal olsun hükümete
BAKIN KISACA AÇIKLADI SAVCI KARAYILAN ,ERGENEKON DAVASI HEP BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMIŞ.
Diğer Haberler