HABER

Kıyamet suresi okunuşu: Kıyamet suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'de 75. sırada bulunan Kıyamet Suresi, vahiy sırasına göre ise 31. suredir. Hümeze Suresinden önce, Karia Suresinden ise sonra inen sure, ismini ilk ayetinde bulunan El-Kıyame, yani kıyamet kelimesinden alır. Kıyamet okunuşu nasıldır? Kıyamet suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Kıyamet suresi okunuşu: Kıyamet suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Kıyamet Suresi Arapça Okunuşu
 • Kıyamet Suresi Anlamı
 • Kıyamet Suresi Faydaları
 • Kıyamet Ne Demek?
 • Kıyamet Suresi Kaç Ayet?
 • Kıyamet Hangi Surede Yer Alır?
 • Kıyamet Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Kıyamet Suresi Ne İçin Okunur?
 • Kıyamet Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Kıyamet Suresi Nasıl Ezberlenir?

İlk ayetinde kıyamet üzerine yemin edilen Kıyamet Suresi, Allah'ın insanları yeniden dirilteceğine dair ifadelerle başlar. Yeniden dirilişten sonra neler olacağına da değinen sure; kafirleri ve Müslümanları bekleyen ayrı akıbetlerden bahseder. Ayrıca surede; ahiretten Allah'ın görüleceğine dair bir müjde olarak yorumlanan ifadeler de vardır. İşte Kıyamet Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Kıyamet Suresi fazileti...

Kıyamet Suresi Arapça Okunuşu

Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan tüm diğer sureler gibi son derece ahenkli ve ölçülü bir yapıya sahiptir. Yazımızda; Arap harflerini okuyamayan okuyucularımız için Kıyamet Suresi Türkçe okunuşu da yer almaktadır.

 1. Lâ uksimu biyevmi-lkiyâme(ti)
 2. Velâ uksimu bi-nnefsi-llevvâme(ti)
 3. Eyahsebu-l-insânu ellen necme’a ‘izâmeh(u)
 4. Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u)
 5. Bel yurîdu-l-insânu liyefcura emâmeh(u)
 6. Yes-elu eyyâne yevmu-lkiyâme(ti)
 7. Fe-iżâ berika-lbasar(u)
 8. Ve ḣasefe-lkamer(u)
 9. Ve cumi’a-şşemsu velkamer(u)
 10. Yekûlu-l-insânu yevme-iżin eyne-lmefer(ru)
 11. Kellâ lâ vezer(a)
 12. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmustekar(ru)
 13. Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)
 14. Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun)
 15. Velev elkâ me’âżîrah(u)
 16. Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i)
 17. İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u)
 18. Fe-iżâ kara/nâhu fettebi’ kur-âneh(u)
 19. Śumme inne ‘aleynâ beyâneh(u)
 20. Kellâ bel tuhibbûne-l’âcile(te)
 21. Ve teżerûne-l-âḣira(te)
 22. Vucûhun yevme-iżin nâdira(tun)
 23. İlâ rabbihâ nâzira(tun)
 24. Ve vucûhun yevme-iżin bâsira(tun)
 25. Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkira(tun)
 26. Kellâ iżâ belaġati-tterâkiye
 27. Ve kîle men(se) râk(in)
 28. Ve zanne ennehu-lfirâk(u)
 29. Velteffeti-ssâku bi-ssâk(i)
 30. İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmesâk(u)
 31. Felâ saddeka velâ sallâ
 32. Velâkin keżżebe ve tevellâ
 33. Śumme żehebe ilâ ehlihi yetemettâ
 34. Evlâ leke fe-evlâ
 35. Śumme evlâ leke fe-evlâ
 36. Eyahsebu-l-insânu en yutrake sudâ(n)
 37. Elem yeku nutfeten min meneyyin yumnâ
 38. Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ
 39. Fece’ale minhu-zzevceyni-żżekera vel-unśâ
 40. Eleyse żâlike bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ

Kıyamet Suresi Anlamı

Kıyamet Suresi meali itibarı ile tüm Müslümanların bilmesi önem arz eden çeşitli hikmetlere sahiptir. Ahireti inkar edenlere çeşitli deliller kullanılarak cevap verilen surenin genel konusu da kıyamet ve sonrasıdır. Bu doğrultuda Allah'u Teala ahireti inkar edenlere karşılık; özellikle insanın yoktan var edilmesini yeniden diriltilecek olmasına delil olarak gösterir. Özellikle Peygamber Efendimizin tebliğini yalanlayan müşrikler hakkında söylenen ve İslam kaynaklarında sıkça kendisine yer bulan "evla leke fe evla" ifadeleri de Kıyamet Suresi ayetleri içerisinde geçmekte ve iki defa tekrar edilmektedir. Bir çeşit lanetleme ifadesi olan bu tabir Türkçe'ye; "yazıklar olsun, helak olasın" gibi tercümelerle aktarılabilir. Çeşitli kaynaklarda ayetin meali olarak aktarılan "kırıldığın yerden kırılasın" ifadesi doğru bir tercüme değildir. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kıyamet Suresinin Türkçe anlamını doğru bir biçimde bilmek ve anlamak son derece önemlidir. Buna ek olarak surenin tefsirini inceleyerek ayrıntılar hakkında fikir sahibi olmak da sureyi daha iyi idrak edebilmekte oldukça yardımcı olacaktır.

 1. Yemin ederim o kıyâmet gününe.
 2. Yemin ederim pişmanlık duyup dâimâ kendini kınayan nefse ki, siz mutlaka diriltilip hesâba çekileceksiniz!
 3. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
 4. Evet! Hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter.
 5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyâmeti inkâr etmek ister.
 6. Alay ederek: “Ne zamanmış o kıyâmet günü?” diye sorar.
 7. Korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı,
 8. Ayın ışığının silinip gideceği,
 9. Güneşle ay bir araya getirileceği zaman:
 10. İnsan o gün: “Kaçacak yer neresi?” diyecek.
 11. Hayır! Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur!
 12. O gün herkesin varıp duracağı yer, yalnız Rabbinin huzurudur!
 13. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir.
 14. Artık insan kendi aleyhinde bir şâhit ve bir delildir;
 15. Kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de!
 16. Rasûlüm! Sana vahyedilen âyetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma.
 17. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de, onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir.
 18. Biz onu sana okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu tâkip et.
 19. Sonra onu açıklamak da elbette bize ait bir iştir.
 20. Hayır, hayır! Siz peşin olan dünya hayatını ve onun fânî nimetlerini çok seviyorsunuz.
 21. Âhireti ise bir kenara bırakıyorsunuz.
 22. Yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak.
 23. Sonsuz bir huzur ve saâdet içinde Rablerinin cemâline bakacak.
 24. Yüzler de var, o gün asılacak, buruşacak.
 25. Çünkü kendisine, bel kemiklerini kıracak belâlı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.
 26. Hayır, hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı,
 27. “Yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak?” dendiği zaman,
 28. Can çekişen kişi, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak.
 29. Ölüm acısıyla kıvranıp, bacağı bacağına dolaşacak.
 30. İşte o gün Rabbine doğru ebedî yolculuk başlamış olacak.
 31. O kişi dünyada ne dini doğrular, ne de namaz kılardı.
 32. Tam tersine, dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi.
 33. Üstelik yaptığıyla övünerek, çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi.
 34. Yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
 35. Sonra yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
 36. İnsan, başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesâba çekilmeyeceğini mi sanıyor?
 37. Yoksa o, başlangıçta akıtılan menîden bir damlacık nutfe değil miydi?
 38. Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin hâlini aldı. Derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.
 39. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı.
 40. Peki, bütün bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

Kıyamet Suresi Faydaları

 • Kıyamet Suresi konusu açısından daha çok kıyamet ve sonrası ile ilgilidir. Dolayısıyla İslam alimleri, Kıyamet Suresini okumayı kıyamet gününde emin bir hal üzre olmakla bağlantılı görmüşlerdir.

 • Cuma günleri Kıyamet Suresi okuyanların kıyamet günü selamet içerisinde olacağı çeşitli kaynaklarda nakledilmiştir.

 • Rasulullah kıyamet günü, sıklıkla Kıyamet Suresini okuyanlara Cebrail'le birlikte şahitlik yapacağını beyan etmiştir.

 • Kimi İslami kaynaklarda; her gece Kıyamet Suresini okuyanların vefat ettiğinde Allah'u Teala'ya "ayın on dördü gibi" parlayan bir yüzle kavuşacağı söylenmiştir.

Kıyamet Ne Demek?

Kıyam kelimesinde türemiş olan kıyamet; sözlük karşılığı açısından ayağa kalkmak, dikilmek gibi anlamlara gelir. Ancak İslami terminoloji açısından kıyamet terimi, öldükten sonra dirilme mefhumuna işaret eder. Ayrıca İslam inancında kıyamet günü; dünya hayatının bütün canlılar için sona ereceği ve ahiret hayatının başlayacağı zamandır.

Kıyamet Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biri olan Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşur.

Kıyamet Hangi Surede Yer Alır?

Kıyamet günü ve kıyamet mefhumuna Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde değinilmektedir. Ancak Kıyamet Suresi; Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Dolayısıyla sure, herhangi bir başka surenin çatısı altında bulunmaz.

Kıyamet Suresi Nerede İndirilmiştir?

İslam alim ve müfessirlerinin büyük çoğunluğu, Kıyamet Suresinin Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

Kıyamet Suresi Ne Zaman Okunur?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler için de geçerli olduğu gibi, Kıyamet Suresini okumak hususunda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla Kıyamet Suresini uygunsuz olmadığı sürece çeşitli zaman ya da mekanlarda okumak mümkündür. Ancak özellikle kıyametin Cuma günü gerçekleşeceği rivayetinden dolayı, Kıyamet Suresini de Cuma günleri okumanın özel bir faydası ve ecri olduğuna inanılmaktadır.

Kıyamet Suresi Ne İçin Okunur?

 • Kıyamet Suresi konusu itibarı ile daha çok kıyamet hakkındaki hususlarla ilgilidir. Bu bakımdan dini kaynaklarda Kıyamet Suresinin faziletleri hakkında söylenilenlerin pek çoğu kıyamet ve ahirette elde edilecek ihsanlara dairdir.

 • Kıyamet gününde ve ahirette sıkıntıdan uzak, emniyet ve selamet içerisinde olmak için özellikle Cuma günleri Kıyamet Suresi okumak pek çok farklı İslami kaynakta tavsiye edilmiştir. Nitekim Kıyamet Suresini sürekli okuyan kimselerin kıyamet günü de alnı açık bir biçimde haşrolunacağı nakledilmiştir.

 • Rasul-i Ekrem Efendimiz, Kıyamet Suresini okuyanlar için Cebrail Aleyhisselam ile birlikte şahitlik edeceğini beyan etmiştir.

Kıyamet Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kıyamet Suresini namaz abdesti almadan ezberden okumakta bir sakınca yoktur. Ancak Ehl-i Sünnet inancında abdestsiz bir biçimde Kur'an-ı Kerim'e dokunmak uygun görülmemiştir. Dolayısıyla mushaf üzerinden Kıyamet Suresi okumak için abdest almak gereklidir.

Kıyamet Suresi Nasıl Ezberlenir?

 • Kıyamet Suresi, özellikle ezberleme açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in uzun sayılabilecek surelerinden biridir. Dolayısıyla Kıyamet Suresini ezberlemek kısa surelerle kıyaslandığında biraz daha zorlu olabilir. Ancak çeşitli yöntem ve tekniklerle birlikte Kıyamet Suresini ezberleme çalışmaları daha verimli bir hale getirilebilir.

 • Öncelikle sureyi telaffuz ve mahreçlerine dikkat ederek birkaç kere okumak, yanlış bir biçimde ezber yapmayı engelleyecektir.

 • İslam geleneğinde, bilhassa uzun surelerin ezberinde ya da hafızlık çalışmalarında sıkça kullanılan yöntemlerden biri; bir ayet baştan bir ayet sondan ezberlemektir. Bu yöntem sayesinde ezberlenen surenin sonlarına doğru olabilecek unutma gibi çeşitli aksamaların önüne geçilebilmektedir.

 • Benzer bir biçimde sayfa başlarından ayet ezberleyerek ilerlemek de özellikle uzun surelerin ezberinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

 • Ezber yeteneğinize göre çeşitli uzunluklarda kelime grupları belirleyerek bu kelime gruplarını ezberlemek sürecin ilerleyişini kolaylaştıracaktır.

 • Kıyamet Suresi hafızanızda tam olarak yer edene dek gün içerisinde sıklıkla ezberinizden okumaya çalışmanız zihninizi canlı tutarak süreci hızlandıracaktır.

 • Özellikle tecvit ya da telaffuz gibi muhtemel problemlerin önüne geçmek ve aynı zamanda pratik yapmak amacıyla çeşitli tilavetleri dinlemek oldukça faydalı olacaktır.

 • 40 ayetten oluşan Kıyamet Suresi; görece uzun bir sure olsa da yeterli okuma, tekrar ve pratikle başarılı bir biçimde ezberlenebilecek bir suredir. Ancak Kıyamet Suresini ezberlemekte muvaffak olamayan kimseler, namaz ya da diğer ibadetlerinde Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okuyabilir. Bu noktada samimi ve içten bir biçimde edilen duaların Allah katında karşılıksız kalmayacağına güvenmek gerekir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler