HABER

Rahman suresi meali, Türkçe okunuşu ve Rahman suresi fazileti

Kuran-ı Kerim'in 55. suresi olan Rahman suresi 78 ayetten oluşur. Okunması pek çok fayda ve fazilet sağlayan Rahman suresi, bizzat Hz. Peygamber tarafından "Kuran'ın gözdesi" olarak nitelenir. İşte borçlulara derman, hastalara şifa olan Rahman suresi meali, Türkçe okunuşu ve Rahman suresi faziletine dair tüm detaylar...

Rahman suresi meali, Türkçe okunuşu ve Rahman suresi fazileti

İçindekiler

 • Rahman Suresi Arapça Okunuşu
 • Rahman Suresi Anlamı
 • Rahman Suresi Faydaları
 • Keziban Suresi Nedir?
 • Rahman Suresi Hangi Konulara Değinir?
 • Rahman Suresi Ne İçin Okunur?
 • Rahman Suresi Dilek İçin Nasıl Okunur?
 • Rahman Suresi Kaç Ayet?
 • Rahman Suresi Kaç Sayfa?
 • Rahman Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Rahman Ne Demek?
 • Rahman ve Rahim Ne Demek?
 • Rahman Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Rahman Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Rahman Suresi Yerine Ne Okunabilir?
 • Rahman Suresi Nasıl Ezberlenir?

Rahman Suresi Kuran'da 55. sırada yer alırken iniş sırasına göre ise 97. suredir. Rahman suresinde 78 ayet bulunur. İsmini ilk ayetteki, Allah’ın isimlerinden biri olan er-Rahman kelimesinden alır. Adıyla uyumlu şekilde, neredeyse surenin tamamında ilahi rahmetin insan ve dünyadaki tecellilerinden söz edilir. Hz. Peygamber’in hadislerinden aktarılana göre Rahman suresini okuyanlar, Allah’a ve Allah'ın verdiği nimetlere olan şükrünü yerine getirmiş olurlar. Bu yazımızda, Resulullah tarafından "Kuran'ın gözdesi" olarak nitelenen Rahman suresi meali, Türkçe okunuşu ve Rahman suresi fazileti gibi detayları derledik. İşte Rahman suresi okunuşu ve anlamı...

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

İslam alimlerine göre, Kuran'ın edebi anlamda en güçlü suresidir.

 1. Er rahman.
 2. Alleme lkur'ane.
 3. Halekal insane.
 4. Allemehul beyan.
 5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
 6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
 7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
 8. Ella tatğav fil mizan.
 9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
 10. Vel erda vedaaha lil enam.
 11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
 12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
 13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
 15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
 16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
 18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
 20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
 21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
 23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
 25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 26. Kullu men 'aleyha famin
 27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
 28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
 30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
 32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
 34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
 36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
 38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
 40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
 41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
 42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
 44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
 47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 48. Zevata efnanin.
 49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 50. Fiyhima 'aynani tecriyani.
 51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
 53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
 54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
 55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
 57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
 59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
 61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 62. Ve min dunihima cennetan.
 63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 64. Mudhammetan
 65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 66. Fihima aynani neddahatan.
 67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
 69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 70. Fihinne hayratun hısan
 71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 72. Hurum maksuratun fil hıyam
 73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
 75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
 77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Anlamı

Rahman suresinin anlamını bilmek, İslam dininin eğitim anlayışı açısından son derece önemlidir. Allah'ın rahmetinin bilincinde olmak ve bu sorumluluğa göre davranmayı aşılamak için indirilmiştir.

1,2. Rahmân, Kur'an'ı öğretti.

 1. İnsanı yarattı.
 2. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
 3. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
 4. Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler.
 5. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
 6. Ölçüde haddi aşmayın.
 7. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
 8. Allah, yeri yaratıklar için var etti.
 9. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 10. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
 11. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 12. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
 13. "Cin"i de yalın bir ateşten yarattı.
 14. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 15. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.(1)
  (1) Güneş dünyanın herhangi bir noktasında batarken aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla, güneş bir yerde doğarken aynı anda, bir başka yerde batmaktadır. Buna göre itibarî olarak güneşin bir tam gün içinde iki doğuşu ve iki batışı bulunmaktadır. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı farklı noktalar dikkate alınacak olursa, buna göre birçok "Doğu" ve birçok "Batı" dan söz edilebilir. (Bakınız: Sâffât sûresi, âyet, 5 ve dipnotu.)
 16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 17. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.(2)
  (2) Benzer ifadeler için bakınız: Furkân sûresi, âyet, 53.
 18. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
 19. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 20. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
 21. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 22. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur.
 23. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 24. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
 25. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
 26. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 27. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.
 28. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 29. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
 30. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
 32. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 33. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
 34. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 35. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)
 36. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 37. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.(3)
  (3) Çünkü her şey kayıt altına alınmıştır.
 38. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 39. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 40. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 41. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
 42. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
 43. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 44. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
 45. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 46. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
 47. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 48. İçlerinde akan iki pınar vardır.
 49. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 50. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
 51. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 52. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
 53. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 54. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
 55. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 56. Onlar sanki yakut ve mercandır.
 57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 58. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
 59. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 60. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
 61. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 62. O iki cennet koyu yeşil renktedir.
 63. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 64. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
 65. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 66. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
 67. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 68. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
 69. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 70. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
 71. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 72. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
 73. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 74. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
 75. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 76. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Rahman Suresi Faydaları

Rahman suresi genellikle dileklerin gerçekleştirilmesi için okunur. İşte Rahman suresinin faydalarından bazıları:

 • Surede "Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" anlamındaki cümleye 31 defa yer verilir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber etrafındakilere Rahman suresini okumuş ve onların sessiz kalması üzerine, “Ben bu sureyi cinlere okuduğumda sizden daha güzel bir karşılık verdiler. "Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?" ayetlerine onlar, "Hayır, ey rabbimiz, senin nimetlerinden hiçbirini inkar etmeyiz, hamt ve şükür sana" dediler” buyurmuştur. Bu nedenle sözü geçen ayette benzer şekilde şükretmek İslam ileri gelenlerince sevap sayılmıştır.
 • Hz. Peygamber’den aktarılana göre Rahman suresini okuyanlar, Allah’ın kendisine verdiği nimetlere olan şükrünü yerine getirmiş olurlar.
 • Resulullah, "Rahman suresi Kuran’ın arûsudur" buyurmuştur. Arûs, Arapçada süs, gelin ve gözde gibi anlamlara gelir.
 • Rahman suresini okumayı alışkanlık edinenlerin işleri yoluna girer. Fakirseler mal-mülk edinirler, hapiste iseler dertlerinden kurtulurlar.
 • 70 defa okuyan kimse korkularından emin olur ve gönül ferahlığına kavuşur.
 • Peygamber Efendimiz, Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okuyanların yerdeki ve göktekilerin nazarında Firdevs Cenneti sakinleri olarak isimlendirileceklerini buyurmuştur.
 • Rahman suresinin faydasını görenlerin başında sahabeler gelir. Sahabeden İbn Abbas bu sureyi okuduğunda, "fakirken zengin oldum ve okurken korkularımdan arındım" demiştir. Kuran, alemlere gönderilmiş en son ve en mükemmel Allah kelamıdır. Bu nedenle önceki kitaplardan, daha incelikli ve yüce ayetler içerir. İbn Abbas'ın aktardığına göre, Rahman suresi Zebur'daki benzerleri arasında en güzel ve en yüce olanıdır. Bu sureyi okuyan, dileğini Allah'a iletirse, dileği gerçekleşir. Allah dünyada ve ahirette o kişiden razı olur. Hasta ise hastalıktan kurtulur, borçluysa borçlarını öder ve günahkar ise günahlarından arınır.
 • Bir rivayete göre de Hz. Davud'un başına bir sıkıntı geldiğinde bu sureyi okuyup secdeye vararak Allah'tan yardım dilediği ve ilahi bir işaret alıp da huzura erene kadar başını secdeden kaldırmadığı anlatılır.
 • Rahman Suresi 26. ayetteki “küllü men aleyhâ fân” (yeryüzünde bulunan her canlı fânidir) ibaresi Osmanlı dönemi mezar taşlarına yazılması adet olmuştur. Bu sayede ölümü hatırlatmış ve insanların daha dikkatli yaşamasını sağlamıştır.

Keziban Suresi Nedir?

Rahman suresi, diğer adıyla Keziban duası ya da suresi olarak da bilinir.

Rahman Suresi Hangi Konulara Değinir?

Rahman suresi meali Diyanet'in kaynakları incelendiğinde, ayetlerde Allah'ın insana bahşettiği akıl yetisi ve bu yetinin getirdiği sorumluluklar aktarıldığı görülür. İnsanların yanında irade sahibi varlıklar olan cinlere hitap eden tek suredir. Modern bilim adamlarını şaşırtacak şekilde; güneş ve gezegenlerin hareketinden, denizler arasındaki yoğunluk farkına değin pek çok olguya değinilir. Bununla, Allah'ın nimetlerinin ve gücünün her yerde ve de gören gözlere açık olduğu anlatılır. Kıyamet günü ve Cehennem tasvirlerine kısaca yer verilirken, geniş Cennet tasvirleri ile bezenmiştir. Cennette vaat edilen yeşil ve verimli vadiler, huriler ve Cennet sarayları tasvir edilir. Surede genel olarak Allah’ın nimetleri ve kudret delilleri, günahkarların kıyamette karşılaşacakları şiddetli azaplar konu edilir.

Rahman Suresi Ne İçin Okunur?

Rahman suresi genellikle bir dileğin gerçekleşmesi ve kalp dinginliği için okunur. Aktarılana göre Allah'tan dileğiniz zenginlik, borçlardan veya hapisten kurtulma olabileceği gibi korku ve endişeden kurtulmak için de okunabilir.

Rahman Suresi Dilek İçin Nasıl Okunur?

Rahman suresi okunmadan önce iki rekat hacet namazı kılınmalıdır. Namazın ardından tövbe edilir ve salavat getirilir. Dilek neyse dile getirilir ve Rahman suresi 3 kez okunur. Sure okunduktan sonra tekrar salavat getirilir ve Allah'a şükredilir. Rahman suresinin faziletine güvenen pek çok kimsenin sureyi okumayı alışkanlık haline getirdiğini ve her fırsatta dileklerinin karşılık bulması için okuduğunu söyleyebiliriz.

Rahman Suresi Kaç Ayet?

Rahman suresi Kuran'ın kitap sıralamasında 55. sırasında yer alır. İniş sırasına göre ise 97. suredir. Rahman suresinde 78 ayet bulunur.

Rahman Suresi Kaç Sayfa?

Rahman suresi 27. cüzdedir. Kuran'da 530. sayfadan başlayıp 533. sayfada sona erer.

Rahman Suresi Nerede İndirilmiştir?

Rahman Suresinin, Ra’d Suresinden sonra ve İnsan suresinden önce Medine’de indirildiği öne sürülmüştür. İslam alimleri arasında tamamının Mekke’de indirildiği ya da bir kısmının Mekke’de diğer kısmının ise Medine’de indirildiğine dair görüşler de bulunmaktadır. Ancak surenin genel yapısına ve İslam tarihine bakıldığında Mekke'de indirildiği genel kabul görmüştür. Kuran’ın edebi açıdan en üstün suresi olarak nitelendirilir. Ayetleri kısa ve öz cümlelerden oluşmaktadır.

Rahman Ne Demek?

Surenin ilk kelimesi olan Rahman, sureye adını vermiştir. Bu sözcük, surenin konusunu da oldukça iyi özetler. Zira surenin başından sonuna kadar Allah'ın rahmeti ve rahmetinin görünüşleri konu edilmiştir. Rahman suresi ismini, Arapça R-H-M fiilinin kökünden türeyen ve Allah’ın en güzel isimlerinden biri olan er-Rahman kelimesinden alır. Kelime, "merhameti her varlığı kuşatan" anlamına gelir. Aynı zamanda sonsuz rahmet ve merhamet sahibi anlamına gelse de Allah'ın isimlerinden biri olması manasında, özel isimdir ve tam anlamıyla çevrilemez. Rahman isminin kapsamı oldukça geniştir ve Allah'ın ebedilik ve ölümsüzlük sıfatlarını içine alır.

Rahman ve Rahim Ne Demek?

Besmelede geçen Rahman ve Rahim isimlerinin anlamları "Esirgeyen ve Bağışlayan" şeklindedir. Rahman kelimesi, diğer besmeleler hariç tutulduğunda Kuran'da tam 57 defa geçer. Aynı kökten gelen ve besmelede Rahman isminin ardından gelen kelime de Rahim kelimesidir. Bu kelime Kuran'da 97 kez geçer. Benzerlikleri olsa da İslam alimleri bu kelimelerin farklı anlamlara geldiklerinde hemfikirdirler. İmam Taberi'ye göre; Rahman kelimesi Allah'ı övmek için kullanıldığından, ondan türetilen Rahim kelimesinden daha güçlüdür. Başka bir deyişle Rahman kelimesi, Rahim kelimesini kapsar. Razi'ye göre de; Rahman kelimesi "başka kimsenin gerçekleştiremeyeceği şekilde nimet veren" demektir. Rahim kelimesi ise "kulların getirebileceği gibi nimet getiren" demektir. Bu nedenle Rahman sıfatı, Allah'tan başka kimse için kullanılamaz.

Rahman Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Rahman suresi abdest almaya gerek olmaksızın ezberden okunabilir. Rahman suresinin ezberden okunması pek çok İslam alimi tarafından tavsiye edilmiştir. Buna karşın sureyi Kuran'dan okumak isteyenler için, önce abdest almak ve sonrasında Kuran'a dokunmak gerekir.

Rahman Suresi Ne Zaman Okunur?

Hz. Peygamber ve sahabenin övdüğü Rahman suresi; kulun Allah'tan bir isteği ya da dileği olduğunda, başında bir musibet bulunduğunda ya da iç sıkıntısına düştüğünde okunur. Rahman suresini istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir zamanda okuyabilirsiniz.

Rahman Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Rahman suresi Kuran'da 530. sayfadan başlayıp 533. sayfada sona eren, 3 sayfalık bir suredir. Bu nedenle ezberlenmesi kolay olmayabilir. Rahman suresinin konusu Allah'ın rahmeti, büyüklüğü ve merhametidir. Bunun yanında irade sahiplerinin sorumluluğu olduğunu ve Allah'ın rahmetini kendisinde ve dünyada görmesi gerektiğini konu alır. Bu nedenle, surenin anlamına muvaffak olup, Allah'ın yüceliğini her yerde gören ve nimetlerine şükredenlerin duaları Allah katında karşılık bulacaktır.

Rahman Suresi Nasıl Ezberlenir?

Rahman suresi, görece uzun bir sure olduğundan ezberlenmesi zordur ancak imkansız değildir. Bunun için hafıza ustalarının kullandığı bazı tekniklerden faydalanılabilir. İşte bu tekniklerden bazıları:

 • Zihnimiz ile mekan arasında doğrudan bir bağ vardır. Öncelikle çalıştığımız yerin düzenli, temiz ve sakin olduğundan emin olun.
 • İkinci olarak aklınızdan, kelimelerle bağlantı kurabileceğiniz hafıza mekanları tasarlamalısınız. Örneğin hafıza uzmanları, her zaman yürüdükleri yolları, gördükleri yerleri ezberlemeleri gereken kelimelerle eşleştirirler. Biz onların kelimeleri sırasıyla söylediklerini düşünürken onlar, zihin mekanlarında bir yerden bir yere gitmektedirler. Mesela işten eve gelirken gördükleri evleri, köprüleri kelimelerle eşleştirir ve zihinlerinde yürüdükçe onlarla eşleşen kelimeleri dile getirirler. Bu yöntemi denerken evin odalarında dolaştığınızı da zihninizde canlandırabilirsiniz.
 • Mekan metodunun işe yaraması için ayetleri gruplandırın. İnsanın kısa süreli hafızası 8-10 elemanlıdır. Örneğin kelime ezberlediğimizde ilkin 8-10 kelime aklımızda kalacaktır. Ancak ayetler, 8-10 adet sırayla gruplandırıldığında aynı şekilde algılanacaktır. Böylece grupların içeriğini fazlalaştırarak uzun metinleri kolayca ezberleyebilirsiniz.
 • Sureyi unuttukça tekrar tekrar okuyabileceğiniz gibi, evinizin göze çarpan yerlerine hafıza fişleri yerleştirebilirsiniz. Latin harfleri ya da Arap harfleriyle yazarak; çalışma masanıza ya da mutfak dolaplarına yapıştırdığınız ayetleri tekrar tekrar okuyabilir ve kendinize hatırlatabilirsiniz.
 • Diğer bir metot da anımsatıcı hikayeler oluşturmak ya da başka bir şeyle bağlantı kurmaktır. Sure ezberlerken sıkça takıldığınız yerleri not edin. Burada aklınıza gelmeyen kelimeyi, Türkçe bir kelimeyle bağlantılayarak kolayca hatırlayabilirsiniz. Ya da aynı şekilde kelimeleri hikayeye çevirerek hatırlamayı hızlandırabilirsiniz.
 • Uykuda zihnimiz aktif olarak işlemine devam etmektedir. Bazen uyur-uyanık vaziyette duyduğunuz şeyleri unutmamanız bunun göstergesidir. Bu nedenle bazı hafıza uzmanları uyurken kulaklık yardımıyla dinlediklerimizin aklımızda kalacağını söylemektedir. Kuran ayetleri söz konusu olduğunda, sosyal medya kanallarından surenin düzgün okunuşunu sık sık dinlemek ve yatmadan önce ezberden tekrar etmeye çalışmak önemli ilerleme sağlayacaktır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Keziban _Tekzib _Arapcada Yalanlamak Rabbinizin hangi nimetini Yalanlayabilirsiniz. Atatürkün bir zamanlar bir şehri ziyaret ettiginde, gece vakti "sofrasına" bir müezzini davet edip okutturdugu Sure dir aynı zamanda. O hadise ile ve Atatürk ün o sure ile ilgili söylediklerini burda yazmaya kalkarsak sıkıntı olur. Hele Şu Dünyada eşi benzeri olmayan kanun bir kalksın. O vakit konuşulacak çok şeyler olur
@tatilbanayakisiyorrr Hakkın rahmetine kavuşmuş bir kişi hakkında konuşuyorsun. Din gününün sahibi Allahtır. Herkes hesabını zaten vericek. Sureyi anlayarak okuduysan her şeyin kayıt altında olduğunu söylüyor. Senin dedikodularına gerek yok. Birilerini dinen kötüleyerek sen bir yere varamazsın. Önce kendi günahlarımızın hesabını nasıl vereceğiz onu düşünmek lazım
Geri Dön