HABER

Reel kesim güveni Ağustos’ta arttı

Reel kesim güven endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı.

Reel kesim güven endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE’yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Ağustos ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyesinde devam ettiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,0 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 77,5’e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,3’e geriledi.

Geri Dön