"Seçimlerde usulsüzlük" soruşturmasında takipsizlik

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede kanuna aykırı şekilde sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları iddia edilen ilçe seçim müdürleri ile seçim personeli hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi - Kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığı, kanuna aykırı görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağı olduğuna dair somut bir tespitin bulunmadığı, seçim müdürleri ile diğer personellerin sandıklarda görevlendirme yapma yönünde karar verme yetkisine sahip olmadığı gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede kanuna aykırı şekilde sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları iddia edilen ilçe seçim kurulu müdürleri ile seçim personelleri hakkında yürütülen soruşturmada, 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde kanuna aykırı şekilde sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede görev yapan ilçe seçim kurulu müdürleri ile kurul bünyesinde görevli seçim personeli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla "sonuca etkili sayıdaki sandıkta kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün olmadığı" hususunu gerekçe gösterilerek, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği hatırlatıldı.

Takipsizlik kararında, ayrıca YSK'nin kararı uyarınca kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

HSK'nin de ilçe seçim kurulu başkanları dışındaki ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği aktarılan takipsizlik kararında, bu karara istinaden Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında bulunan ilçe seçim kurulları bünyesinde görevli olup seçim iptal kararına gerekçe olan işlemlerde görevli seçim müdürleri ile diğer ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Kararda, soruşturma kapsamında öncelikle ilçe seçim kurullarına müzekkere yazılarak sandıklarda görev alan tüm kişiler ile sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan memurların kimlik bilgileri, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince gönderilen listeler gibi tüm evrakın temin edildiği bilgisi verildi.

- 118 sandıkta kanuna aykırı görevlendirme

Temin edilen resmi evraka göre, Ataşehir'de 21, Çekmeköy'de 47, Kadıköy'de 5, Kartal'da 1, Maltepe'de 7, Pendik'te 1, Sancaktepe'de 6, Sultanbeyli'de 12, Tuzla'da 4, Ümraniye'de 3 ve Üsküdar'da 11 sandıkta YSK'nın seçimin iptaline ilişkin kararına konu olan kanuna aykırı görevlendirme yapıldığı belirtildi.

Kararda, Maltepe İlçe Seçim Kurulu bünyesinde görevli olan seçim müdürü E.K'nin savunmasına yer verildi. E.K. savunmasında, bahse konu seçimler için Maltepe'de toplam 1093 sandık kurulduğunu, seçim takvimi süresince tüm işlemlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapıldığını, sandıklarda görevlendirme için mülki amirlikten toplam 3 bin 216 kişilik liste geldiğini, bu sayının ihtiyacı karşılamadığını, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TÜİK, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi ve Anadolu Adliyesi'nden ek liste istenip boşluğun bu listelerden tamamlanmaya çalışıldığını, il dışından atama yapıldığına dair iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Takipsizlik kararında, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçe seçim kurullarında görev yapan diğer seçim müdürleri ile seçim personellerinin de suç kastıyla hareket etmediklerini savunarak suçlamaları kabul etmedikleri yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

- Suç kastıyla hareket ettiklerine dair yeterli delil yok

Ceza yargılamasının amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu vurgulanan kararda, "Seçim hukukuna özgü prensiplerin maddi gerçeğe göre hüküm ifade edecek olan ceza hukukuna konu uyuşmazlıkları doğrudan bağlamayacağı ve bu sebeple de kanuni prensiplere aykırı işlem yapılmış olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesinden aynı işlemlerin suç teşkil ettiği şeklinde bir sonuca varılamayacağı anlaşılmıştır." denildi.

Takipsizlik kararında, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetki alanında kurulu olup kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşüklüğü, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmaması, kanuna aykırı olarak görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağı olduğuna dair somut bir tespitin yokluğu, mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamaması ve nihayetinde 298 sayılı Kanunu'nun 22. ve devam maddeleri uyarınca ilçe seçim müdürleri ile diğer personellerin sandıklarda görevlendirme yapma yönünde karar verme yetkisine sahip olmadıkları gerçeği karşısında, şüphelilerin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır."

Takipsizlik kararında bu nedenle, 10'u ilçe seçim müdürü, 6'sı seçim personeli ile sandık kurullarında usulsuz olarak görev yaptığı yönünde ihbarda bulunulan Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde devlet memuru olan bir kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmek Kütükleri Hakkındaki Kanunu'na muhalefet suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.