HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Silaj nedir, nasıl depolanır? Mısır silajı nasıl yapılır, mısır silajı kaç dönüme kaç ton verir?

Silaj kelimesi İngilizcedeki "silage" kelimesinin karşılığıdır. Mayalanan hayvan yemi anlamına gelen silaj, hayvancılıkta oldukça kullanışlı ve elzemdir. Hayvan yemlerinin havasız bir ortamda fermantasyon işleminden geçerek depolanmasına silolama işlemi denir. Bu işlemden elde edilen hayvan yemine silaj adı verilir. En kolay silolanan bitki mısırdır. Ayrıca en kaliteli silaj yemi mısırdan üretilir. Peki, silaj nedir, mısır silajı nasıl yapılır ve depolanır?

Silaj nedir, nasıl depolanır? Mısır silajı nasıl yapılır, mısır silajı kaç dönüme kaç ton verir?

Silajlık üretim verimli ve ekonomik hayvancılık açısından çok önemli bir unsurdur. Yeşil bitkiler fermente edilerek muhafaza ediliyor. Bu işlem sırasında hayvanların yiyebileceği ot ve diğer bitkilerin havayla temas etmesi engellenir. Bu işlem sonunda asitlenen yemler turşu hâline getirilir. Bu işlemden geçen bitkilerin besin değeri zamanla daha çok artar. Bu yüzden oldukça faydalıdır. Silaj ekonomik açıdan ucuz ve besin değeri yüksek bir yemdir. Bu işlem yeşil ve besin değeri bulunan yemlerin olmadığı aylarda hayvanlar tarafından tüketilmesi için yapılır. Ülkemizde çayır ve mera alanlarının az olması sebebiyle silah yapımı oldukça önemlidir. Genellikle silaj üretimi için çok detay istemeyen kolay bir işlemdir. Ancak kaliteli ve verimli bir yem elde etmek için bazı bilgilere sahip olunmalıdır.

Silaj nedir?

Hayvancılık yapanların sıkça kullandığı bir kelime olan silaj koyun, keçi ve sığır gibi geviş getiren hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayan yüksek nemli fermente yemlerdir. Sulu ve yeşil bitkiler, havasız ortamda süt asidine birlikte fermantasyondan geçer ve bu yem ortaya çıkar. Silaj besin değerinin çok yüksek olduğu ve hayvanların çok sevdiği bir yemdir. Silaj yapımında en çok fazla yeşil bölümü bulunan bitki olarak mısır kullanılır. Bu mısırlara silajlık mısır adı verilir. Silaja adını veren, yemin saklandığı ve depolandığı silindir biçimindeki ambardır.

Mısır silajı nasıl yapılır?

Silaj yapılacak bitki, en yüksek verimin sağlandığı dönemde hasat edilmelidir. Mısırdan silaj yapımında kullanılan en önemli bölüm koçanlardır. Koçanların besin değeri çok fazladır. Bu yüzden hasat için hazır hâle gelen mısırın koçanı gelişmiş olmalıdır. Mısırlar silaj makineleri ile biçilir. Mısırlar silo adı verilen denilen çukurlara götürülür. Bu noktada silolama yapılacak yeme farklı besinler de katılabilir. Silaj yapımında nem, yağmur oranı ve verimli otlaklar dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Mısır silajı kaç dönüme kaç ton verir?

Hasat, depolanacak mısırın kalitesi, silaj kapasitesi ve maksimum verimi uygun olduğunda yapılmalıdır. Alınacak verim mısır çeşidinin kalitesine ve nemine, yetiştirme alanı ve bakım koşullarına göre değişir. Bütün koşulların sağlandığı bir durumda 1 dönüme 6-12 ton ürün verir. Ortalamaya bakılırsa 7-7.5 ton olduğu söylenebilir.

Mısır silajı nasıl depolanır?

Hasat edilen mısırlar en kısa zamanda silo çukurlarına doldurulur ve silajın sıkıştırılması 48 saat içerisinde tamamlanmalıdır. Silaj kapatılırken bastırılması ve havayla temasının kesilecek şekilde kapatılması gerekir. Bu işlem için polietilon naylon faydalı olacaktır. Kapatılan yem 2 ay bekledikten sonra kullanılabilir. Böylece taze yemlerin olmadığı dönemlerde hayvanların yiyebileceği besin değeri yüksek yem hazırlanmış olur. Usullere uygun silolama yapılmazsa silajlar bozulur ve beslenen hayvanların zehirlenmesine, hamile hayvanlar da ise düşüklere neden olabilir.

Mısır silajı hayvana nasıl verilir?

Mısır silajı hayvanların kuru besin ihtiyacını 1:3 oranda karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır. Hayvanın kuru besin ihtiyacı 15 kg olduğu düşünülürse, 5 kg silaj yemesi uygun olacaktır. Silaj verilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

  • Silaja yeni başlayan hayvanlar alıştırılmalıdır.
  • Silaj açılıp hayvana verilmeden önce kontrol edilmelidir. Küflenmiş silaj verilmemelidir.
  • Hamileliği ilerlemiş hayvanlara silaj verilmemelidir.
  • Yeni doğanlar 6 aylık olmadan silaj verilmemelidir.
  • Bitmek üzere olan silajın, yeni açılan silajla yapısı aynı olmaz. O yüzden bitmekte olandan %80 ve yeni olandan %20 karıştırılarak verilmesi daha sağlıklı olur.
    Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler