HABER

TBMM Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA (İHA) - TBMM Adalet Komisyonu, Köksal Toptan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Adalet Bakanı Cemil Çiçek de katıldı.

Komisyon Başkanı Köksal Toptan, yasa görüşmelerine geçilmeden önce yaptığı konuşmada, 12 Aralık Kopenhag zirvesinde Türkiye'ye AB üyeliği için tarih verilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye'ye tarih verilmemesi halinde 'Paşa gönüllerinin bileceğini' ifade eden Toptan, bu değişikliklerin AB için değil, Türkiye'nin daha demokratik ve hukuk devleti olması açısından yapılması gerekli ve zorunlu değişiklikler olduğunun altını çizdi.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise açıklamalarında bu değişikliklerin sadece AB için değil, Anayasa'ya uyum çerçevesinde Türkiye'nin demokratikleşmesi adımları olduğunu belirtti. Bugünün 'Dünyan İnsan Hakları Günü' olduğunu hatırlatan Çiçek, bu açıdan da bu değişikliklerin son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Bu arada, tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde, AK Parti Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, tasarının gerekçesinde bu düzenlmemelerin sadece AB için değil, Türk insanı ve Türkiye'ye gerekli olduğu için yapıldığının belirtilmesi gerekliliğini vurguladı. Ancak Komiyon Başkanı Toptan, gerekçede bir değişiklik yapılamayacağını, ancak yasa maddeleri üzerinde değişikliklerin gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, konuşmanın tutanağa geçtiğini ifade etti.

TASARI NELERE GİTİRİYOR Adalet Komisyonu'nda ele alınan tasarıda, işkence yapanlara karşı ceza verilmesinden, dernek kurma özgürlüklerinin genişletilmesine kadar bir dizi önemli değişiklikler yer alıyor. Tasarıda yer alan değişiklikler şöyle:

"- Tasarı ile işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı verilen cezaların para cezasına veya tedbire çevrilmemesi ve ertelenmemesi öngörülüyor. Hakkında işkence iddiası bulunan kamu görevlileri ön izin alınmadan yargılanabilecek.
- Tasarı ile Cumhuriyet savcısının istemlerine karşın siyasi partiye yargıya başvurma hakkı tanınıyor.
- Cemaat Vakıfları ile ilgili yeni düzenlemede vakıflar taşınmaz mal edinebilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alabilecekler ve bu yeterli olacak.
- Dernek kurma özgürlüğü genişletiliyor. Dernekler yurtdışı ilişkilerde ve resmi olmayan yazışmalarda yabancı dilleri kullanabilecekler.
- Dernekler bildiri ve beyenname ile benzeri yazıları ön bildirim zurunluluğu olmaksızın yayınlayabilecekler. Yine dernekler yurtdışında şube açabilecekler. Yurtdışında kurulmuş derneklere ve kuruluşlara üye olabilecekler.
- Tasarı ile siyasi partilerin kurulmasında kurucu üye olabilmek için aranacak koşullarla siyasi partilere üye olma koşulları arasında eşitlik sağlanıyor.
- Yine tasarı ile milletvekili seçilecek olanlarda aranacak TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) 312. maddesinin 2. fıkrasından mahkum edilmemiş olma şartı terör eylemlerinden mahkum olmama şeklinde yeniden düzenleniyor.
- Yine bir başka düzenleme ile Türkiye'de ikamet eden yabancılar dilekçe hakkını kullanabilecekler.
- Meclise yapılan başvurulan 60 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılacak.
- Tasarı ile ayrıca 'basın organları haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz' hükmü getiriliyor.
- Tasarıya göre siyasi parti kapatma davalarında kapatmaya karar verebilmek için 5'te 3 çoğu şartı aranacak.
- Bir siyasi partinin Anayasa'da yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcısı tarafından partinin kapatılma davası açılması re'sen, Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanı'nın istemiyle, bir siyasi partinin istemi üzerine olabilecek.
- Anayasa Mahkemesi söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı verecek. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin devlet yardımlarından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine re'sen dava açabilecek.
- Verilen ihtar kararının gereğini yerine getirmeyerek partiyi devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakan sorumlulak hakkında 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis, devlet yardımından faydalanmayan siyasi partilerin sorumluları ise 6 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
- Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in temel nitelikleri ile 174. maddesinde belirtilen inkılap kanunlarının korunması hükümlerine, milli güvenliğe ve kamu düzenine, genel sağlık ve genel ahlaka aykırı olarak ya da başkalarının hürriyetlerini kısıtlamak amacıyla dernek kurulamayacak.
- Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı ile kurulabilecek.
- Yeni düzenleme ile de adli sicilden silinemeyecek suç kavramı ortadan kaldırılıyor. Adli Sicil kayıtları 10 yıl sonra silinebilir hale getiriliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön