HABER

Uzman olmayanlar saç ekemeyecek

Danıştay, saç ekimi, ciltteki siğil, yara izi silinmesi gibi tıbbi müdahalelerin, uzmanlık eğitimi aranmadan, sertifika eğitimi alacak hekimlerce yapılmasına ve hekim olmayan güzellik uzmanlarının, cilt ölü hücrelerini soyma uygulaması yapmalarına olanak sağlayan yönetmelik ve yönergenin ilgili hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Uzman olmayanlar saç ekemeyecek

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, uzman olmayanların, saç ekimi, ciltteki siğil, yara izi gibi oluşumların silinmesi, peling (deri yüzeyindeki ölü hücreleri soyma) gibi işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Güzellik Merkezlerinde Yapılacak Tıbbi Uygulamalar ile Sertifika Eğitimi ve Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge"nin ilgili hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi'nin kararında, insan vücuduna yönelik tıbbi müdahalelerin, kimler tarafından yapılabileceğinin, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda, tıp fakültesi ve eğitim hastanelerinin görüşü alınarak, tıbben ve bilimsel olarak belirlenmesinin gerektiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın, saç ekiminin, sertifika eğitimi alacak tabiplerce yapılmasının tıbben uygun olduğunu bilimsel olarak belirlemeden, dava konusu düzenlemeleri yürürlülüğe koyduğu vurgulanan kararda, bu nedenle, güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşlarında tıbbi müdahaleleri yapacakların, nitelikleri belirlenmeden yürürlüğe konan dava konusu düzenlemelerde hukuka uygunluk bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşlarında saç ekimi gibi tıbbi müdahalelerin tabiplerce, sadece sertifika eğitimiyle yapılabileceğinin tıbben, bilimsel olarak belirlenmesi halinde de sertifika eğitiminin 1219 sayılı Kanun ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre yapılmasının zorunlu olduğu anımsatıldı.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre, pratisyenlerin sahip olduğu yetkiler dışında uzman olmayan tabiplere tıbbi müdahale yapma yetkisi verecek her türlü eğitimin, uzmanlık eğitimi veren kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gerektiğine işaret edilen kararda, özel sağlık kuruluşlarında sertifika eğitimine olanak sağlayan dava konusu düzenlemelerin, eğitimin verildiği yer ve eğiticileri yönünden de hukuka aykırı görüldüğü vurgulandı.

Danıştay 10. Dairesi, bu gerekçelerle dava konusu yönetmelik ve yönergenin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Bu karara Sağlık Bakanlığı itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler