Yağmurdereli'nin "Kızılay" üyeliği, Meclis'te

ANKARA (ANKA) - AKP İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli'nin Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu üyeliği Meclis gündemine taşındı. DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit, TBMM üyelerinin "devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda" görev alamayacaklarına dikkat çeki ve Yağmurdereli'nin Türk Kızılay Yönetim Kurulu'nda görev almasının hukuki gerekçesinin açıklanmasını istedi.

DSP'li Macit, konuyla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdi. Önergesinde, Türkiye Kızılay Derneği'nin önceki yönetiminin 2004 yılında 58'nci Hükümet tarafından görevden alındığını hatırlatan Macit, söz konusu kişilerin açtığı dava sonucu Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti. Danıştay'ın bu kararına rağmen, göreve iadenin gerçekleşmediğini ifade eden Macit, bununla birlikte görevden almanın dayanağı olan yasanın da Anayasa'ya aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydetti.

Göreve iadenin gerçekleşmemesini eleştiren Macit, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu, bu tespit ve ereğin parlamenter demokratik sistem içersinde ve laik Cumhuriyetimizin korunmasında ana kaynaklardan biri olduğu herkes tarafından içselleştirilmesi gereken bir durumdur. Kaldı ki bu tespit tarafınızdan da sıklıkla ifade edilmektedir. Böyleyken, idari tasarrufunuzun hukuk devleti normlarına uygun olduğunu söylemek mümkün müdür?" diye sordu. DSP'li Macit Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"Danıştay 10'uncu Daire tarafından davacılar tarafından açılan dava sonucu olarak vermiş olduğu 30 bin YTL manevi tazminat cezasının idarece kusurlu bulan kişilere rücu edilmesi kararı sonucu olarak görevden alma tasarrufunda, tarafınızın idarenin işlem ve eylemlerinden sorumlu olmanız nedeniyle değinilen meblağda tarafınızca ödenmesi gereken miktar idareye ödenmiş midir?

Görevden almış olduğunuz kişilerin mağduriyetinin giderilmesi ve idari yargı kararının yerine getirilerek hukuk devleti anlayışının daha fazla hırpalanmaması için, görevden aldığınız kişileri görevlerine iade etmeyi düşünüyor musunuz?"

-AKP'Lİ VEKİL YAĞMURDERELİ'NİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ-
DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit, AKP İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli'nin tartışmalı Türkiye Kızıyla Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini de eleştirdi. Macit, şunları belirtti:

"Anayasamızın 82'nci maddesi ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri…..Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda: özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin…..yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar, vekili olamazlar…' hükmüne amir olduğu halde AKP Milletvekili Sayın Osman Yağmurdereli'nin Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulunda görev almasını hangi hukuki gerekçeye dayandırmaktasınız?

Halen görev yapmakta olan Yönetim Kurulunun size; gazetelere de konu edildiği şekilde, yaklaşık 50 bin YTL değerinde olan "Üstün İnsani Hizmet Nişanı" vermiş olması, Danıştay kararına rağmen yukarıda ismi geçen kişinin göreve iade edilmemesinin nedenlerinden biri midir?"