HABER

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi açılışı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "En ileri adalet standartlarını karşılamak amacıyla başta etik, şeffaflık ve adalet yönetimi olmak üzere modern çağın gerektirdiği diğer yenilikleri gerçekleştirme konusundaki irademiz tamdır. Proje ortaklarımızla ve paydaşlarımızla daha iyi bir adalet sistemine doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum" - "Yargıtay, yol göstericilik görevinin gereği olarak adli yargının tamamına yönelik şekilde bu projeyi hayata geçirmektedir. Bu yaklaşım, yargı bağımsızlığının ve yargı organının topluma karşı hesap verebilirliği ilkesinin de bir gereğidir"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "En ileri adalet standartlarını karşılamak amacıyla başta etik, şeffaflık ve adalet yönetimi olmak üzere modern çağın gerektirdiği diğer yenilikleri gerçekleştirme konusundaki irademiz tamdır. Proje ortaklarımızla ve paydaşlarımızla daha iyi bir adalet sistemine doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum." dedi.

Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliği ile hayata geçirilen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı, bir otelde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, yargıçların adaletin etkili, şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif olarak topluma karşı sorumluluk taşıdığını söyledi.

Bu sorumluluğun bilinciyle hem ulusal hem de uluslararası alanda bugüne kadar önemli reformları gerçekleştirdiklerini, diğer reformları da projelendirdiklerini anlatan Cirit, projelendirdikleri çalışmaların en önemlilerinden birinin de şu an açılışını yaptıkları "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" olduğunu belirtti.

Adli yargının bütününü kapsayan projenin, adaletin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm adalet aktörlerinin tam bir uyum ve iş birliği içinde çalışması esasına dayandığını dile getiren Cirit, bu projenin hazırlanması ve uygulanmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Cirit, projenin en önemli hedefinin, içtihat tutarlılığının daha çok güçlendirilerek hukuki öngörülebilirliğin ve kanun önünde eşitliğin sağlanması olduğunu aktardı.

Yüksek mahkemelerin tarihsel süreç içinde gelişen eğitici görevinin, Yargıtayın da kendisini sürekli yenilemesini ve adalete ilişkin sorunların çözümü için yeni ve evrensel stratejiler geliştirmesini zorunlu kıldığını anlatan Cirit, "İşte bu nedenle Yargıtay, yol göstericilik görevinin gereği olarak adli yargının tamamına yönelik şekilde bu projeyi hayata geçirmektedir. Bu yaklaşım, yargı bağımsızlığının ve yargı organının
topluma karşı hesap verebilirliği ilkesinin de bir gereğidir." diye konuştu.

- Yargıya güvenin yükseltilmesi

Halkın yargıya olan güveninin yükseltilmesinin de zorunluluk olduğunu vurgulayan Cirit, şunları kaydetti:

"Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. Kamunun adalet sistemine duyduğu güven, yargı organının büyük bir özveri ile sistematik şekilde çalışıp elde edilebileceği bir sonuçtur. Bu konuda hiçbir şey yapmadan toplumun yargıya güvenmesini veya mevcut güveninin artmasını beklemek büyük bir gaflettir. İşte bu amaçla 3 yılı aşan bir hazırlık aşamasından sonra, en ileri adalet standartlarının uygulanması için bu proje uygulamaya konulmuştur."

Tüm Yargıtay kararlarının kamunun erişimine açılması da dahil olmak şeffaflık bakımından önemli reformlar yaptıklarını aktaran Cirit, son olarak, Birleşmiş Milletlere üye 192 ülkenin temsilcilerinin, Yargıtayın ev sahipliğinde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi'ni ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirleri oybirliği ile kabul ettiğini hatırlattı.

Bu şekilde Yargıtayın insan haklarının gelişmesine evrensel düzeyde emsalsiz bir katkı sunduğuna işaret eden Cirit, proje kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul Bildirgesi ile Uygulama Tedbirlerinde yer alan ilkeler çerçevesinde yargıda şeffaflığın daha fazla güçlendirilmesine ilişkin reformlar da yapılacağını anlattı. Başkan Cirit, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurumların başarılı olabilmeleri için geleceklerini planlamaları bir zorunluluktur. Geleceğini düşünmeyen kurumların, geleceği olamaz. Tüm Yargıtay ailesi olarak bu gerçeğin farkındayız. Geçmişten aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. En ileri adalet standartlarını karşılamak amacıyla başta etik, şeffaflık ve adalet yönetimi olmak üzere modern çağın gerektirdiği diğer yenilikleri gerçekleştirme konusundaki irademiz tamdır. Proje ortaklarımızla ve paydaşlarımızla daha iyi bir adalet sistemine doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum."

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, projenin açılışından önce düzenlediği basın toplantısında da proje hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında Türkiye'deki yüksek mahkemeler ve Adalet Bakanlığı dahil tüm adalet kuruluşlarının etkili bir iş birliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirten Cirit, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin desteğiyle Yargıtay öncülüğünde yürütülecek proje ile tüm adli yargı sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sistemi standartlarının üzerine çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

Geri Dön