Hız sınırı arttı!

Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı

Hız sınırı arttı!

Kanuna göre otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının ücretli kesimlerini Ulaştırma Bakanı belirleyecek. Bölünmüş yollarda hız sınırı 110 kilometre olacak. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 kilometre, otoyollarda ise 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek.

Meclis Genel Kurulu’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

Genel Kurul’da Temel Kanun olarak görüşülen ve üç güçlük mesainin ardından kabul edilen Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, özel bütçeli tüzel kişilik olacak. Karayolları Genel Müdürlüğünün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı olacak.

ÜCRETLERİ ULAŞTIRMA BAKANI BELİRLEYECEK

Kanuna göre, otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının ücretli kesimlerini, Karayolları Genel Müdürlüğün teklifi ile Ulaştırma Bakanı tespit edecek. Belediye sınırları içindekiler de kapsamda olmak üzere, Genel Müdürlüğün görev alanındaki karayolları, Genel Müdürlüğün teklifi ve bakan onayıyla erişme kontrollü karayoluna dönüştürülebilecek veya erişme kontrolü kaldırılabilecek. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, erişme kontrolü uygulanan karayolu çevresinde, ilgili idarece imar düzenlemesi yapılmadan önce, Genel Müdürlüğün görüşü alınacak. Olumlu görüş alınmadan imar planı kesinleştirilemeyecek. Karayolunu etkileyen deniz, göl, nehir ve dere kenarları da dahil karayolu kenarlarında maden arama ve işletme ruhsatı verilmeden önce Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınacak.

GENEL MÜDÜRLÜK ARAZİ VE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRABİLECEK

Görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması, düzenlenmesi, tesislerin yapımı için gerekli arazi ve taşınmazları kamulaştırma yetkisi Genel Müdürlük'te olacak. Genel Müdürlüğün sorumluluğunda olan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım, işletme tesisleri, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının işletme hakkının verilmesi, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

GEÇİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLER 10 KATI CEZA ÖDEYECEK

Genel Müdürlüğün işletimindeki otoyollarda ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücreti ödemeyen araçlar, o güzergahın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında para cezası ödeyecek. Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf tesisleri, baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıklar ile devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin devlet ormanları üzerinde bulunmasında kamu yararı olması halinde, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

DUBLE YOLLARDA HIZ 110 KİLOMETRE

Kanunla, bölünmüş yollarda hız sınırı 110 kilometre olarak belirlendi. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 kilometre, otoyollarda ise 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek. Trafik cezalarına ilişkin tutanaklar ise elektronik ortamda düzenlenecek. Uygulamasına ilişkin esasları İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ortak tespit edecek.

YARIM KALAN METRO İNŞAATLARINI BAKANLIK BİTİRECEK

Genel Kurul görüşmeleri sırasında kanuna, muhalefet tarafından sert eleştirilere neden olan hükümler de eklendi. Eklenen düzenlemeye göre, Büyükşehir belediyelerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yapımı devam eden şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projeleri Bakanlıkça devir alınacak. Devir işlemleri protokoller ile yapılacak.

Kanuna göre, sürücülere ait bilgiler ile araçlarda meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler; haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri elektronik sistemle yapılabilecek.

CEZALAR

Kanun, yolcu ve yük taşımacılığına yönelik cezaları da yeniden düzenliyor. Buna göre,taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara, taşıdığı fazla yolcu başına 60 lira; trafik güvenliğini tehlikeye sokacak tarzda yükleme yapanlara, 125 TL ceza uygulanacak. Tehlikeli ve zararlı maddeleri izin almadan taşıyanlara, 250 TL, yükleri azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleyenlere, gabari dışı yük yükleyenlere, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 500 TL, gabari dışı yük gönderenlere 1000 TL ceza verilecek.Azami yük ağırlığının üzerinde yük taşıyan araçlara verilecek ceza, fazla yükün ağırlığına göre artırılacak. Buna göre, bu yüklerin yüzde 10-25 arasında fazlasını taşıyanlara 500-3000 TL arasında ceza verilecek. Yasada, ağırlık ve boyut kontrol merkezlerine girmeyenlere de 1000 TL ceza öngörülüyor. Uluslararası taşımacılık yapan yabancı plakalı araçlar para cezalarını ödememeleri durumunda yola çıkarılmayacak.

Genel Kurul’da yine AKP’nin önergesiyle kanuna eklenen maddeye göre ise yap-işlet-devret modeliyle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek, feshin ilgili idareler tarafından devralınması halinde, sözleşmelerde öngörülmüş olması kaydıyla söz konusu yatırım ve hizmetler için sağlanan dış finansmanı üstlenecek kuruluşu ve üstlenim koşullarını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler