KADIN

22-29 Şubat 2016 haftalık burç yorumları

22-29 Şubat  2016 haftalık burç yorumlarınızı Mynet Astroloji Danışmanı iremSU hazırladı.

22-29 Şubat 2016 haftalık burç yorumları

KOÇ

/

Sevgili Koçlar, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde Yeniay’ın iş hayatımız, arkadaşlıklar ve projelerimiz üzerine olan etkisi üzerinde durmuştuk. O günden bu yana, işe yarar bir gelişme yaşandı mı, isteklerimizi elde edebildik mi? Bunlara bir bakacağız. İsteklerimizin kabulünü bekleriz, hatta diretebiliriz. Özellikle ilişkilerde, finansal konularda bir hayli arzuluyuz. Ancak bazı sıkıntılar, engellemeler ya da istemediğimiz bir dirençle karşılaşırsak sakin olmamızda yarar var. Boşluk etkisinin ardından gerçekleşecek Dolunay, bizi başkalarıyla olan her türlü temasımızda endişeli kılıyor. Her şeyin yerli yerinde olmasını, çabucak halledilmesini isteyen kişiler yüzünden kendimizi baskı altına alınmış hissedebiliriz. “Benim ne işim var burada? Çok daha iyi imkanlar altında olmalıydım, bu yoğunluk ve bu problemler canımı sıkıyor” diye içimizden geçirebiliriz. Bu durum huzursuzluk yaratabilir veya istemediğimiz durumlar nedeniyle kaçıp kurtulmak isteği uyandırabilir. Benim tavsiyem, elinizden geleni yapmanız daha fazla kendinize yüklenmemenizdir. Bazen akışa bırakmak gerekir. Her şey gönlünüzce olsun.


BOĞA

/

Sevgili Boğalar, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde, yeni bir şeyler ortaya koymak amaçlı projeler üzerinde durmuştuk. Bugün vardığımız noktaya bir bakacağız. Bunları gerçekleştirdik mi, yoksa hala bazı şeyler pek umduğumuz gibi gitmiyor mu? Özellikle ailevi ve özel ilişkimizle alakalı meselelerde biraz zorlanabiliriz. Bizim isteklerimizle çelişen karşıt görüşler nedeniyle üzerimizde baskı hissedebiliriz. Bu nedenle biraz sakin olmamızda yarar var. Aşkta her bir durumu incelikle ele aldığımızı, detayları önemsediğimizi, bu yüzden de içimizin pek rahat etmediğini gösteriyor. Fazlasıyla önemsediğimiz değerlerimiz ve beklentilerimiz var. Bunu karşımızdaki kişide göremediğimizde sıkılıyoruz. Şefkat, anlayış , düzenlilik ve kusursuzluk da bizim için kıymetli. Ancak her şeyi bu denli köşelememek lazım. Bazen akışa bırakmak ve ‘su akar yolunu bulur' demek gerekir. Yoksa yoruluruz. Her şey gönlünüzce olsun.


İKİZLER

/

Sevgili İkizler, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde mantıklı ve idealist bir bakış açısıyla finansal durum ve ilişkilerimizi gözden geçirmiştik. Ayrıca yürürlüğe koymak istediğimiz yenilikler vardı. Bugüne gelindiğinde, duruma bir bakacağız. O tarihten bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı, hazır mıyız değil miyiz? Bunları göreceğiz. Biraz enerjimiz düşük olabilir. İşlerimizi yoluna koymakta zorlanabiliriz veya istediğimiz gibi olmadığında geriliriz. Boşluk etkisinin ardından gerçekleşecek Dolunay, ailemizle ilgili meselelere ve evimizin içinde eleştirel yaklaşımlara veya bir şeyleri beğenmediğimiz için huzursuz olmamıza nedendir. Aslında bizi yoran düzeltilmesi, derlenmesi ve toparlanması gerekenlerdir. Bunlar gözümüze fazlasıyla çarptığı için memnun olmayız. Oysaki gerçekleri tarafsız bir bakış açısıyla ele alabilsek, kendimize ve hayata karşı bu kadar yüklenmesek ne iyi olur. Her şey gönlünüzce olsun.


YENGEÇ

/

Sevgili Yengeçler, Yeniay Başak burcunda oluşacak. Hatırlarsanız iki hafta önceki Yeniay’da, ilişkimize odaklanmıştık ve ciddi anlamda düşünüyorduk. Aramızdaki sorunları çözebilmenin yolu biraz da farklı bir bakış açısıyla meseleleri ele almaktan geçiyordu. Bir de finansal konularda birilerine bağımlı kalmak istemiyorduk. İşte bugünkü Dolunay da hem bunları gözden geçireceğiz hem de ne gibi gelişmeler yaşandı buna bir bakacağız. Her şeyi kendi bildiğimiz şekilde yapma arzumuz bir hayli fazla. Parasal ve aşk hayatımızla ilgili konuları istediğimiz gibi yönlendirmemiz kolay olmayabilir. Başak burcunda oluşacak Dolunay, çevremizle iletişimde, eğitim hayatı ve iş konularında düzen, huzur ve güvence arzumuzun işaretçisidir. Bir yanıyla kaçıp gitmek, başka bir yerde yaşamak, farklı bir dünyada nefes almak özlemimiz vardır. Ancak diğer yanıyla ince eleyip sık dokuruz. ‘Ya şöyle olursa, ya olmazsa’ diyerek kaygılanırız. Bu kaygı yerine, gerçekçi olabilsek, tarafsız düşünebilsek belki de bu kadar zorlanmayız. Olur ve olmazlarıyla tartabilir, ona göre hareket edebiliriz. Her şey gönlünüzce olsun.


ASLAN

/

Sevgili Aslanlar, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Hatırlarsanız, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde, Kova burcunda Yeniay doğmuştu. Sizler de, ilişkinizle ilgili konularda, birbirinizin farklı yönlerini keşfetmeye, özgür bir bakış açısıyla durumları ele almaya çalışmıştınız. Belki de önemli bir karar vermiştiniz. Çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili meseleleri de ciddiyetle ele almanız gerekiyordu.
Şimdi bugün, o tarihten bu yana olan gelişmeleri tekrar bir inceleyeceğiz. Duruma bakacağız. İsteklerimizin mutlak kabulünden yanayız. Ev içinde biraz daha ılımlı olmakta yarar var. Çünkü boşluk süresince bir karar vermek ve uygulamak pek kolay olmaz, doğru da değildir. Ayrıca ‘benim dediğim olacak’ tarzında hareket etmek huzursuzluk yaratabilir. Finansal konularda iyi bir inceleme, titiz ve dikkatli bir şekilde duruma bakmanın doğru olacağı bir dönem. Ancak bu endişe veya kuruntu tarzında olmamalıdır. Tabii ki dikkat edeceğiz. Kimlerle parasal anlamda ilişkimiz varsa, bu konularda aklımız başımızda olmalıdır. İyi niyetli olmak, hakkımızdan vazgeçmemize, suistimale uğramamıza yol açmamalıdır. Her şey gönlünüzce olsun.


BAŞAK

/

Sevgili Başaklar, Dolunay, Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat tarihini hatırlayalım. O gün Kova burcunda bir Yeniay doğmuştu. Bu süreçte sizler çalışma hayatınız ve aşk yaşamınızla ilgili konulara odaklanmıştınız. Belki de birçoğunuz yeni bir karar vermişti. Şimdi bu kararlarımızı veya o günden bu yana yaşanan gelişmeleri bugünkü Dolunay’da bir daha ele alıp, duruma bakacağız. Her şey yolunda mı, yoksa hala bazı noktalar aydınlığa kavuşmadı mı? Özellikle emin olmadığınız veya karar vermekte zorlandığınız konularda bir daha düşünmekte yarar var. Sözgelimi bir iş girişiminde bulunduysanız ya da yakınlarınızla ilgili bir konu varsa toleranslı düşünmek gerekiyor. Başak burcunda oluşacak Dolunay, ilişkide bazı durumları fazlasıyla irdelememize yol açar. Hassasız, ancak aynı şekilde karşı taraf da bu anlamda düşünceli. Beraberliği ideallerimiz çerçevesinde ele alırken, hiç birimizin kusursuz olmadığını bilmemiz gerekiyor. Tabii ki sorunlar varsa bunları gerçekçi ve tarafsız bir şekilde gözden geçirmek lazım. Ancak birbirinizi eleştirmek, vazgeçmek, yok saymak çözüm değil. Bunu unutmayalım lütfen. Her şey gönlünüzce olsun.


TERAZİ

/

Sevgili Teraziler, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde hatırlarsanız Kova burcunda bir Yeniay doğmuştu. Aşkta özgür seçimlerde bulunmak, hayatı yenilikçi bir bakış açısıyla ele alarak canlanmak niyetindeydik. Ev içinde ise belli bir ciddiyet hakimdi. Bu Dolunay’da ise, o günden bu yana verdiğimiz kararları gözden geçireceğiz. Ne gibi adımlar attık veya durumumuz nedir? Bunlara bir bakacağız. Dolunay’ın oluştuğu bugüne Ay, Boşluk etkisinde adım attığımız için, tabii ki parasal konularda bir girişimde bulunmadan önce iyice düşünmekte yarar var. Çünkü satın aldığımız bir ürün veya girişimde bulunduğumuz bir mesele daha sonra umduğumuz gibi gelişmeyebilir. Mümkünse beklemede kalalım. Biraz kuruntuya meyilli olduğumuz bir dönem. Ufak bir mesele üzerinde bile o kadar fazla duruyoruz ki, kendi kendimizi kilitleyebiliriz. Kendimize yükleniriz, eleştiririz, beğenmeyiz. Oysaki Güneş, Balık burcunda. Sizin hayatla uyum içinde olarak, kendinize ve etrafınızdaki kişilere karşı anlayışlı olmanız gerekir. Tabii ki şu nokta önemli. Siz zaten gerekli anlayışı gösteriyor, sürekli alttan alıyor, yardımcı oluyor, kendinizi unuturcasına özveride bulunuyorsanız, o zaman bugünkü Dolunay’da bunu yapmamanız gerektiğini anlarsınız. Hiç kimse bir başkasına ajitasyon yapmamalı. Sizin gibi nazik bir insanı da kırmamalı. Sağlığımıza önem verelim. Bedensel ve ruhsal anlamda iyileştirici, rahatlatıcı, endişeleri giderici ve şifa verici güzelliklere zaman ayıralım, kendimize özen gösterelim. Her şey gönlünüzce olsun.


AKREP

/

Sevgili Akrepler, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat günü, Kova burcunda bir Yeniay doğmuştu. Sizler aile ilişkileri, evinizle ilgili meseleler üzerinde yenilikte bulunmayı düşünmüş, belki de evden ayrılmayı, başka bir yere taşınmayı istemiştiniz. Ancak bu konuların ciddi şekilde analiz edilmesi gerekiyor. İşte bugün bunlara bir daha bakacağız. O tarihten bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı, verilen kararlar istediğiniz gibi sonuçlandı mı? Tüm bunlara bir göz atacağız. İş hayatımızda bazı kişilerle burun buruna gelmemek için dikkatli olacağız. İş görüşmeleri, planlama ve girişimlerimizde arzu ettiğimiz sonucu almak zor olabilir. Diretmemek gerekir. Bilinçli olmak, bir daha bakmak faydalıdır. Dolunay, sosyal destek projeleri, ilerisi adına düşündüğümüz planlamalar, işlerimizin pratik şekilde halledilmesi gibi konularda etkilidir. Tabii ki yararlı olanla olmayanı iyi ayırt etmeliyiz. Amacımıza odaklanmalı, güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünmeliyiz. ‘Hayal etmek başarmanın yarısı’ derler. Bu Dolunay’ın yöneticisi Merkür, Kova burcunda ilerliyor. Bu da gösteriyor ki, başkalarına yararlı olmayı, uyumlu çalışmayı, yeniliklere açıl olmayı bilen kişiler kazançlı çıkarlar. Her şey gönlünüzce olsun.


YAY

/

Sevgili Yaylar, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Geçtiğimiz 8 Şubat tarihindeki Yeniay’da, değişim arzumuz bir hayli etkiliydi. Farklı bir yerde yaşamak, yeniliklerde bulunmak istiyorduk. Sosyal yaşam bizim için kıymetliydi. Buna göre neler yapabiliriz? Onlar üzerinde durmuştuk. Parasal konularda ise, bütçemizi ciddiyetle ele alarak, kazanç elde etme amaçlı işlere ağırlık vermiştik. Bugün, o tarihten bu yana olan gelişmelere bir bakacağız. O değişimleri yapabildik mi, parasal anlamda bir gelişme oldu mu, verdiğimiz kararlar tatmin edici mi? Bu duruma bakacağız. Planlarımızı istediğimiz şekilde yürürlüğe sokmak ve kabul ettirmek kolay olmayabilir. Bunun sizi öfkelendirmesine izin vermeyin. Bugün böyledir, yarın gelişmeler istediğiniz şekilde olur. Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş hayatı ve ev yaşamınızla ilgili konularda kendinizi kısıtlamak, olumsuz ve endişeli düşünmek yerine, gerçekçi ve objektif şekilde duruma bakmanın önemini vurgulayıcıdır.
Ne fazla özveride bulunarak kendinizi yorun ne de zorlandığınızda geri çekilip kendinize acıyın. Bu ikisi de Dolunay’ın gölge halleridir. Hiçbir şey hayatta kusursuz değildir. Elinizden geleni yapıyorsanız, bunun kıymetini bilmeyen kişilerin sözleri ve tavırları sizi üzmesin. Her şey gönlünüzce olsun.


OĞLAK

/

Sevgili Oğlaklar, Dolunay Başak burcunda oluşacak. Ancak bir hatırlatma yapmak isterim. Bu Dolunay, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde Yeniay’da aldığımız kararların geldiği son durumu görmek adına önem taşıyor. O günlerde, maddi konularda kazanç ve kayıp ikilisini gözetmek ya da biraz rahat yaşamak adına değişiklikler düşünmüştük. Ancak bunların ciddi manada ele alınması gerekiyordu. O günden bu yana ne gibi değişimler yaşandı, verdiğiniz kararlardan memnun musunuz? Bugün bunlara bir bakmakta yarar görüyorum. Ben finansal konularda günün şartları çerçevesinde bilinçli hareket edilmesinden yanayım. Yeni bir karar vermemekte yarar var. Başak burcunda oluşacak Dolunay, fikirlerinizi, projelerinizi geliştirme, başkalarıyla paylaşmak ve onların ne düşündüğünü anlamak yönünde önemlidir. Ancak burada bir başka önemli nokta, bildiklerimizin mutlak doğru olduğunu düşünmemek, dayatmalarda bulunmamaktır. Bazen bir şeyler zaman alır. Ve biz ‘neden?’ diye hayıflanırız. Oysaki bunlar hayrımıza olan gelişmelerdir. Biraz zorlanırız, sonra kendiliğinden düzelir. Her şey gönlünüzce olsun.


KOVA

/

Sevgili Kovalar, Başak burcunda oluşacak Dolunay, geçtiğimiz 8 Şubat tarihindeki Yeniay’da verilmiş kararların geldiği son durumu görmemizde etkili olacak. O tarihte, kişisel istek ve arzularınızı, girişim ve planlarınızı yürürlüğe koymaktan yanaydınız. Ciddi olarak bunlar üzerinde duruyordunuz. Şimdi son durum nedir? Buna bir bakacağız. O tarihte verilen karardan veya gelişmelerden memnun muyuz yapılması gerekenler var mı? Şeklinde durumu sorgulayacağız. Güne Ay, Boşluk etkisinde başladığımız için, ikili ilişki ve iş hayatınızla ilgili meseleler üzerinde belli bir sıkışıklık, zorluk, baskı ve inatlaşmalar olabilir. Sakinlikle durumu ele almak ve yanlış kararlar vermemek lazım. Dolunay, mali ortaklıklar, finansal alışverişler, yatırım, borç ve alacak meselelerini gerçekçi bir şekilde ele almanın doğru olacağını gösteriyor. Bizim talep ettiğimiz veya düşündüğümüzle, başkalarının teklif ettiği arasında büyük fark olabilir. Biz detaylı hesap ederiz. Ancak umduğumuz gibi çıkmayabilir. Evdeki hesap çarşıya uymaz, biz de bu durumu fazlasıyla hassas bir şekilde ele alabiliriz. Şikayetçi oluruz ve karşı çıkarız. Birileri umursamaz. Bunları doğal karşılayıp, tarafsız bir şekilde olan bitene bakmalıyız. Gerekirse yeniden ele alabilirsek, daha uygun bir çözüm veya teklifte bulunabiliriz. Her şey gönlünüzce olsun.


BALIK

/

Sevgili Balıklar, Dolunay Başak burcunda gerçekleşecek. Hatırlarsanız, geçtiğimiz 8 Şubat tarihindeki Yeniay’da, bir şeyler bizi zorluyordu, yoruyordu ve biz pek de özgür değildik. Bu nedenle ciddi manada hedeflerimizi tekrar gözden geçirip, projelerimizi ifade etmek için gayret gösterdik. Kararlar verdik ve belki de uyguladık. İşte bugün, o tarihten bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı, son durum nedir? Bunların üzerinde düşüneceğiz. Tatmin edici mi, yoksa hala bazı şeyler yerli yerine oturmadı mı? İşlerimizi veya planlarımızı uygulamada hırsımız bir hayli yüksek. Ancak boşlukta bazı işler sürüncemede kalabilir veya birileri yüzünden aksaklıklar oluşabilir. Tedbirli olmakta yarar var. Başak burcunda oluşacak Dolunay, ilişkide karşı tarafın kendi isteklerini dayatması ve iyi niyetimizin suistimal edildiğini düşünmemize neden olabilir. Problem varsa, bunları birlikte çözmek yerine, sürekli sizi eleştiren bir partnerle yaşamak kolay değil. Bu durumda geri çekilmek veya susup katlanmak çözüm değildir. Eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa, bunu her iki tarafın da görmesi ve gerçekçi düşünmesi gerekir. Her şey gönlünüzce olsun.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön