KADIN

En güzel ve anlamlı modern erkek isimleri ve anlamları

Bir ebeveyn olmanın en zor süreçlerinden birisi de çocuğa isim koymaktan geçiyor.

En güzel ve anlamlı modern erkek isimleri ve anlamları

Bir ebeveyn olmanın en zor süreçlerinden birisi de çocuğa isim koymaktan geçiyor. Eğer bir erkek bebek sahibi olacaksanız isim sözlüğüne bakarak en güzel erkek isimleri arasından birini seçmek sizin için hiç de kolay olmayacaktır. Eğer çocuğunuza bu yüzyılda popüler olan isimlerden birini vermek istiyorsanız aşağıda alfabetik bir şekilde listelenen modern erkek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Acun: Uzay içerisinde bulunan varlıkların bütünü, evren.

Afşar: Eli çabuk olan, işini hızlı bitiren kişi. Oğuz Han'ın oğullarından birinin ismi, Türkmen boylarından ve eski Türk isimlerinden biri

Ağa: Kardeşlerden büyük olanı, abi. Kasaba ve köylerde toprak sahibi olan varlıklı birey

Ağca: Beyaza yakın renk, akça

Aka: Saygıdeğer ve büyük birey

Akabey: Varlıklı kişi, ağa veya bey

Akad: Mezopotamya toprakları üzerinde eskiden kurulmuş bir devlet ismi

Akalp: Temiz yiğit, temiz asker

Akan: Akıp giden

Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu

Akarsel: Akıp giden sel

Akata: Namusuna ve onuruna leke sürdürmemiş ata

Akay: Kuzeyde yaşayan Türklerde erkek çocuklardan büyük olana verilen isim, temiz ay.

Akba: Sazlık

Akbaran: Beyaz güç

Akbatu: Temiz ve güçlü kimse

Akbatur: Yiğt ve namuslu kişi

Akcan: Temiz can

Akdemir: Dövme demir

Akdeniz: Anadolu’nun güneyinde yer alan deniz

Aker: Namuslu yiğit erkek

Akergin: Olgun ve temiz

Akgüç: Temiz, namusu kirlenmemiş, güçlü kimse

Akgün: Mutlu gün, aydınlık gün

Akhan: Temiz soydan gelen han

Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı, atak

Akınalp: Akın yiğidi

Akıner: Akına katılan asker

Akkor: Beyaz kor, beyaz ateş

Akköz: Beyaz göz

Akman: Temiz kişi, lekesiz insan

Akmeriç: Temiz, suyu bulanmamış nehir

Aköz: Özü sözü ak ve temiz olan

Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı'nda geçen bir ad

Aksan: Temiz, lekesiz ün

Aksel: Beyaz sel

Akşit: Uğurlu, kutlu, güneşli yüz

Aktan: Aydınlık gündüz zamanı

Aktaş: Beyaz ve temiz taş

Akün: İyi isim, temiz ün

Alatan: Güneşin doğuşundan önceki zaman

Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev

Alçın: Kırmızı renge yakın küçük bir kuş

Algan: Fetheden, ele geçiren

Algın: Aşık, tutkun, sevdalı

Alhan: Al renkli lider

Alkan: Kızıl kan

Alkım: Yağmur sonu gökte oluşan renkli görüntü, gökkuşağı

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

Ali: Ulu, yüce ve yüksek kişi

Alp: Kahraman, bahadır, yiğitler yiğidi

Alpagut: Çiftlik sahibi, mal ve mülke hükmeden

Alpağan: Yiğit

Alparslan: Yiğit ve kahraman aslan

Alpay: Ay gibi güzel, yiğit

Alpdemir: Sağlam ve yiğit kişi

Alpdoğan: Yiğit doğan, yırtıcı kişi

Alper: Yiğit er, yiğit erkek

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi

Alphan: Yiğit han

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, yiğit bir soya sahip olan

Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, Tatar hanlarına verilen isim

Altaner: Kızı şafak yiğidi

Altay: Altından yüce bir dağ

Altuğ: Kızıl tuğ

Altunç: Kızıl tunç

Altuner: Çok değerli kişi

Anı: Bedende biriken hatıralar

Anıl: Sakin, ağır, amaç

Aral: Asya topraklarında yer alan bir böl

Aran: Ova, kuytu yer, sıcak

Aras: Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ırmak ismi

Arat: Yürekli erkek

Arca: Çam ağacı, temiz ve sağlam kişi

Arda: Yere dikilen nişan değneği

Arhan: Yöneticilerin temiz olanı, namusuna leke değdirmeyeni

Arı: Saf, katışık olmayan

Arıca: Saf ve temiz bir hayat süren

Arıcan: Temiz kişi

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan

Arman: Dürüst ve temiz kişi

Arın: Temiz, saf, katışıksız

Arınç: Huzur, barış

Arkın: Ağır, yavaş ve sakin kişi

Arkut: Kutlu ve temiz kişi

Armağan: Hediye

Arman: İstek, amaç, temiz kişi

Arslan: Aslan

Artun: Özgüven sahibi, onurlu, ağırbaşlı

Aşkın: Üstün, bir şeyleri aşmış, önemli özelliklere sahip kişi

Ata: Dede, baba, soyun büyüğü

Atabey: Saygıdeğer insan

Atacan: Hoşgörü sahibi insan, babacan kişi

Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han

Atak: Atılgan yiğit, yürekli

Atakan: Atalardan gelen kan

Atalay: Benim atam

Ataman: Başkan, başbuğ

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak her zaman ileriye gitmek isteyen, girişken ve tez canlı kişi

Ayaz: Sakin ve temiz havalarda ortaya çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede çıkan soğuk

Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı

Ayberk: Ay kadar güzel

Aybora: Fırtına kadar yıkıcı ve ay kadar güzel kişi

Aydın: Okumuş, bilgili kişi, Ege bölgesinde bir şehir;

Ayhan: Eski Türk liderlerinden Oğuz Han'ın oğlu

Aytun: Aylı gece

Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

Aytunç: Ay kadar güzel ve tunç gibi sağlam

Azrak: Nadir bulunan ve değerli

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Bahadır: Yiğit, batur

Balamir: Eski zamanlarda Don Irmağı'nı geçip Rusya'yı fetheden, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı

Balkır: Işık saçan, parlayan

Baran: Durağanlığı harekete geçiren

Baranalp: Güçlü yiğit

Baransel: Güçlü sel

Barçın: Süslü ve ipekli kumaş

Barın: Orta Asya’daki büyük Türk boylarından birinin ismi

Barış: Savaştan sonra oluşan huzurlu ortam

Barkın: Gezgin

Barlas: İyi savaşma özelliklerine sahip, savaşçı yiğit

Bartu: Eski Türk hanlarından birisinin ismi

Bartunç: Tunç kadar güçlü

Başar: Gerekli biçimde bitiren, başaran

Başaran: Amacına ulaşan, hedefini tutturan

Başer: Askerlerin önderi, başı çeken kişi

Başhan: Hanların başı

Batı: Güneş'in battığı yön

Batıbek: Batı beyi

Batıhan: Batının sultanı, hanı

Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön

Batuhan: Batının lideri

Batur: Yiğit, alp, yürekli kişi

Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan

Baybars: Türklerin eskiden besledikleri bir tür küçük kaplan

Baybora: Zengin ve fırtına kadar kuvvetli

Bayhan: Zengin han

Baykal: Moğolistan’da büyük bir göl, yaban atı

Baykam: Sağlık veren kişi

Baykan: Zengin ve soylu birey

Baysal: Kavga ve dövüşten uzak, huzurlu ortam

Baysan: Ün ve varlık sahibi kişi

Bediz: Açık ve net bir şekilde görünen

Beha: Nadir olan, zor bulunan

Behir: Deniz

Beker: Güçlü, kuvvetli

Bekir: Sabah erken kalkan

Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

Beran: Koç başı

Berdan: Adalet dağıtan, eşitliği sağlayan kişi

Berge: İz

Bergin: Güç ve kuvvet sahibi

Berhan: Kanında güç bulunan, sağlam kişi

Berk: Yıldırım kadar güçlü ve sert

Berkan: Parıldayış

Berkant: Sağlam, güçlü ve bozulmayan yemin

Berkay: Sağlam ve aya benzeyen

Berke: Kırbaç

Berker: Sağlam erkek, güçlü asker

Berkin: Kuvvetli kişi

Berkkan: Sağlam ve kuvvetli bir soya sahip kişi

Berkman: Kişiliği sağlam olan

Berksan: Adı ve şöhreti herkesçe bilinen

Berksay: Sert kaya

Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü

Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık

Bilan: Kıymetli taşlarla donatılmış kılıç kemeri

Bilge: Göktürk hakanlarından birisi, bilgi seviyesi yüksek olduğu için değerli olan birey

Bilgealp: Bilgili ve cesur kimse

Bilgekağan: Savaşçı ve bilge özelliğiyle ön plana çıkan

Birant: Yemin

Bircan: Yekvücut

Birkan: Aynı soydan olan

Birol: Eşi olmayan, bir tane olan

Boğaçhan: Dede Korkut anlatılarında geçen kahraman Türk

Bolat: Çelik kadar sert

Bora: Yağmurun habercisi olan, fırtınalı ve sert rüzgar çeşidi

Borahan: Güçlü lider

Boran: Gök gürültüsü, şimşek ve rüzgarla ortaya çıkan yağışlı hava olayı

Buğra: Erkek deve

Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi

Burak: Peygamberin Miraç’ta bindiği atın adı

Burhan: Delil aracı, kanıt

Burkay: Buruk ay

Büke: Zeki ve bilgili kişi, pehlivan, ejderha

C Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Calp: Güçlü

Can: Yaşam, hayat. Çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden birisi.

Canberk: Sert ve sağlam kişi

Caner: Kalpten sevilecek insan

Cankat: Cana can katan, aileye ruh getiren

Cankut: Kutlu kişi

Canpolat: Çelik kadar güçlü kişi

Cantekin: Şehzade, biricik can

Ceyhun: Orta Asya'da bir ırmak ismi

Coşku: Heyecan, duygu yüklenmesi

Cahit: Çalışkan, çabalayan

Canber: Sağlam duruşlu erkek

Candaş: Arkadaş, yoldaş

Celasun: Yiğit delikanlı

Cengiz: Korkusuz, eski bir hükümdar

Cihat: Din uğruna yapılan savaş

Cumhur: Millet, halk

Ç Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç

Çağ: Başı ve sonu bilinen bir dönem

Çağan: Bayram, mutlu gün

Çağatay: Cengiz Han'ın oğlu

Çağdaş: Çağa uygun, zamana yakışan

Çağlar: Çağlayarak akan, güçlü

Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan

Çağman: Çağdaş insan

Çağrı: Mesaj, birini bir yere davet eden ileti

Çakır: Ela gözlü insan, atmaca ya da doğana benzeyen bir kuş

Çelik: Su ile sertleştirilen demir

Çetin: Sarp, sert, kolay değiştirilemeyen

Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit

Çevik: Hızlı, kolay hareket eden

Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç

Çağakan: Zaman gibi durmadan akan

Çağhan: Bir çağa hükmetmiş olan

Çakırer: Çakır gözlü erkek

Çetinsoy: Yenilmeyen soydan gelen

Çokan: Dağ zirvesi

D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Dalan: Dal kadar ince

Demir: Yeraltından çıkarılan güçlü bir maden

Demiralp: Demir kadar sağlam yiğit

Demiray: Ay kadar güzel, demir kadar sağlam

Demircan: Demir gibi sağlam kimse

Demirkan: Sağlam ve güçlü kan

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su

Denizhan: Denizlere hükmeden lider

Deren: Bir tarım aracı, toplayan ve derleyen insan

Derin: Derinliğe sahip kişi

Devrim: Olumlu şeylerin yaşanmasını sağlayan ve alışılagelmiş düzeni değiştiren olay

Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri

Dilmen: Dil bilen kişi, dilci

Dinç: Sağlıklı, güçlü, gücü yerinde, canlı

Dinçalp: Güçlü yiğit

Dinçer: Güçlü asker

Dinçtürk: Güçlü ve sağlıklı Türk

Diren: Karşı koyan, dayanan. Harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Dirlik: Düzenli, mutlu yaşam

Doğa: Tabiat

Doğan: Avcı özelliklere sahip bir kuş

Doğanalp: Şahin ve yiğit birey

Doğanay: Ayın ilk günü doğan çocuk

Doğu: Güneş'in doğduğu yön

Doğuer: Doğu askeri

Doğuş: Yaratılış

Dolun: Dolgun

Dolunay: Tamamı görünen ay

Dora: Doruk

Doruk: Dağların en yüksek noktası

Durukan: Temiz kan, saf kan

Dağhan: Eski inanışa göre doğa tanrılarından biri

Dalca: Dal gibi ince

Denizalp: Denizlerin içindeki kahraman

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ediz: Kıymetli, ulu kişi

Efe: Batı Anadolu yiğidi

Efekan: Yiğit bir soydan gelen

Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı

Egemen: Yönetimde söz sahibi olan, hükmeden

Ekin: Toprağa dikilen tahıla verilen isim

Emre: Arkadaş, dost, sevdalı, çağımızın popüler erkek isimlerinden biri

Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş

Eralkan: Al kanlı yiğit

Eralp: Yiğit kişi

Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit

Eray: Ay gibi yiğit

Erberk: Sert ve sağlam asker

Erbuğ: Askerlerin başı, komutan

Erdağ: Dağ kadar güçlü asker

Erdem: İyi karaktere sahip kişi, acıma duygusu bulunan ve iyilik yapmayı seven

Erdinç: Dinç asker

Erek: Amaç, ulaşılmak istenen

Ergin: Olmuş, yetişmiş, olgun

Ergün: Sulu kar, erken doğan güneş

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik

Erk: Sözü geçen, yaptırım gücü olan

Erke: İşe çevrilebilen güç

Erkmen: Güçlü insan

Erkut: Uğurlu asker

Erman: Yiğit kişi

Ersan: Ünlü asker

Ertan: Güneşin doğuşundan önceki vakit

Ertaylan: Uzun boylu ve yiğit kişi

Ertekin: Yiğit ve tek

Erten: Erkek tenli

Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk

Eryiğit: Yiğit erkek

Esen: Sağlıklı ve mutlu

Esener: Sağlıklı yiğit

Esentürk: Sağlıklı Türk

Eser: Yel

Esmen: Esen yel gibi kimse

Eti: Anadolu’da büyük bir uygarlık kuran Orta Asya kökenli millet

Evre: Dönem, aşama

Evren: Kainat, var olan her şeyi kapsayan uçsuz bucaksız şey

Evrim: Kendiliğinden meydana gelen değişim

Ezgü: İyi insan

F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Fatih: Fetheden

Ferdi: Tek başına, bireysel

Ferhan: Neşe, sevin.

Feridun: Eşsiz, özgün, tek başına

Ferit: Benzeri olmayan, sıralanmış inci taneleri

Feyyaz: Gür, verimli, bereketli, eli açık

Fırat: Bir nehir ismi

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki her şeyi gösteren

Fahri: Tanınan, itibar sahibi

Ferda: Gelecek, yarın

Feyiz: İlham

Fuat: Yürek, gönül

Firuz: Şen, sevinçli

Fethi: Fetihle ilgili

Fevzi: Zaferi müjdeleyen

G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Gediz : Gölcük, su birikintisi

Gencer: Delikanlı ve genç yiğit

Genç: Canlı ve dinç olan, yaşı ilerlememiş kişi

Gençalp: Genç yiğit

Gençer: Delikanlı ve genç yiğit

Geray: Gök renginde, maviye yakın Ay

Giray: Yaraşır, uygun

Girgin: Sokulgan, dost canlısı, herkesle çabuk arkadaşlık kurabilen

Gökalp: Gök gözlü yiğit

Gökay: Gökyüzündeki ay

Gökberk: Gök gözlü, sert erkek

Gökdeniz: Mavi deniz

Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü insan

Gökhan: Oğuz Han'ın evlatlarından biri

Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kişi

Göksagun: Mavi gözlü doktor

Göksel: Gökyüzüyle alakalı, gökten gelen

Göktan: Mavi şafak, mavi tan

Göktuna: Mavi Tuna

Göktunç: Mavi gözlü ve tunç kadar sağlam

Göktürk: Orta Asya’da kurulmuş bir Türk devleti

Gönen: Mutluluk ve sevinçle ilgili olan

Gönenç: Bolluk, sevinç, mutluluk

Görkem: Gösterişli, göze çarpan

Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek

Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçen kimse

Güçlüer: Kuvvetli ve kolay yenilmeyen asker

Güçlütürk: Güçlü, dayanıklı Türk

Gültekin: Gül şehzadesi, güzel ve tek

Gün: Güneş'in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş

Günal: Kırmızı Güneş

Günalp: Güneş gibi ve yiğit

Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney

Günberk: Güneş gibi, sert ve yakıcı

Gündoğan: Doğan güneş, yeni gün

H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Hakan: Eskiden Türk liderlerine verilen unvan, kağan

Hansoy: Bey soyundan gelen, han soylu

Heper: Tümüyle yiğit, her zaman yiğit özelliklerini gösteren

Hınçal: Öcünü alan

Habip: Sevgili, sevilen dost

Halil: Arkadaş, dost

Halim: Aklı başında

Haluk: Geçinmeyi bilen

Haydar: Yiğit, cesur delikanlı

Heybet: Saygı duyulan görünüş

Hüray: Özgür ay

Hiram: Gezme, yürüme

I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ilgar: Akın

Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu

Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi

Işıner: Işık saçan asker

Işıtan: Işık veren ve aydınlatan kişi

Irmak: Nehir

Işıkalp: Işık saçan kahraman

Işılar: Işık saçar, aydınlatır

Işık: Yayılan aydınlık, şavk

İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

İlbay: Bir obanın ya da şehrin yöneticisi

İlbey: Ülkenin yöneticisi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli'ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri fetheden kişi

İlbilge: Topluluğun bilgesi, bilgi sahibi kişi

İldeniz: Ülkeye değer katan deniz

İlke: Uyulması gereken davranış, karar

İlker: Doğan ilk erkek çocuk, önde giden asker

İlkut: Kutlu bir ülke

İltan: Ülkenin ışığı

İltay: Ülkenin çocuğu, yavrusu

İltekin: Ülkenin şehzadesi

İlter: Ülkeyi savunan, yurdu koruyan, yurtsever

İlteriş: Ülkeyi derleyip toplayan

İmge: Görüntü, tasarım, düş

İmre: Arkadaş, ağabey, dost

İnal: İnanç veren güvenilir dost, iyi arkadaş

İlhan: Ülkeyi yöneten hükümdar

İlkiz: İlk evlat

İlsever: Vatansever

İrfan: Bilim

İsmail: Hz. İbrahim’in oğlu

İsmet: Masumiyet

İzzet: Kıymet, eder

J Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Jiyan: Öfkeli, hışımlı

Jerfi: Derine doğru inen

Jarin: Haykırmak

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Kağan: Orta Asya'da eski Moğol İmparatorlarına verilen isim, hakan, lider, yönetici

Kanat: Kuşların, uçan böceklerin ve uçakların uçuşuna yardımcı olan organ, parça

Kandemir: Kanı sağlam olan kişi

Kansu: Çin’de bir şehir, Memluk Beyliği’nin son sultanı

Kaplan: Kedigiller ailesine mensup, güçlü ve heybetli bir canlı

Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvan

Karan: Karanlık

Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş

Kaya: Sert ve büyük bir taş kütlesi

Kayatürk: Kaya kadar sert ve sağlam bir Türk

Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

Kayıhan: Güçlü yönetici

Kayra: Allah’tan ya da büyük bir insandan gelen yardım, destek

Keskin: Kesici, iyi kesen, yeri geldiğinde zarar verebilen

Kıraç: Sulak alanda yer alamayan, kurak ve verimsiz toprak

Kıvanç: Sevinç, mutlu bir olay sonrasında oluşan his

Koçer: Koş asker, yiğitler yiğidi

Koçhan: Yiğit kağan

Konur: Gururlu, pek kimseyi beğenmeyen yiğit

Konuralp: Onurlu yiğit, asker

Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı

Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit

Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay

Korcan: Kor ateş gibi kimse

Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el

Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek

Korkmaz: Çekinmeyen, negatif sonuçlardan ürkmeyen kişi

Korkut: Dede Korkut öykülerinin anlatıcısı

Köksal: Güçlü ve salınmış köke sahip olan, dayanıklı ve sağlam kişi

Kubilay: Çin'de "Yu-An" adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru

Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

Kunter: Yapısı sağlam olan sert ve yiğit asker

Kurt: Mecazi anlamda işini iyi bilen, usta kişi. Köpek türüne yakın saldırgan bir canlı

Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma

Kutay: Kutlu ay, iyilik getiren ay

Kuter: Kutlu asker

Kutlu: İyilik ve uğur getirdiğine inanılan şey, kutsal

Kutsal: Dokunulmaması, üzerine laf söylenmemesi gerekildiğine inanılan, tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen

Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön

L Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Laçin: Bir çeşit şahin türü, sarp ve yalçın

Lami: Sert, çatık kaslı ya da aslan

Lema: Sağlam, her şeye gücü yeten, kudretli

Lemi: Atılgan ve becerikli kişi

Levent: Varlık, dünya

Latif: Nazik, yumuşak huylu

Lokman: Uzman

Lütfi: Hoşluk, jest

Levend: Osmanlı’da denizci

M Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey'in isminden gelir.

Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akıp Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak

Mert: Sözünü tutan, verdiği sözden vazgeçmeyen, yiğit

Merter: Sözünü tutan, sözünün eri asker

Mertkal: Her daim mert bir hayat süren, mertlikten taviz vermesi beklenmeyen

Mertol: Sözünün eri olan

Mete: Hun Türklerinin önemli ve büyük liderlerinden biri

Mutlu: Büyük arzu ve isteklere ulaşmış olmanın getirdiği duygu haline sahip kişi

Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak

Macit: Onurlu, şerefli

Mahir: Yapmaya gücü yeten

Mazhar: Onurlanma

Mansur: Zafer sahibi

Mesut: Halinden hoşnut, mutlu

Miray: Ayın doğduğu gün

Mirza: Padişah soyundan gelen

Mutluhan: Mutluluk içindeki hükümdar

N Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Nart: Yiğit karakterde yürekli insan

Nayman: Batı Moğolistan'da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu

Noyan: Orduları yöneten başkomutan, soylu kişi, önder

Nurkut: Aydınlık salan, ışık saçan kişi

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nadir: Kıymetli, az bulunan

Nafi: Şifalı

Namık: Katip, yazar

Naşit: Şair, şiir okuyan

Nebil: Üstün yetenekli

Necmi: Gökle ilgili, yıldızla ilgili

Nedim: Güzel konuşan, tatlı dilli

Nusret: Başarı

Nuri: Işıkla ilgili

O Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili

Oluş: Olma biçimi, var oluş

Omay: Beğenilen ve sevilen kişi

Onur: Öz saygı, iç değer, gururr

Onuray: Onurlu olan ve ay gibi güzel olan

Oray: Kentin üzerine doğan ay

Oskay: Şen şakrak, neşeli, sevinçli kişi

Oytun: Kutsal özelliklere sahip kişi, beğenilen ama kuytuda yer alan mekan

Obuz: Suyun üzerinde beliren boşluk

Odkan: Kanı ateş gibi olan, delikanlı

Ogan: Yiğit, güçlü

Oğur: İçten, samimi

Okay: Ay gibi parlak

Onan: İyileşen, gönlü huzura eren

Olgun: Yaşının ağırlığını taşıyan

Orhan: Osmanlı’nın ikinci sultanı

Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Öcal: Kendisine yapılan kötülüğün acısını çıkaran, öcünü alan

Ödül: Yapılan iyi bir şeye, gösterilen güzel bir çabaya karşı verilen armağan, hediye

Öğün: Övünülecek hareketler yapması beklenen kişi

Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç

Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi

Ökmen: Zeki ve akıllı birey

Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

Ökten: Güçlü, sağlam bir karaktere sahip olan kişi

Önal: Erken davranan, başa geçen, liderlik yapan

Önalan: Önde giden, başta olan, yöneten

Öncel: Selef; yol açan, yol gösteren

Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan

Öncüer: Gruba öncülük eden asker, lider

Önder: Yol gösteren, kılavuz karaktere sahip olan; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, başkalarını kendisine uymasını sağlayan, şef, lider

Öner: Önden giden erkek, başta giden yiğit

Övgü: İyi ve hoş bir iş için söylenen güzel söz

Övün: Kendini övecek ve yüceltecek işler yapması beklenen kişi

Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Özay: Özü Ay gibi olan güzel insan

Özbek: Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu ya da bu boydan olan kişi, namuslu, onurlu

Özberk: Sert ve sağlam bir öze sahip olan karakterli kişi

Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan

Özdilek: İçten hissedilen arzu, dilek

Özdoğa: Doğanın karakteristik özelliklerini özünde barındıran kişi

Özel: Sadece bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her daim görülenden farklı, alışılmıştan, olağandan ayrı

Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme

Özer: Özü sağlam olan asker

Özerk: Kendi kendine yetebilen, hayatını yönetmek için başkasına ihtiyaç duymayan

Özgen: Gerçekleştirdiği eylemler karşısında kimseye hesap vermeyen, özgür kimse

Özgü: Belli bir konuda başkasında olmayan, sadece belli bir kişiye ait olan şey

Özgül: Yalnızca ona özgü olan

Özgün: Hiç kimseye ve hiçbir şeye benzemeyen, eşsiz

Özgür: Köle olmayan, başkasına hesap vermeyen, hür yaşayan

Özinal: Özü inanç verici

Özinan: Özü inandırıcı

Özkan: Soylu bir kana sahip olan kişi

Özler: Hasret çeken, özlem hisseden kişi

Özmen: Özlü ve içten kişi

Özok: Özü ok gibi doğru olan kişi

Özsoy: Özü saf ve temiz olan soylu birey

Öztekin: Benzersiz şehzade, özü tek olan insan, başkasına benzemeyen

Öztunç: Karakteri tunç kadar sağlam olan, güçlü ve iradeli kişi

Öztürk: Hakiki Türk, kanına başka soydan kan karışmamış insan

P Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Pamir: Orta Asya'da yükseltilerle dolu kütle, yayla

Pars: Derisi benekli, yırtıcı ve güçlü bir hayvan

Pasin: Eski Türk oymaklarından birisine verilen isim

Pekcan: Cana yakın, sağlam dayanıklı, pek candan kişi

Peker: Sert ve yiğit özelliklere sahip olan asker

Pekin: Kuşkuya yer olmayacak kadar kesin

Pekiner: Kuşkuya yer vermeyecek kadar kesin davranan asker, yiğit

Pekşen: Çok şen

Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk

Polat: Su verilmiş demir, çelik, pek sert insan

Polatalp: Çelik yiğit

Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan

Polatkan: Çelik kan, sağlam kan

Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

Paker: Sert çehreli, çatık kaşlı

Pekalp: Çok güçlü, çok yiğit

Pektaş: Kaya gibi, güçlü taş

Pertev: Alev

Pozan: İçten, candan

Poyraz: Kuzeyden esen rüzgar

R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Raci: Dikkat, anlayış, sezgi

Rasin: Tamamı görünen ay, dolunay, beyaz ay

Raşit: Güvenilir, dürüst ve şüphe duyulmayan kişi

Refik: Ulu, yüce, büyük

Reha: Cana yakın ve candan olan insan

Renan: Kızıl kan

Reşat: Kahraman özelliklerine sahip cesur savaşçı

Reşit: Yiğit, cesur insan

Ruşen: Sabah, güneşin doğmasına yakın zaman

Rüçhan: Bir Türk boyu

Rayihan: Bir ülkeye ait bayrak

Rebi: İlkbahar

Rastan: Haklılar, doğrular

Rasih: Bir bilimde uzman

Rami: Uysal, boyun eğen

Rayet: Sancak, bayrak

S Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağlam: Kolay bozulmayan, dayanıklı, yıkılması güç olan. Karakteri ve yapısına kolay zarar verilemeyen

Salman: Kimsenin kölesi olmayan, özgür birey

Saltuk: Kendi başına bir varlığa ve anlama sahip olan

Sanalp: Ün ve şan sahibi yiğit

Sanberk: Sağlam bir üne sahip olan insan

Sancar: Türklerin eskiden beri kullandığı isimlerinden; kısa kama

Saner: Ünlü yiğit, tanınmış birey

Sanlı: Herkesçe tanınan, çok bilinmiş insan

Saran: Çevreleyen, etrafını saran, sevilen kişi

Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik

Sarper: Sert karaktere sahip olan dik başlı insan

Sarphan: Sarp kağan, sert yönetici

Saruhan: Sarı kağan, sarı han, Manisa'yı fethedip Saruhanlı Beyliği’ni kuran lider

Savaş: Çıkar çatışması yaşayan ya da birbirlerine düşmanlık besleyen iki grup arasındaki mücadele

Saygın: Etrafından saygı gören, insanların gıpta ile baktığı kişi

Sayhan: Çevresine saygı gösteren kağan, yönetici

Seçen: İyiyi kötüden ayırabilen, doğru seçimler yapabilen kişi

Seçkin: Seçilenler arasında en iyilerden biri olan, üst düzey

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit

Sel: Yağmurlardan ya da kar ve dolu yağışlarından sonra ortaya çıkan su baskınları

Selçuk: Küçük sel, tezcanlı insan

Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı

Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf

Sert: Karakterinden ödün vermeyen, yeri geldiğinde kırmaktan korkmayan

Seyhan: Adana’dan geçip Çukurova kıyılarında Akdeniz’e dökülen ırmak

Seyhun: Orta Asya'da yer alan bir ırmak

Sezgin: Sezme yetenekleri açısından donatılmış olan kişi

Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit

Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk

Soner: Son erkek çocuğa verilen isim, ondan sonrası olmayan asker, sonuncu yiğit

Sorkun: Bir tür söğüt

Soydan: İyi bir soydan gelen, soylu kişi

Soyer: Askerlik ve yiğitlik soylarında olan kişi

Soyhan: Kanında hanlık, kağanlık ve yöneticilik özelliklerini taşıyan kişi

Soykan: Soylu kana sahip olan

Soylu: Tanınmış, başarılı ve ünlü bir aileden gelen, güzel soya sahip olan

Sönmez: Sürekli hiç sönmeden yanan, etrafa ışık saçan

Sözen: Güzel ve iyi konuşabilen, hitap yeteneği kuvvetli insan

Sözer: Sözel yetenekleri güçlü, iyi konuşabilen asker

Süalp: Asker, yiğit

Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit

Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Şahin: Küçük kuşlarla karnını doyuran, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan

Şahinalp: Şahin kadar yiğit olan

Şan: Şöhretli, iyi tanınan, ünlü

Şanal: Adının her tarafta tanınması, ünlü olmak için çalışması beklenen kimse

Şanlı: Şan sahibi, şöhretli, ünlü birey

Şanlıbay: İyi bir üne sahip olan, saygınlık sahibi kişi

Şansal: Adını ve ününü her yere salan, duyurması beklenen

Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın

Şen: Neşeli, mutlu, hayatından hissettiği memnuniyeti etrafına yansıtan birey

Şener: Şen ve neşeli erkek, mutlu asker

Şenol: Her zaman şen olan, mutlu hisseden

Şensoy: Şen bir soydan gelen birey

Şimşek: Çok bulutlu ve yağmurlu havalarda, buluttan buluta veya yere elektrik boşalması esnasında oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz anlamda) çok hızlı kimse

Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için organize edilen aktivite

Şadan: Neşeli, mutlu

Şadi: Mutluluk

Şafak: Güneş doğmadan önceki aydınlık

Şati: Kıyı

Şehri: Terbiyeli, kibar kimse

Şenalp: Neşeli delikanlı

Şiran: Hisarlar, kaleler

Şiraz: Bir Türk müziği makamı

T Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Talas: Rüzgarın kaldırdığı toz ya da sert rüzgar, fırtına

Talay: Dal kadar ince ve ay kadar güzel

Talaz: Kasırga, dalga

Talu: İyi ve güzel, diğerlerinin yanında kendini belli eden, seçilmiş

Tamay: Ayın tamamen görünür hali, dolgun dolunay

Tamer: Tam anlamıyla yiğitlik özelliklerini yansıtan

Tamerk: Bütünüyle güçlü ve özerk olan

Tan: Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak

Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanay: Şafak vaktinde görünen ay

Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kişi

Tanbey: Şafak vaktinin beyi

Taner: Şafak kadar aydınlık ve yiğit olan kişi

Tanju: Yüce ve ulu yönetici, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar

Tankut: Şafak vaktinde gelen uğur, kutsal şafak vakti

Tansel: Şafak vaktinin seli

Tansoy: Şafak kadar güzel bir soya sahip olan kişi

Tansu: Şaşkınlık verecek kadar güzel olan şey, insanları kendine hayran bırakan doğaüstü ve olağandışı güzellikte olan

Tanyel: Şafak vaktinin yeli

Tanyer: Şafağın doğduğu yer

Taran: Geniş mekan, tarla

Tarhan: Soylu kimse, bey, damarlarında saygın insanların kanını taşıyan

Tarkan: Önceden bey ve vezir gibi anlamlarda kullanılan bir kelime; saygıdeğer kimse

Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan

Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun

Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun

Taylan: Boyu uzun olan ve yakışıklı olank işi

Tekin: Biricik, bir tane, eşi benzeri olmayan, şehzade

Teoman: Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası

Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını

Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu ve lideri Cengiz Han’ın asıl ismi

Timur: Demir kadar kuvvetli, önemli bir tarihi karakter

Tokcan: Açgözlü olmayan, doymuş kimse

Toker: Gözü gönlü tok yiğit

Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık

Tolonay: Dolunay

Tonguç: İlk çocuk, birinci evlat

Toprak: Dünyadaki canlı varlığının devamını sağlayan temel maddelerden biri

Toros: Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ

Toygar: Çayırkuşu, tarlakuşu

Tuna: Avrupa’nın Volga’nın ardından en uzun ırmağı

Tuncel: Tunçtan yapılmış el

Tuncer: Tunç kadar sağlam olan yiğit asker

Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen ve sert, zor zarar gören bir yapıya sahip olan koyu kızıl alaşım

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek ve arzu

Türkcan: Sevgili Türk

Türker: Yiğit Türk, er Türk

Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu kola mensup olan kişi

U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Uca: Erişilmesi güç olan, ulu, yüce ve yüksek

Uğur: İnsana iyilik ve şans getirdiğine inanılan kişi

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Ulu: Büyük ve erişilmesi güç olan erdemlere sahip kişi

Ulualp: Yüce yiğit, ulu insan

Ulubay: Yüce ve zengin bir kişi

Uluhan: Yüce kağan, büyük yönetici

Umay: Hint Okyanusu adalarında yer alan ve güvercin boyutunda olup Zümrüt yeşili kanatlara sahip olan, kemikle beslenen, üzerinde uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan bir çeşit masal kuşu

Umut: Umulan şey, ümit

Ural: Asya kıtasında yer alan bir sıradağ ve bu sıradağlardan çıkıp Hazar Denizi'ne dökülen bir ırmak

Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, kazanç, zafer

Uygar: Medeniyetin faydalarından yararlanıp içerisinde olduğu çağa uygun davranan kişi

Uygur: Sekizinci asırda Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk milleti ve bu millete mensup olan kişi

Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar

Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Ucaer: Yüce yiğit

Uçhan: Sınırda hüküm süren

Uğurtay: Uğurlu genç

Ulukaan: Yüce hükümdar

Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ülgen: Yüksek, yüce, ulu ve sağlam olan

Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç

Ünal: Ünlenmesi beklenen kişi

Ünalan: Ünlü insan, iyi bir isme sahip olan ve şöhretli kişi

Ünalp: Ünlü yiğit

Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse

Üner: Ünlü yiğit

Ünlü: Herkesin tanıdığı, şöhretli birey

Ünsal: Her yana adını duyurması beklenen

Ürkmez: Korkmayan

Ürün: Doğadan elde edilen faydalı şey

Üke: Şeref, haysiyet

Ülker: Boğa burcunun yıldızlarından biri

Ümit: Umut, bekleyiş

Ünaldı: Şöhret kazanan

Ünzil: Gönderilen, ihsan olunan

V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Varan: Ulaşan, giden

Varlık: Var olan şeylerin genel ismi

Vural: Vurup alan, istediği şeyi her türlü yolla elde edebilen

Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

Vakar: Ağırbaşlılık

Vefi: Sadık, vefalı

Vesim: Yüzü güzel olan

Verim: Bereket, istenen sonuç

Veli: Sahip olan, elde eden

Vefik: Yol arkadaşı

Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Yağan: Yağış

Yağız: Esmer, koyu buğday renginde tene sahip olan kişi

Yağızalp: Esmer yiğit, kara asker

Yalazalp: Yalım gibi yiğit

Yalçın: Dik, kaygan, sarp

Yalçıner: Sarp ve yiğit kimse

Yalın: Süssüz, çıplak, içine fazla bir şey katılmamış, temiz

Yalınalp: Sade, temiz ve katışıksız yiğit

Yamaç: Popüler erkek isimlerinden birisi. Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı taraf.

Yaman: İşini bilen, kurnaz ve becerikli kişi

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yavuzalp: Korku duygusundan nasibini almamış, korkusuz yiğit

Yenal: Düşmanı ya da rakibini yenerek alması gerektiğini alan

Yener: Galip; oyun, savaş ya da başka bir mücadelede rakibini yenerek üstünlük kuran

Yengi: Zafer, utku, üstünlük hali

Yetkin: Gereken olgunluğa ulaşmış kişi

Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yıldıray: Etrafına ışık saçan ay

Yıldırım: Bir çeşit doğa olayı

Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri

Yiğitcan: Yürekli ve güçlü kişi

Yurdakul: Yurda hizmet eden, vatana kul olan kişi

Yüce: Büyük, erişilemez, yükseklerde olan

Yüksel: Yükseklerde olan, ilerleyen

Yadigar: Birine ait eşya, hatıra

Yağın: Yağmur

Yağızhan: Esmer han

Yalaz: Alev

Yoldaş: Arkadaş

Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Zafer: Düşmanı yenme ve mağlup etme hali, galibiyet

Zahit: Parlayan, ışık saçan yıldız

Zekai: Zeka ile alakalı

Zeki: Anlama ve kavrama yetileri açısından güçlü olan

Zihni: Akılla ilgili

Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan kişi

Zade: Oğul

Zakir: Zikreden

Zal: Mitolojide bir savaşçı

Zeren: Zeki, akıllı

Zülal: Tatlı, lezzetli su

Zorbey: Zorlu erkek, savaşçı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön