HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Feragatname nedir, ücreti ne kadar? Araç devri feragati nasıl yapılır?

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir ve farklı alanlarda kullanılabilir. Bazı kelimeler resmî kurumlarda ya da işlemlerde de kullanılır. Feragat kelimesi de bu kelimelerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının resmî işlemlerde ve kurumlardaki haklarının durumlarını ifade etmek için feragat kelimesi kullanılabilir. Bu kelimenin resmî durumlarda kullanılması ve geçerliliği çeşitlilik göstermektedir. Araç devri feragati nasıl yapılır?

Feragatname nedir, ücreti ne kadar? Araç devri feragati nasıl yapılır?

Feragat kelimesi Arapçadan Türkçeye yerleşmiştir ve kişisel bir anlamı vardır. Kişilerin kendi istekleri doğrultusunda, sahip olduğu haklardan vazgeçmesi anlamına karşılık gelir. Bu kelime bazı atasözlerinde, deyimlerde ve birleşik fiillerde de kullanılabilir. Ancak resmî kurumlarda ve işlemlerde kullanım alanı da olan bir kelimedir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Feragatname nedir?

Feragat kelimesi, halk arasında sıklıkla ilk anlamı ile ve kişisel durumları ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Herhangi bir konuda hakkı olan bir kişinin mevcut hakkından kendi isteği doğrultusunda vazgeçmesi anlamına gelir. Name ise belge, yazılı kağıt demektir. İki kelimenin birleşimi ile oluşan feragatname kelimesi kişinin kendi isteği ile sahip olduğu haktan vazgeçtiğini kanıtlayan bir belgedir.

Kişiler feragatname aracılığı ile araç devredebilir, miras hakkından vazgeçebilir ya da farklı anlaşmalarda bulunan mevcut haklarını reddedebilir. Feragat ettiği hakkı, malı ya da parayı devretmek için ilgili ve yetkili olan resmi kurum ya da kuruluşa feragatname verilmelidir. Miras feragatname örneği, araç devir işlemi için verilecek olan feragatnameden farklı olarak düzenlenir. Kişiler, bir mirastaki hakkından feragat etmek istedikleri zaman bu isteği bir belge ile resmileştirmelidir. Sözlü olarak yapılan feragat resmi olarak kabul edilmez.

Mirasçı olan kişiler, miras bırakan kişinin ölmediği durumlarda, hakları olan mirastan feragat edeceklerse miras bırakan kişi ile bir feragat sözleşmesi yapmalıdır. Tam feragat edecek olan mirasçı resmi kabul edilen feragatnameyi beyan ettiği anda tüm miras haklarından da vazgeçmiş olur.

Araç devri feragati nasıl yapılır?

Feragatname ile araç devri işlemi gerçekleştirebilmek için noter huzurunda feragatname düzenlenmesi gereklidir. Tüm işlemler noterde yapılmalıdır ve adı geçen tüm kişiler kimlik belgeleri ile birlikte noterde hazır bulunmalıdır. Devredilecek ya da vazgeçilecek haklar için feragatname örneği işlemin türüne göre değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda araç miras mallarından biridir.

Eğer araç tek bir kişi ismi için tescil edilecekse diğer araç varisleri ile birlikte notere gidilir ve miras kalan araç için feragatname alınır. Yapılacak olan bu işlem için kimliklerin asılları gereklidir. Kişilerden fotoğraf istenmez. Bir araç miras kaldığında takip edilecek adımlar şu şekildedir:

  • Ölen kişi nüfustan düşürülür.
  • Noterden mirasçılık belgesi çıkartılır.
  • Miras kalan araç kimler adına tescil edilecekse tüm varisler noterde bir arada l-olmalıdır.
  • Aracın bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe verilir ve tüm belgelerin kopyaları teslim edilir.
  • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinden veraset yazısı, feragatname, miras belgesi, kimlik asılları, ruhsat alınır ve emniyet trafik tescil şubesine başvurulur.
  • Aracın ruhsatı, feragatname, kimlik, miras belgesi, ÖTV yazısı ile notere başvurularak araç intikali işlemi yaptırılır.

Feragatname ücreti ne kadar?

Feragatname noter ücreti dönem dönem değişiklik göstermektedir ve sabit değildir. Her yıl değişen feragatname ücretleri 2023 yılı için de farklıdır. Ücretlerin güncel hâli noterden bizzat ya da telefon aracılığı ile öğrenilebilir. Tüm noter işlemleri tarifeleri ayrıca noterliklerin resmi internet sitelerinde de yer almaktadır. Noterde hazırlanması gereken feragatname miras için veriliyorsa geçerlilik süresi beş yıldır. Resmi olarak feragatname düzenleyerek mirastan vazgeçen kişi için mirası kalan kişiden daha önce ölmüş gibi işlem yapılır. Tam feragatte bulunan mirasçı, bir daha mirasçı olma hakkı elde edemez.

En Çok Aranan Haberler