HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Hadîd suresi 3. ayet tefsiri ve meali nedir? Hadîd suresi 3. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim, İslam dini için yol gösterici bir kitaptır. Bu kitapta yer alan surelerin Müslümanlar tarafından mutlaka okunması gerekir. Ayrıca ayetlerin ne anlama geldiğini bilmek de önemlidir. Hadîd suresi de Kur'an’da yer alan ve İslam dini için önemli olan bir suredir. Allah’ın bazı sıfatları ve ona iman etmenin gerekliliği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Peki, Hadîd suresi 3. ayetinin anlamı nedir, faziletleri nelerdir, tefsiri ve meali nedir?

Hadîd suresi 3. ayet tefsiri ve meali nedir? Hadîd suresi 3. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

 • Hadîd suresi 3. ayet nasıl okunur?
 • Hadîd suresi 3. ayet ne anlama gelir?
 • Hadîd suresi 3. ayet tefsiri nedir?
 • Hadîd suresi 3. ayet fazileti nedir?
 • Hadîd suresi 3. ayet kaç defa okunmalı?
 • Hadîd suresi 3. ayeti niçin okunur?

Kur'an’da 57. sırada yer alan Hadîd suresi, toplam 29 ayetten oluşur. Bu surede geçen Hadîd kelimesi sureye adını vermiştir ve sözcüğün anlamı demir demektir. Müslümanlar tarafından sıkça okunan Hadîd suresi, Allah’a ibadet etmenin önemini vurgularken Hristiyanlığın ruhban anlayışına eleştiri getirir. Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. İsa peygamberleri de içerir. Hadîd suresinin 3. ayeti ise faziletli olması ile bilinir. Hadîd suresi 3. ayet ise bütün dileklerin ve hacetlerin kabulü için mutlaka okunmalıdır. Bu yüzden de bu ayetin Müslümanlar için önemi oldukça büyüktür.

Hadîd suresi 3. ayet nasıl okunur?

Hadîd suresi 3. ayet okunuşu, ayetin kısalığından dolayı oldukça kolaydır. Hem Arapça yazılışı hem de Türkçe okunuşu rahatlıkla öğrenilebilir. Hadîd suresi 3. ayet Arapça olarak aşağıdaki gibi yazılır:

hadid3

Arapça okumayı bilmeyenler için ayetlerin Türkçe okunuşları daha çok öne çıkar. Hadîd suresi 3. ayet Türkçe okunuşu da şu şekildedir:

 • Huve-l-evvelu vel-âḣiru ve-zzâhiru velbâtin(u)(s) ve huve bikulli şey-in ‘alîm(un)

Hadîd suresi 3. ayet ne anlama gelir?

Müslümanlar için ayetlerin kendisi kadar mealleri de önemlidir. Bu sayede o ayette ne denmek istediği daha iyi anlaşılabilir. Hadîd suresi 3. ayet anlamı da mutlaka öğrenilmelidir. Hadîd suresi 3. ayet meal olarak şudur:

 • O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.

Hadîd suresi 3. ayet tefsiri nedir?

Hadîd suresi 3 ayet Türkçesi sayesinde ayetin anlamı öğrenilse de yeterli bilgiyi edinmek mümkün olmayabilir. Çünkü bu ayetlerin ardından yatan daha derin anlamlar vardır. Bu anlamları öğrenmek için de tefsirlerini okumak gerekir. Hadîd suresi 3. ayet tefsiri aşağıda yazılır:

3. âyette zikredilen “evvel, âhir, zâhir, bâtın” isimleri Hz. Peygam­ber’in, Allah’ın doksan dokuz isminin sayıldığı “esmâ-i hüsnâ” ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır: “Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur...” (Müslim, “Zikr”, 61; Tirmizî, “Da‘avât”, 19). Bunların anlamları kısaca şöyledir: a) Evvel: Allah Teâlâ kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O, her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır. b) Âhir: Allah Teâlâ bâkidir, ebedîdir; varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O’na ulaşmak üzere vardır. c) Zâhir: Allah Teâlâ’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir. d) Bâtın: O’nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O’nu göremez, akıllar O’nu idrak edemez, muhayyileler O’nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder (bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Âhir”, “Bâtın”, “Evvel” maddeleri, DİA, I, 542, V, 187, XI, 545). Âyeti “O evveldir, âhirdir, zâhirdir, bâtındır” veya “O evvel, âhir, zâhir ve bâtındır” şeklinde de çevirmek mümkündür; meâlde, “ve” bağlaçlarının rolüyle ilgili olarak Zemahşerî’nin yaptığı açıklama (IV, 63-64) esas alınıp bu isimlerden ilk ikisiyle son ikisi arasındaki bağı belirginleştiren bir tercüme yapılmıştır. İbn Âşûr ise bu yaklaşımı isabetli bulmaz (bk. XXVII, 363; bu konudaki bazı mâna incelikleri ve kelâm problemleri hakkında bilgi için bk. Râzî, XXIX, 209-214; Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istivâ etmesi hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54; “gökten inen ve ona yükselen” ifadesi için bk. Sebe’ 34/2; Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Âl-i İmrân 3/27). (Kaynak: Kur'an Yolu)

Hadîd suresi 3. ayet fazileti nedir?

Hadîd suresi 3 ayet fazileti ve sırları ile öne çıktığı için bu ayet oldukça araştırılır. Bu faziletler şöyle sıralanabilir:

 • Bütün hayırlı hacet ve isteklerin kabul olması için Hadîd suresi 3. ayetin okunması gerekir.
 • Bir muradın olması için Hadîd suresi 3. ayetin okunması buyrulmuştur.
 • Hadîd suresi 3. ayeti okuyan kişilerin Allah’ın izniyle dilekleri kabul olur.

Hadîd suresi 3. ayet kaç defa okunmalı?

Hadîd suresi 3. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin sorduğu bir sorudur. Bu ayeti 540 defa okumanın, dilek ve isteklerin kabul olmasında etkili olduğu söylenir. Okuma sonunda 7 ya da 100 defa salavat getirilmesi gerekir.

Hadîd suresi 3. ayeti niçin okunur?

Hadîd suresi 3. ayetin hangi durumlarda okunması gerektiği Müslümanlar tarafından araştırılır. Şüpheden ve vesveseden uzak durmak, Allah’a ve peygamberlere iman etmek, sıkıntılardan kurtulmak ve gücü artırmak için Hadîd suresi okunabilir.

ChefGPT


En Çok Aranan Haberler