HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur, faziletleri nelerdir? Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

Halk dilince “lev enzelna” olarak geçen Haşr suresi, sabah ve akşam namazlarından sonra tesbihat yaparken okunur. Müslümanlar için çok önemli olan Haşr suresinin son 4 ayetinde Allah’ın 15 ismi zikredilir. Bu surede Hz. Muhammed’in ve ahşabının Medine’de yaşarken Nasdioğulları ile yaptıkları anlaşma anlatılır. Nasdioğlu’nun bu anlaşmaya uymayıp Mekkeli müşrikler lehine ittifak yaparak Müslümanları ortadan kaldırmaya çalıştığına değinilir. Haşr suresi son 4 suresi ne için okunur?

Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur, faziletleri nelerdir? Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İçindekiler

 • Haşr suresi son 4 ayet nedir?
 • Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu nasıldır?
 • Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur?
 • Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri nedir?

Kuran-ı Kerim’de 59. Sırada yer alan Haşr suresi, iniş sırası olarak ise 101. Suredir. Medine döneminde inen bu sure, toplam 24 ayetten oluşur. İkinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Sözcüğün anlamı ise toplamak demektir. Haşr suresinin son 4 ayetine Hüvallahüllezi de denir. Bu kelimenin anlamı ise toplayıp sürmedir. Haşr suresinin Uhud Savaşı’ndan sonra indirildiğine inanılmaktadır. Bu duanın 3 kere okunmasının, kişiye büyük müjdeler getireceğine, hastalıklardan kurtulmaya ve maddi-manevi dertlerin ortadan kalkmasına yardım edeceği söylenir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Haşr suresi son 4 ayet nedir?

Haşr suresi son 4 ayet, hem Arapça yazılış hem Türkçe okunuş hem de anlam olarak merak edilir. Çok önemli faziletlere de sahip olduğu için her Müslüman’ın mutlaka bilmesi gerekir. Haşr suresinin son 4 ayetinin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

0 (2)

Haşr suresi son 4 ayeti okunuşu nasıldır?

Haşr suresinin son 4 ayetinin nasıl okunması gerektiği merak edilir. Meleklerin duasını kazanmak için okunması gereken Haşr suresi son 4 ayeti Türkçe olarak şu şekilde okunur:

 • Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne 'alâ cebelin leraeytehu ḣâşi'an mutesaddi'an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le'allehum yetefekkerûn(e)
 • Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) 'âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)
 • Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l'azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi 'ammâ yuşrikûn(e)
 • Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l'azîzu-lhakîm(u)

Haşr suresi son 4 ayet anlamı şu şekildedir:

 • Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.
 • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.
 • O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
 • O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.

Haşr suresi son 4 ayeti ne için okunur?

Haşr suresinin son 4 ayeti, Müslümanların bilmesi gereken dualardandır. Çünkü bu duayı okuyan kişiler meleklerin duasını kazanır. Zihin açıklığı, dünya ve din işleri ile ilgili her türlü kötülüğe karşı korunmak, hastalığa şifa bulmak için bu 4 ayetin okunması gerekir. Ayrıca kendinde sihir ve büyü bulunan kişilerin Haşr suresinin 22.-24. Ayetlerini okuyup yüzüne ve bütün bedenini sıvazlarsa sihir ve büyüden kurtulabilir.

Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri nedir?

Halk arasında çok bilinen ve merak edilen Haşr suresi son 4 ayetinin fazileti ve sırları, oldukça önemlidir. Haşr suresi son 4 ayetinin faziletleri:

 • Haşr suresinin son 4 ayetini okuyan kişiler, aynı gün içinde ölürse şehit olarak sayılır.
 • Haşr suresini okumanın, geçmiş ve gelecekteki işlenecek tüm günahların Allah tarafından affedileceği söylenir.
 • Kişi sabahladığında Haşr suresinin son 4 ayetini 3 kere okursa, o gün içinde ölürse cenneti kendine vacip kılar.
 • Haşr suresinin son 3 ayetini okumanın, dua ve tövbe etmek için 70.000 melek görevlendirildiği söylenir.
 • Her türlü meşru gereklilik için 3 kere Haşr suresinin okunması gerekir.

En Çok Aranan Haberler