HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yûnus suresi 81. ayet tefsiri ve meali nedir? Yûnus suresi 81. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’i ve İslam dinini daha iyi anlamak için surelerin hepsini okumak ve bunların anlamını araştırmak gerekir. Bu sayede İslam dininin gereklilikleri kavranabilir ve faziletler hakkında da bilgi edinilebilir. Kuran-ı Kerim’in en merak edilen surelerinden biri de Yûnus suresidir. Pek çok erkek çocuğa ismini veren bu surenin özellikle 81. ayeti ön plana çıkar. Çünkü büyüye ve sihre karşı etkili olduğuna, bunları yok ettiğine inanılır. Yûnus suresi 81. ayet tefsiri ve meali nedir?

Yûnus suresi 81. ayet tefsiri ve meali nedir? Yûnus suresi 81. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

 • Yûnus suresi 81. ayet nasıl okunur?
 • Yûnus suresi 81. ayet ne anlama gelir?
 • Yûnus suresi 81. ayet tefsiri nedir?
 • Yûnus suresi 81. ayet fazileti nedir?
 • Yûnus suresi 81. ayet kaç defa okunmalı?
 • Yûnus suresi 81. ayeti niçin okunur?

Faziletleri ile ön plana çıkan Yûnus suresi, 109 ayetten oluşur. İniş sırasında göre 51. ve kitapta 10. sırada yer alan suredir. Bu surenin yalnızca 40, 94, 95 ve 96. ayetleri Medine, diğer ayetleri ise Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin içinde yer alan Yûnus kıssası da bu süreye ismini vermiştir. Temelde surenin anlattığı konu ise Allah’ın rahmetinin gazabına daha üstün olduğudur. Çok önemli bir konuya değinen Yûnus suresi 81. Ayet ise her müminin bilmesi gereken ayet-i kerimeler arasında yer alır.

Yûnus suresi 81. ayet nasıl okunur?

Yûnus suresi 81. ayet okunuşu nasıldır diye araştırma yapanlar, bu ayetin kısa olduğunu görebilir. Bu yüzden de oldukça rahat bir şekilde ezberlenebilir. Yûnus suresi 81. ayet Arapça yazılışı ve okunuşu aşağıda verilmiştir:

yunus81

Yûnus Suresi 81. ayet Türkçe okunuşu da bu sureyi ezberlemek isteyenler tarafından sıkça dile getirilir. Türkçe okunuş olarak da şöyledir:

 • Fe lemmâ elkav kâle Mûsâ mâ ci'tumbihis sihr (sihru), innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn (mufsidîne)

Yûnus suresi 81. ayet ne anlama gelir?

Yûnus Suresi 81. ayet anlamı, her Müslüman’ın bilmesi gereken önemli dini konulardan biridir. Çünkü bu ayet, büyüden ve sihirden korunmak ve bunları yok etmek için etkilidir. Yûnus Suresi 81. ayet meal Türkçe olarak aşağıdaki gibidir:

 • Onlar hünerlerini ortaya koyunca Mûsâ şöyle dedi: “Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez.

Yûnus suresi 81. ayet tefsiri nedir?

Yûnus Suresi 81 ayet Türkçesi ve tefsiri sayesinde bu ayetin ne anlatmak istediği daha net bir şekilde kavranabilir. İster ayetin kendi başına tefsirine, ister diğer ayetlerle tefsirine bakarak değindiği konular hakkında bilgi sahibi olunabilir. Yûnus suresi 81. Ayet tefsiri şudur:

Mekkeli müşrikler tarafından bilinmekte olan Hz. Mûsâ ile Firavun arasındaki mücadelenin öyküsü Kur’an’ın birçok yerinde değişik yönleriyle ele alınmış, bir yandan bu kıssadan alınacak ibretlere dikkat çekilmiş, diğer yandan da daha çok İsrâiloğulları’nca aktarılagelen yanlış bilgiler düzeltilmiştir.

Burada, Hz. Mûsâ’nın, kardeşi Hz. Hârun’la birlikte Firavun’a ve çevresindeki ileri gelenlere açık kanıtlarla gönderildiği belirtilmekte, halktan söz edilmemektedir. Bunu –tarihî bilgiler ve Kur’an’da yer alan açıklamalar ışığında– o dönemde halkın korkunç bir baskı altında bulunmasıyla izah etmek mümkündür. Firavun’un İsrâiloğulları’nın erkek çocuklarını tek tek katlettirdiği bir dönemde, Hz. Mûsâ’nın bizzat onun sarayında ve himayesinde büyütülmüş olması bile başlı başına bir mûcize ve ilâhî iradenin mutlak gücünün açık bir göstergesi olduğu halde, günaha gömülmüş olmaları bu gerçeği görmelerini önlemiş ve iman çağrısını kabullenmeyi kibirlerine yedirememişlerdi. Hz. Mûsâ’nın getirdiği mûcizeleri “sihir” diye itham etmeleri bile aslında bunlardan büyülenmiş gibi etkilendiklerinin ipuçlarını veriyordu. Fakat asıl engel, ellerinde tuttukları nüfuz ve gücün kendilerinden alınması endişesiydi. Güya atalarından aldıkları emanete sahip çıkarak muhafazakâr bir tavır sergilemeye çalışırken dahi “Bu yerde egemenlik ve nüfuz ikinizin olsun diye mi?” sözleriyle gerçek rahatsızlıklarını açığa vurmuş oluyorlardı. Böyle bir durumda yapılan çağrının gerçekliği üzerinde düşünmek yerine ne kadar ön yargılı olduklarını açıkça muhataba hissettirip mâneviyatını kırmak ve onun bu çabadan vazgeçmesini sağlamak en kestirme yol olabilirdi. Nitekim “Biz ikinize de inanacak değiliz” diyerek bunu denediler. Fakat sihrin çok revaçta olduğu böyle bir ortamda hem Mûsâ’nın getirdiklerini sihir olarak niteleyip hem ondan üstününü ortaya koyamamak Firavun’u kendi kamuoyu önünde küçük düşürecekti. Bu sebeple ülkesindeki en hünerli sihirbazları toplatıp Mûsâ’ya dersini vermelerini istedi. Ne var ki asıl sihir işte o büyücülerin ortaya koyduğuydu ve Allah’ın yardımıyla Hz. Mûsâ’nın gösterdiği mûcizeler karşısında bunların ipliğinin pazara çıkması kaçınılmazdı. Başka sûrelerde açıklandığı üzere, Mûsâ’nın mûcizeleri karşısında ilk etkilenenler de bizzat o ünlü sihirbazlar oldu (sihir hakkında bk. Bakara 2/102; Hz. Mûsâ’nın mûcizeleri ve Firavun tarafından düzenlenen sihir yarışmasının daha geniş anlatımı için bk. A‘râf 7/106-126).

Yûnus suresi 81. ayet fazileti nedir?

Yûnus suresi, Kuran-ı Kerim’de çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü faziletleri ile ön plana çıkar. Bu nedenle Yûnus Suresi 81 ayet fazileti ve sırları, müminlerin öğrenmek istediği konulardandır. Yûnus surenin faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Bu sureyi okuyanlar için Hz. Yunus’u onaylayan ve yalanlayaların ve Nil Nehri’nde boğulan firavunların on katı kadar sevap yazılır.
 • Yûnus suresini iki ya da üç ayda bir okuyan kişiler, cahil kalma korkusundan uzaklaşır.
 • Yûnus suresini okumak ya da yanında taşımak, gök yerin üstüne kapansa bile kişinin Allah tarafından yaratılan çıkışa ve kurtuluşa ulaşacağını söyler.

Yûnus suresi 81. ayet kaç defa okunmalı?

Bir surenin faziletinin gerçekleşmesi için kaç defa okunması gerektiği merak edilir. Çünkü her sure ve fazilet için bu farklıdır. Yûnus Suresi 81. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye de merak edilir. Düşman şerrinden korunmak isteyenler bu sureyi 21 defa okumalıdır. Saralı bir hastaya Yûnus suresinin 59. Ayeti okunursa, o hasta Allah’ın izniyle şifa bulur. Gönül darlığı çeken kişilerin Besmeleyle birlikte Yûnus suresinin 57. Ayetini okuması gerekir. Sihri ve büyüyü ortadan kaldırmak için ise Yûnus suresi 80, 81 ve 82. ayetleri sürekli olarak okunmalıdır.

Yûnus suresi 81. ayeti niçin okunur?

Yûnus suresinin okunmasını gerektiren pek çok durum vardır. Örneğin ruhsal sıkıntılardan kurtulmak, maddi ve manevi hastalıklara şifa bulmak, büyü ve sihirden kurtulmak için Yûnus suresine başvurulur. Ayrıca para kazanıp kısa sürede zengin olmak için de Yûnus suresi 81. Ayet-i kerimeyi taşımak çok önemlidir.


Express

En Çok Aranan Haberler