HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Hûd suresi 6. ayet tefsiri ve meali nedir? Hûd suresi 6. ayeti okunuşu ve anlamı

Müslümanların yol göstericisi ve kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure yer alır. Bu surelerdeki ayetler, İslam dini ile ilgili önemli bilgiler anlatır. Hûd suresi de Kur'an’da yer alan önemli surelerden biridir. Adını Hûd peygamberden almış olup tevhid inancı, öldükten sonra diriliş, peygamberler ve cezalar anlatılır. Hûd suresinin 6. ayeti ise faziletlidir ve okunuşu merak edilir. Peki, Hûd suresi 6. ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Hûd suresi 6. ayet tefsiri ve meali nedir? Hûd suresi 6. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

 • Hûd suresi 6. ayet nasıl okunur?
 • Hûd suresi 6. ayet ne anlama gelir?
 • Hûd suresi 6. ayet tefsiri nedir?
 • Hûd suresi 6. ayet fazileti nedir?
 • Hûd suresi 6. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 11. suresi olan Hûd suresinde toplam 123 ayet bulunur. Mekke’de indirilen bu surede Nuh tufanı oldukça geniş anlatılmıştır. İslam dünyası açısından önemli ayetler içermekle birlikte Hûd, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa peygamberlerin hikâyelerine yer verilmiştir. Bu surenin içeriği ise Yûnus suresinin devamı olarak nitelendirilir. Hz. Muhammed’in bu sureyle ilgili “Hûd suresi beni ihtiyarlattı” sözü bilinmektedir. Hûd suresinin 6. ayetinin okunuşu, meali, tefsiri ve faziletleri ise merak edilmektedir.

Hûd suresi 6. ayet nasıl okunur?

Hûd suresi 6. ayet okunuşu Müslümanların mutlaka öğrenmesi gereken bir şeydir. Faziletli bir ayet olduğu için çeşitli durumlarda okunmalıdır. Hûd suresi 6. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

hud6

Arapça yazılışı ile birlikte Türkçe okunuşu da önemlidir. Arapça okumayı bilmeyenler Hûd suresi 6. ayet Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti ezberleyebilir. Oldukça kısa olan Hûd suresi 6. ayetin Türkçe olarak okunuşu şöyledir:

 • Vemâ min dâbbetin fî-l-ardi illâ ‘ala(A)llâhi rizkuhâ veya’lemu mustekarrahâ vemustevde’ahâ(c) kullun fî kitâbin mubîn(in)

Hûd suresi 6. ayet ne anlama gelir?

Hûd suresi 6. ayet anlamı Allah’ın rızkının büyüklüğünü anlatır. Bu ayetin anlamını bilmek, en az ayetin kendini bilmek kadar önemlidir. Hûd suresi 6. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

 • Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır.

Hûd suresi 6. ayet tefsiri nedir?

Hûd suresi 6 ayet Türkçesi sayesinde ayet hakkında bilgi alınabilir. Ancak ayetin ardından yatan derin anlamı kavrayabilmek için tefsirini okumak gerekir. Hûd suresi 6. ayet tefsiri şöyledir:

Allah Teâlâ burada, insanlar dahil yeryüzündeki bütün canlıların rızıklarını yaratmanın kendine ait bir iş olduğunu vurgulayarak önceki âyetin anlamını pekiştirmektedir. Bir sonraki âyette buyurulduğu üzere gökleri ve yeri yaratan O olduğu gibi, yeryüzünde sürünen, hareket eden, ayaklarıyla yürüyen, sularda yüzen, gökyüzünde uçan veya başka şekillerde hareket eden büyük, küçük, görülebilen ve görülemeyen bütün canlıları yaratan (krş. en-Nûr 24/45) ve rızıklarını iradeleri vasıtasıyla veya kendi iradesiyle ulaştıran yine O’dur. O, yer küresini bu canlıların rızıklarını karşılayacak biçimde yarattığı gibi, her türe münasip rızıkları da yaratmıştır. Canlıların yapılarını, rızıklarını elde edecek şekilde yaratmış, besinleri temin etmeleri için bazılarına akıl ve irade gücü, bir kısmına da yalnızca içgüdü vermiştir.

Allah’ın rızkı tekeffül etmesi “canlıların rızıklarını kazanmak için hiçbir çaba harcamalarına gerek olmayacağı” şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah insanlara akıl ve irade, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Öteki canlılar rızıklarını elde etmek için içgüdülerini kullandıkları gibi insanlar da akıl, irade, ruhsal ve fiziksel yeteneklerini kullanmak durumundadırlar.

Meâlinde “halen bulunduğu yer” diye tercüme ettiğimiz müstekar ve “emanet olarak konulacağı yer” diye tercüme ettiğimiz müstevda‘ kelimelerinden birincisi müfessirler tarafından –insan göz önüne alınarak– “canlının bu dünya üzerinde bulunduğu yer”, ikincisi ise yeryüzündeki istikrarından önce “babanın sulbünde veya ananın rahminde bulunduğu yer” yahut müstekar, “hayatta iken bulunduğu yer” müstevda‘ ise “öldükten sonra konulacağı yer” olarak açıklanmıştır (bk. Râzî, XVII, 186; Ateş, IV, 294; bu kavramlarla ilgili bizim yorumumuz için bk. En‘âm 6/98).“Apaçık kitap”, tefsirlerde Allah’ın ezelî ilmi veya levh-i mahfûz olarak yorumlanmıştır (bk. Râzî, XVII, 186; Elmalılı, IV, 2758). İnsan hayatı görünürde durgun, gerçekte akan büyük bir nehir gibidir. Bir noktadan aynı su iki kere geçmez; her an yer değiştirir; aynı yer durur gibi gözüktüğü için müstekar (karargâh), terkedildiği ve başkasıyla değiştirildiği için müstevda‘ (konulup göçülen yer) niteliğini taşımaktadır. Buna göre yukarıda anlatılanların tamamı Allah’ın ilminde mevcuttur. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 148-151)

Hûd suresi 6. ayet fazileti nedir?

Faziletli bir ayet olarak bilinen Hûd suresi 6. ayet, Müslümanlar için önemlidir. Bu sayede bu ayeti hangi durumlarda okumaları gerektiğini daha iyi bilebilirler. Hûd suresi 6 ayet fazileti ve sırları sayesinde Müslümanlar bu ayetten faydalanabilir. Hûd suresinin faziletleri arasında şunlar yer alır:

 • Hûd suresini okuyan kişilere, bu surede geçen peygamberlere inananlar ve inanmayanlar sayısınca ruhen ve fiziken mutluluk verilir.
 • Bu sureyi okuyanlar kıyamet gününde Allah katında makbul tutulur ve sevap kazanır.
 • Kazaya karşı güvence elde etmek için Hûd suresinin okunması buyrulmuştur.
 • Zalimden intikam almak için Hûd suresinin okunması söylenmiştir.
 • Hûd suresini yazıp yanında taşıyan kişilere Allah tarafından güç verilir.
 • Alim kimselerin şerrinden korunmak için Hûd suresi okunmalıdır.

Hûd suresi 6. ayeti niçin okunur?

Hûd suresi 6. ayetin hangi durumlarda okunması gerektiği merak edilir. Bu sure Allah’ın rızkının büyüklüğünü anlattığı için çok önemlidir. Kıyamet gününde said olmak, sayısız derecede ihsan olunmak, kazaya ve belaya karşı korunmak, savaşta mağlup olmamak, yolculuk sırasında yırtıcı hayvanlardan ve tehlikeden korunmak için Hûd suresi okunabilir.

Youtube


En Çok Aranan Haberler