HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KADİR GECESİ İBADETLERİ nelerdir? İşte Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri...

Kadir Gecesi ibadetleri, duaları, namazları, tesbih ve zikirleri İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu hayırlı gece sebebiyle internette araştırılıyor. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Kadir Gecesi'nde ne yapılır, hangi ibadetler edilir? İşte Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri...

KADİR GECESİ İBADETLERİ nelerdir? İşte Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri...

Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri ile bu özel günde yapılması gereken ibadetler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olan bu özel günde birçok kişi ibadet edecek. Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri ile bu özel günde yapılması gereken ibadetler hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Kadir Gecesi duaları, namazları, tesbih ve zikirleri...

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Kadir Gecesi yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirilebilir.

Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını belirtti:

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır: "Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu nedenle müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı için iki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" dedikten sonra 100 kez İşrah suresi, 100 kez de Kadir suresi okunur.

Öte yandan kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılınmalıdır.

Çünkü; Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. 1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi, 3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU


İnşirah suresi: "İnşirah Suresi Hz. Muhammed'e ve onun üzerinden tüm Müslümanlara seslenmektedir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde geçtiği üzere Allah insanları açlık ve korkuyla sınar. Bununla birlikte bazı kullarına rızkını bolca, bazılarına kısarak verir. İnşirah Suresinin ilk 4. ayeti muhatap olarak Hz. Muhammed'i alır. Onun göğsünün genişletildiği ve üzerindeki ağır yükün kaldırıldığından bahsedilir. Sonraki dört ayette ise zorluklardan, sıkıntılardan sonra mutlaka bir kolaylığın getireceğinden bahsedilir."

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

İnşirah Sursi ile ilgili Diyanet tarafından yayımlanan meal şu şekildedir:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar."

KADİR SURESİ OKUNUŞU

"Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

  1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

  2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

  3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

  4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

  5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr."

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Kadir Suresi hakkında Diyanet tarafından yayımlanan meal şu şekildedir:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

  2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

  3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

  4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

En Çok Aranan Haberler