HABER

Küresel kadın politikaları İstanbul’da tartışılacak

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nce (AU-TOKAMER) organize edilen, Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Sosyalist Enternasyonal Kadın Birimi (SIW) ve Woman TV destekleriyle düzenlenen 2.

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nce (AU-TOKAMER) organize edilen, Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Sosyalist Enternasyonal Kadın Birimi (SIW) ve Woman TV destekleriyle düzenlenen 2. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi İstanbul’da gerçekleşecek.

DİSİPLİNLER ARASI OTURUMLAR DÜZENLENECEK

İlki 2015 yılında İstanbul'da yapılan ve 130'dan fazla bildiri sunumu ile başarı elde eden Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi’nin ikincisinde akademik bildirilerin sunulmasının yanı sıra kadın sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kadın sorunlarının tartışılacağı bir kadın zirvesi de düzenlenecek.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe yerleşkesinde 17-18 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak kongre, küresel arenada kadının her alanda daha iyi anlaşılması ve öncelikli konuların tartışılmasına fırsat verirken, disiplinler arası ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasını da sağlayacak. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen araştırmacılar ve akademisyenler, siyaset, hukuk, sağlık, istihdam, ekonomi, savaş, eğitim, insan hakları gibi konularda kadınlar bağlamında farklı bakış açıları sunacaklar. Kongre, bu konuların güncel durumları ile geleceğe yönelik öngörülerin bilimsel çerçevede değerlendirilip tartışılmasını da amaçlıyor.

SİYASETTEN SANATA KADIN KONUŞULACAK

Kongre’nin en büyük özelliği, kadının çağlar boyunca yeri ve aile içindeki öneminin hukuk, bilim, sanat, siyaset, kültür ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilecek ve disiplinler arası çalışmaları kapsayan bir içerikle ele alınacak olması. Kongre’de uluslararası değişik disiplinlerde araştırmacılar, akademisyenler ve ilan edilen konular ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlar bildiri, tebliğ ve araştırmalarını sunacaklar. Bu konuda çalışan bilim insanları bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi’ne 27 Aralık 2019 tarihine kadar özet gönderilebilecekler. Kongreye başvuru ve diğer bilgilere http://www.altinbas.edu.tr/wpgw/tr/adresinden ulaşılabilecek.

Kongrenin konu başlıkları ise şöyle açıklandı:

“Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın, Kadın ve Sivil Toplum (Feminist hareketler, STK'lar), Kadın ve İstihdam (Eşit ücret, haklar), Kadın Hakları ve Küresel Sözleşmeler (CEDAW, Pekin Deklarasyonu, İstanbul Sözleşmesi), Mülteci Kadınlar

Kadınlar ve Silahlı Çatışma, Kadınların Eğitimi ve Eğitimi (Eşit haklar, çocuk gelinler)

Kadın ve Sağlık, Kadın ve Sanat, Kadın ve Medya, Kadın ve Fiziksel Özerklik (Kadın sünneti, bekaret testleri), Kadın ve Kürtaj Politikaları, Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet (Kadın, Çocuk ve Erkek Hakları).”

Geri Dön