Kutadgu Bilig nedir? Yusuf Has Hacip kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutadgu Bilig’den alıntı yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Zirvesi yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig’den yaptığı bir alıntı ile sonlandırdı. Peki Kutadgu Bilig nedir? İşte Yusuf Has Hacip’in büyük eseri Kutadgu Bilig’in hakkında detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitaptan yaptığı alıntı...

Kutadgu Bilig nedir? Yusuf Has Hacip kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutadgu Bilig’den alıntı yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Zirvesi’nde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Kutadgu Bilig’den bir alıntı yaptı. Kutadgu Bilig nedir merak edenler için sadece Türk edebiyatının değil Türk dünyasının en önemli eserlerinden biriyle ilgili detayları sizin için derledik. İşte kısaca Kutadgu Bilig nedir sorusunun cevabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kutadgu Bilig’den yaptığı alıntı...

KUTADGU BİLİG NEDİR?

Kutadgu Bilig yani günümüz Türkçesi ile Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi kitabı, 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir. Türk dünyasının en önemli eserlerinden biri olan kitabın özellikleri şunlardır:

Kutadgu Bilig eserinin özellikleri:

 • Mesnevi tarzında ve aruz vezniyle yazılmıştır.
 • Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir.
 • Eski Türkçe olarak kabul edilen Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır.
 • Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.)
 • İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki bilinen ilk yazılı eserdir.
 • Allegorik ve didaktiktir.
 • Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.
 • 'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.
 • 18 ayda tamamlanmıştır.
 • Anlatılmak istenenler 4 sembolik kişilik üzerinden anlatılmıştır. Bunlar ; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu); Ögdülmiş (Akıl, zeka)
 • 6645 beyitten oluşan manzum bir eserdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KUTADGU BİLİG’DEN ALINTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Zirvesi’ndeki konuşmasını kitaptan yaptığı şu alıntı ile sonlandırdı:

“İnen yükselir, yükselen iner; parlayan söner ve yürüyen durur.
Her şey kendi kemâlini (olgunluğunu) bekler; tam kemâle erişince, tekrar zevale (yok olmaya) başlar.”
-- Kutadgu Bilig 1049-50

YUSUF HAS HACİP KİMDİR?

Karahanlı Devleti zamanında yaşamıştır. Temel eğitimini Balasagun'da almıştır. Kendisine önceden Balasagunlu Yusuf denilirken , sonrasında Has Hacib unvanını almıştır. Yusuf Has Hacib, Türk dili ve edebiyatı için temel bir eser olan Kutadgu Bilig (Kutlu kılan bilgi) kitabının yazarıdır. Kutadgu Bilig 6645 beyitlik bir eserdir.