HABER

Muharrem İnce, 24 Haziran seçim manifestosu açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. 'Onarım politikaları' dediği vaatlerini 5 ana sütuna dayandıran İnce, bunları şöyle sıraladı: Hukuk Sütunu, Demokrasi Sütunu, Ekonomi Sütunu, Dış Politika Sütunu, Eğitim Sütunu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı. İnce, Onarım politikalarının esas olarak 5 ana sütuna dayalı olduğunu söyledi. İnce, parlamenter sistemi işaret ederek, "İlk adım, OHAL'in kaldırılması olacaktır" dedi. Ekonomi vaatlerinde ise İnce, asgari ücreti 2200 lira yapacaklarını söyledi.

İşte Muharrem İnce'nin seçim manifestosu:

Sözde dünya lideri, her gün, her kanalda bağıra çağıra dünyayı tehdit ediyor. Tek bir adamın kaderi ile özdeş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirilebileceğini bilen uluslararası güçler keyifli bir şekilde ellerini ovuşturuyor.

Partili olmak ve kayıtsız biat etmek her şey için şart halinde getirildi. Devletin tüm kurumları bir tek kişinin tahakkümü altına sokuldu. Bilimle, tarih bilinci ile yönetilmesi gereken devlet, günübirlik politikalarla yönetilir hale geldi. Her kademedeki siyasi ya da bürokratik görevli hesap vermek yerine, yanıldık, kandırıldık, affedin demeyi alet edindi. Vahim manzaranın bilincinde olarak, aziz milletimizin dirayetine güvenerek, her türlü zorluğu göze alarak yola çıkmış bulunuyoruz.

16 yıldır iktidarda değillermiş gibi yeniden kurtarıcı rolüne soyunarak halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz.

Onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır:

Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu

Temel hak ve özgürlükler, özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu

Adil paylaşıma, üretime dayalı ekonomi sütunu

Barış ve egemenliğe dayalı dış politika sütunu

Eğitim sütunu

PARLAMENTER SİSTEM

Bu sütunların çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

HUKUK DEVLETİ

Hukuk devleti yoksa, hiçbir şey yoktur. Yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getireceğiz. İlk adım, OHAL'in kaldırılması olacaktır. Devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş yetkisini kullanabilmesi için gerekli reformları derhal yapacağız. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSK yeniden yapılandırılacak, adalet bakanı ve müsteşarı HSK'dan yer almayacaktır.

DEMOKRASİ

Demokrasiyi kesintisiz işletmek vazgeçilmezdir. Özgür basın anlayışı esas olacaktır. Birlikte yönetimle yükseltilecek toplum yapımızda yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkartılacaktır. Merkezde toplanmış idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir. Medya tarafsız ve sorumlu anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. FETÖ, IŞİD, PKK ve benzeri terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir.

Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkelerimiz olacaktır. Denetlenebilen bir hale getirilecektir.

EKONOMİ

Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır.

DIŞ POLİTİKA

Herkesle kavga eden devlet görüntüsünden hızla çıkılacak. Bütün dünya ülkeleri ile sağlıklı ilişkiler kurulacaktır. Yüzümüzü kesin olarak döndüğümüz muasır medeniyeti yakalayıp geçme mücadelemize devam edeceğiz. AB ile sonuna kadar devam edeceğiz. Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bilincinde olacağız. Kıbrıs'ta iki taraflı çözüm hedefimizdir.

EĞİTİM

Akıl bilime dayalı, öğrenci odaklı yapılacak. Siyasetin toplum mühendisliği aracı olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Eğitim, ülkemizin en temel sorunu haline gelmiştir. Kısa ve uzun vadeli olmak üzere 2 aşamalı çözüm planı uygulanacaktır. Devlet üniversiteleri özerkleştirilecektir. Üniversitelerin bilim yapar hale gelmesinin önü açılacaktır. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecektir. Eğitim öğretim açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır. Mülakat sistemi kesinlikle kaldırılacaktır.

SAĞLIK

Kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. Devlet bu alanda halkın yararına olan bütün düzenleme ve müdahaleleri yapacaktır.

ÇEVRE

Çevreyi kirletene bedelini ödeteceğiz. Doğal yaşam ve hayvan haklarının gözetilmesi politikalarımız ilgili sivil toplum ile yürütülecektir.

TARIM

Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkaracağız. Tarıma dayalı sanayi önceliğimizdir. Tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararını iptal edeceğiz. KAP projesi tamamlanacaktır.

ÇALIŞMA HAYATI

İşçilerin sendikal ve grev haklarını kullanamaz hale getirilen yasal hükümleri kaldıracağız. Yeni istihdam alanlarını teşvik edeceğiz. Asgari ücret 2200 lira olacaktır.

KADIN

Kadınların yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

"CUMHURBAŞKANLIĞINI, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız hemen ardından onarım politikamızı uygulamaya alacağız. Parlamenter demokrasiyi yeniden hayata geçireceğiz. 2023'te yüzüncü yıl sevincin barış içinde kutlayacağız.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön