HABER

Öğretmenlikte unvan dönemi

Öğretmenlik mesleğini, "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" unvanlarıyla 3 kariyer basamağına ayıran kanun, yürürlüğe girdi.

Öğretmenlikte unvan dönemi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun", adaylık dönemini başarıyla tamamlayanların mesleğe öğretmen olarak atanmasını öngörüyor. Buna göre, kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, (hizmet içi-lisansüstü eğitim) etkinlik, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınacak. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Değerlendirme puanının yüzde 10'unu kıdem, yüzde 20'sini eğitim, yüzde 10'unu etkinlik, yüzde 10'unu sicil ve yüzde 50'sini de sınav puanı oluşturacak. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak.

Kariyer basamaklarında yükselecekler, değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınacak. Değerlendirmeye girebilmek için sınav tam puanının en az yüzde 60'ını almış olmak şartı aranacak. Sınav, yılda bir kez yapılacak. Ancak uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik kontenjanının en az yüzde 10'unun boşalması durumunda sınav için süre kaydı aranmayacak. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmayacak. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, eğitim ve sicil ölçütlerine göre değerlendirilecek.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi veya lisans üstü eğitim nitelikleri, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif çalışmalar gibi etkinlikler ve sicil puanı düzeyi ile her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ile puan değerleri, alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranacak kıdem, eğitim sicil şartları ve puan değerleri, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde başöğretmen oranı yüzde 10, uzman öğretmen oranı ise yüzde 20 olacak. Bu oranlar, Bakanlar Kurulu tarafından bir katına kadar artırılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, başöğretmen unvanı kazananlara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 40'ını, uzman öğretmenlere ise yüzde 20'sini aşamayacak şekilde ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ödenecek. Kanundaki bu hüküm, 1 Ocak 2005'te yürürlüğe girecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler