HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Paraf nedir, nereye atılır? Paraf nasıl atılır, imza yerine geçer mi?

Resmî belgelerde belgenin içeriğini ilgilendiren kişiler tarafından onaylandığına dair kanıt bulunması gerekliliği vardır. Çoğunlukla taraflardan ıslak imza istenir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme süreci nedeni ile elektronik imza da geçerli olmuştur. Bazı belgeler, resmiyet durumlarına göre çeşitlilik göstermek üzere paraf ya da mühür ile verilen onaylar ile de geçerli olabilmektedir. Paraf imza yerine geçer mi?

Paraf nedir, nereye atılır? Paraf nasıl atılır, imza yerine geçer mi?

Bazı iş yerlerinde, resmî kurum ya da kuruluşlarda veya özel girişim firmalarda paraf, imza, mühür ve benzeri onay yöntemleri kullanılır. Paraf ve imza sık sık birbiri ile karıştırılmaktadır. Ancak kabul edilebileceği belgeler ve belgelerin içerikleri konuya göre değişiklik göstermektedir.

Paraf nedir?

Paraf, Türk Dil Kurumunun tanımına göre yalnızca ismin ve soy ismin baş harflerinin kullanılması ile atılan kısa imza demektir. Bazı belgelerde onay olarak kabul edilmektedir. Ancak bazı resmî belgelerde geçerliliği bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak memuriyet işlemlerinde ve devlet dairelerinde sıkça kullanılmaktadır. Bazı durumlarda birden fazla kopyası olan belgelerde de paraf tercih edilir. Ancak ıslak imza ile paraf farklı şeylerdir ve geçerli olduğu alanları da farklılık gösterir.

Paraf nasıl atılır?

Kişiler, farklı durumlar için paraf kullanmayı tercih edeceklerse isimlerinin baş harflerini kullanırlar. İsmin ve soy ismin baş harfleri çoğunluklu olarak belgenin sağ alt kısmına yan yana bitişik olarak yazılır. Paraf kullanımı bu şekildedir. Paraf atan kişiler, bir belgeye paraf atarak o belgeyi okuduklarını, gördüklerini, anladıklarını ve onayladıklarını beyan ve kabul etmiş olurlar. Hukuki bir sorumluluğu bulunmayan paraf daha çok kontrol amaçlı durumlar için kullanılır.

Paraf nereye atılır?

İmza yetkisi bulunmayan ama kendilerine incelenmek üzere belge ulaştırılan devlet memurları, sınav kâğıdı okuyan öğretmenler ya da bankacılar tarafından farklı durumlarda resmî imza gerektirmeyen belgelerde paraf kullanılabilmesinde sakınca yoktur. Paraf kullanımı için ismin ve soy ismin baş harfleri geçerlidir. Genel olarak paraf incelenen, okunan, anlaşılan ve onay verilmek istenen kağıdın ya da belgenin alt kısmına atılır. Sözleşmelerin, bazı belgelerin, sınav kağıdı ya da benzeri kağıtların genelde sağ alt kısmına paraf atılarak belge onaylanır.

Paraf atmak ne demek?

Sıklıkla öğretmenlerin sınav kağıtları için kullandıkları paraf imza yerine geçmez ve imza olarak kabul edilmez. Örnek olarak öğretmenler sınav kağıtlarını okuduklarını belirtmek için sınav kağıdının alt kısmına paraf atarlar. Bu sayede paraf atılan sınav kağıdının paraf sahibi olan öğretmen tarafından görüldüğü, okunduğu anlaşılmaktadır.

Paraf ayrıca devlet dairelerinde imza yetkisine sahip olmayan devlet memurları tarafından da kullanılmaktadır. Böylece paraf atılan belgenin o memur tarafından görüldüğü ve onaylandığı anlaşılır. Genel olarak böyle durumlarda bir sonraki adım o belgenin imza yetkisi olan memura ulaştırılmasıdır.

Paraf imza yerine geçer mi?

Birçok kâğıtta, kurum ve kuruluşta, kamu ya da özel sektörde kullanılan paraf, resmi olarak geçerliliği olmayan bir imza türüdür. Asıl imza yerine geçmez ve kullanılamaz. Resmi kurumlar tarafından üzerinde sadece paraf bulunan belgeler kabul edilemez. Çünkü paraf bir belgenin okunduğunun ve anlaşıldığının kanıtıdır. Bir belgeyi onaylamak için paraf atılır ancak atılan parafın resmi bir geçerliliği bulunmaz. Mahkemelerde, devlete ait kurum ve kuruluşlarda, imza yerine kabul edilmemektedir ve imzanın sahip olduğu yetkilere ve sorumluluklara sahip değildir. İmza ve paraf bu anlamda farklı şeylerdir ve geçerli oldukları alanlar farklıdır.

Express

En Çok Aranan Haberler