HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nedir? Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde hangi duaları okurdu?

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası hakkında araştırmalar hız kazandı. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen ve Peygamber Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu önemli gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyenler Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde hangi duaları okurdu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak tüm dualar...

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nedir? Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde hangi duaları okurdu?

Bugün bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi. Bu gece, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği kutlu geceyi ibadetlerle ve dualarla geçirmekte fayda vardır. Peki, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nedir? Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde hangi duaları okurdu? İşte tüm ayrıntılar...

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibadetlerden biri duadır. Nitekim Peygamber Efendimiz de aşağıda yer alan duayı okumayı bize tavsiye etmiştir.

dua etmek 2

Hz. Ayşe şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

dua etmek 3

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

İSTİĞFAR DUASI MANASI

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

dua etmek 4

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu. Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

En Çok Aranan Haberler