HABER

PTT personel alımı şartları | PTT 2021 yılında personel alımı yapacak mı?

En son 2018 yılında personel alımı yapan PTT’nin 2021 yılında alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alan personel alımı, 2021 yılı için açıldı mı? PTT’nin geçtiğimiz sene 55bin personel alımı yapması bekleniyordu, bunun ardından ise gözler bu seneye çevrildi.

PTT personel alımı şartları | PTT 2021 yılında personel alımı yapacak mı?

Memur alımı yapması binlerce kişi tarafından beklenen PTT’nin bu sene ilan açması bekleniyor. PTT’nin personel alımını da hangi şartlarda yapacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, personel alımı için başvuruların ne zaman olacağını da araştırıyor. Peki 2021 yılında PTT personel alımı yapacak mı?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI 2021?

PTT tarafından 2021'de alım yapılacağına ilişkin yeni bir duyuru yer almıyor. Alım yapılacağı takdirde yayınlanan duyuru haberimiz içerisine eklenecektir.

Kurumun 2023 yılı planlaması kapsamında Türkiye'nin her noktasına hizmet götürme planı bulunuyor. Bu kapsamda personel ağını çok genişletmek isteyen PTT'nin 2021 yılında alımı yapması bekleniyor. Ayrıca PTT personel alımlarının uzun süredir yapılmıyor olması bu ihtimali güçlendiriyor.

ptt

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

ptt

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Geri Dön