HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

SGK işe giriş bildirgesi nedir, nasıl alınır? E-Devlet işe giriş bildirgesi sorgulama ve görüntüleme

Çalışmakta olan ve emeklilik hakkı kazanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hangi meslek grubunda ya da hangi görevde olduklarına göre sigortalılık ve emeklilik durumlarını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) aracılığı ile takip edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, işe giriş, işten çıkış, tazminat, emeklilik gibi çalışma hayatı ile ilgili işlemlerle ilgilenmektedir. Günümüzde ise SGK ile ilgili birçok işlem ya da başvuru da internet üzerinden yapılabilir hâle gelmiştir.

SGK işe giriş bildirgesi nedir, nasıl alınır? E-Devlet işe giriş bildirgesi sorgulama ve görüntüleme

İçindekiler

 • SGK işe giriş bildirgesi nedir?
 • SGK işe giriş bildirgesi nasıl alınır?
 • İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir?
 • İşe giriş bildirgesi geç verme cezası var mıdır?

Teknolojinin ilerlemesi ve git gide gündelik hayatın her anında kendine bir yer edinmesi sayesinde resmî işlemler de ağırlıklı bir şekilde sanal ortamlardan yapılabilir duruma gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılabilen işlemler de e-Devlet sistemi ya da kurumun kendi uygulaması veya resmî internet sitesi aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Kişiye özel şifre ve kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra e-Devlet üzerinden işlem de yapılabilir. Yine SGK tarafından takip edilen işe giriş bildirgelerini görüntülemek ve sorgulamak da e-Devlet aracılığı ile mümkün olur.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

SGK işe giriş bildirgesi nedir?

SGK işe giriş bildirgesi, işverenlerin işe aldığı her çalışan kişi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapması gereken yasal ve zorunlu bir bildirim olarak tanımlanmıştır. Çalışan kişi için işveren tarafından kuruma yapılan bu bildirim sayesinde o çalışan, çalıştığı iş yerinde, bildirimi yapan işveren adına, resmî olarak çalışıyor şeklinde kabul edilir. İşveren kişilerin ise bildirim yapmak için işe giriş bildirgesi hazırlarken bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Bu noktalar oldukça önemlidir.

Öncelikli olarak işveren, bildirgeyi düzenlerken, yazılan tarihin çalışanın işe başlayacağı tarih olmasına dikkat etmelidir. İkinci önemli nokta ise işe giriş bildiriminin gerçekleştirildiği tarihtir. SGK işe giriş bildirgesi, mutlaka çalışanın işbaşı yaptığı ya da yapacağı günden 1 gün önce gerçekleştirilmelidir. İşveren kişi, çalışanın işe giriş bildirgesini doğru tarihlerle hazırlamaz ya da buna dikkat etmez ise idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir ve bu cezayı ödemek zorunda kalabilir.

Çalışanlar ya da işverenler, işe giriş bildirgesi düzenlenip düzenlenilmediğini kontrol etmek isteyebilirler. Bu durumda yapılması gereken, e-Devlet işe giriş bildirgesi sorgulaması yapılmasıdır. E-Devlet işe giriş bildirgesi görüntülemesi yapabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapmak ve açılan ana sayfadaki arama yerine işe giriş bildirgesi ya da hizmet dökümü yazmak yeterli olacaktır.

SGK işe giriş bildirgesi nasıl alınır?

SGK işe giriş bildirgesi hem şahsen başvuru yaparak, hem de e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilir. Bunun için işveren tarafından bir form doldurulur ve SGK’ya teslim edilir. E-Devlet üzerinden hizmet dökümü adı altında görüntülenebilen işe giriş bildirgesi alabilmek için şu adımlar takip edilmeli ve belirtilen formda ilgili alanlar doldurulmalıdır:

 • Çalışanın kimlik numarası sosyal güvenlik numarası kısmına girilir. Çalışanın yabancı uyruklu olması durumlarında kurum tarafından verilen kimlik numarası yazılır.
 • Çalışanın kimlik bilgileri tam ve doğru olarak ilgili alanlara yazılır.
 • Bir sonraki sayfada iş yeri ile ilgili bilgiler doldurulur.
 • Daha sonra işçinin işe başladığı tarih ve sigorta bilgileri yazılır.
 • Çalışanın tam ya da yarı zamanlı olacağı bilgisi seçilir.
 • Sonraki adımlarda çıkan formlara tüm bilgiler yazılır. (Adres, telefon vb bilgileri.)
 • Son aşamada onay verilerek işlem tamamlanır.

Bildirge alabilmek için e-Devlet sisteminde şu adımlar takip edilir:

 • e-Devlet sistemine kimlik numarası ve PTT şubelerinden alınan kişiye özel şifre ile giriş yapılır.
 • Ana sayfadaki arama bölümüne "4A işe giriş ve çıkış bildirgesi" yazılır.
 • İlgili alan seçildikten sonra çıkan belge "yazdır" ya da "indir" seçeneği ile görüntülenerek alınabilir.

İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir?

İşveren tarafından verilmesi zorunlu olan işe giriş bildirgesi SGK’ya zamanında verilmelidir. Düzenlenen belgenin tarihine de dikkat edilmesi gerekir. İşe giriş bildirgesinin çalışan kişinin işe başladığı ya da başlayacağı tarihin bir gün öncesi tarihli olması önemlidir. Yapılan düzenlemelerin ardından teslim edilmesi gereken işe giriş bildirgesinin verilmesi konusunda şu noktalara da özen gösterilmelidir:

 • Çalışanın işe başlayacağı günden 1 gün önce en son 23:59’a kadar bildirge verilmelidir.
 • Hafta sonu için, cumartesi günü işe başlayacak olan bir çalışanın bildirgesi (tarım, balıkçılık, inşaat ve benzeri sektörler için) en geç pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilmiş olmalıdır.
 • Pazar günü işe başlayacağı belirlenen çalışanlar için bildirge en geç pazartesi günü saat 23:59'a kadar verilmelidir.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası var mıdır?

İşverenlerin işçi alımlarındaki en önemli konulardan biri de işe giriş bildirgesinin zamanında teslim edilmesi konusudur. Eğer işveren zamanında bildirge vermez ise cezai yaptırım uygulanır. Cezalar her bir sigortalı çalışan için ödenir.

Bu noktada ne kadar ceza ödeneceği merak konusu olur. Ne kadar ceza ödeneceği, asgari ücrete göre değişkenlik gösterdiği için belli dönemlerde güncellenir. Ancak çalışan her kişi için ceza miktarı bir aylık asgari ücret tutarı kadardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kestiği idari para cezalarına itiraz hakkı da bulunur. Ancak bu itirazlar belli gerekçeler sunularak yapılır ve onaya tabi tutulur. Bu tür cezalar için indirim de söz konusu olabilir. İyi niyet indirimi bu indirim olasılıklarının arasında yer alır. Kesilen cezayı vaktinde ödemek de önemli bir diğer konudur.

Ayrıca cezaya itiraz edilecek ise, bu itirazın zamanında yapılması da gerekir. Tebliğ edilen tarihten en fazla 15 gün içinde, tebliğ yapan SGK birimine itiraz yapılabilir. İtiraz söz konusu olduğu zaman itirazı değerlendiren birim SGK müdürlüklerindeki İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu olur. Söz konusu itirazın reddi ve kabulü bu birimde sonuçlanır. İtirazlar komisyonda incelendikten sonra en fazla 1 ay içinde bir karara bağlanmış olur.

En Çok Aranan Haberler