HABER

2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru detayları...

Kültür Bakanlığı tarafından 500 temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar Kültür Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan temizlik ve güvenlik personeli alımı için başvuru şartlarını merak ediyor. İşte 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 500 temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacak. Kültür Bakanlığı bünyesinde yapılacak alımların şartları ve başvuru yöntemi araştırma konusu oldu. İşte özel ve genel başvuru şartları ve detaylar...

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kültür Bakanlığı temizlik ve güvenlik personel alımı için ilan duyurusu yayınladı. Söz konusu ilanda “Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Adaylarda aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar yalnızca bir şehir ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il ya da nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecekt. Adaylar alım ile ilgili bilgileri Kültür Bakanlığının internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İşte adaylarda aranan genel ve özel şartlar:

GENEL ŞARTLAR

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Son başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm bulunmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi olmamak
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında bulunan nitelikleri taşıyor olmak
2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak
4- Başvuracak adayların durumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.


Geri Dön