HABER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 personel alımı gerçekleştireceği haberinden sonra başvuru detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile birlikte sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı 4/B Sözleşmeli Personel, Aile Sosyal Destek Personeli ve Yurt Yönetim Personeli olmak üzere üç ayrı alan için gerçekleştirilecek. Peki personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılacak olan başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. Duyuruda ifade edilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular ise dikkate alınmayacak.

Ayrıca birden fazla bölüm mezunu olan veya birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar yalnızca bir bölüm ya da pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı alt bentlerinde belirtilmiş olan koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı şekilde hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı ya da proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş ya da sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması sebeplerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir senelik bekleme süresine tabi değildir.)

Geri Dön